Роль позакласних заходів у формуванні ключових компетентностей випускника школи

Материал из Заповікі
Версия от 19:10, 30 марта 2015; Dominic28 (обсуждение | вклад) (Защищена страница «Роль позакласних заходів у формуванні ключових компетентностей випускника школи» ([Редактирование=Разрешено только)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації без письмового дозволу автора. Дозволяється, з метою навчання, використовувати елементи розробки з обов'язковим посиланням на дану сторінку.

Сіроноженко сертифікат 177.jpg

Роль позакласних заходів у формуванні ключових компетентностей випускника школи

Автор: Сіроноженко Ірина Миколаївна, Пологівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4


Зробити навчальну роботу настільки цікавою для дитини та не обернути її на забаву – це одне з важких і найважливіших завдань дидактики. К.Д.Ушинський


Проблема активізації пошуково-пізнавальної учнівської діяльності буде актуальна завжди при навчанні новому (теорії, практики чи діям). Розв’язання цієї дилеми залежить від ефективності та продуктивності пізнавальної діяльності учнів, розвиненості їх навчального інтересу до навколишнього середовища. Під час опитування учнів, щодо найулюбленішого навчального предмету, ми не сподіваємося, що більшість з них виберуть математику. Зрозумілим є той факт, що для одних дітей цей предмет «непідвласний», інших – уявити що математичні знання у подальшому житті не знадобляться. Насамперед, у сучасному суспільстві успішною людиною без математичної освіти бути малоймовірно, т ому що, по – перше, математична якісна освіта - це один із способів розвитку інтелекту людини, що дає можливість розвивати гнучкість розуму (з’являється унікальна риса вирішувати життєві задачі – соціальна компетентність); по друге - різні розділи математики використовують майже у всіх сферах нашого повсякдення (предметна компетентність), починаємо від побутових завдань і закінчуючи особистими діями. Навколишнє середовище складається з елементів математики, які є невід’ємними частинами загальної системи орієнтації в ньому. Кожна звичайна людина за своє існування знаходиться у постійному вирішенні задач на виконання елементарних обчислень (розрахунки сімейного бюджету), підрахунків (будівництва, ремонт квартири), «читання» графіки (наприклад на медичних обладнаннях), роботи з відсотками (у банківській справі), осмислювання статистичних даних (чи в професійній чи у побутовій діяльності); по третє – саме математика розвиває творчі здібності (літературні – Лермонтов М.Ю., музичні, художні – згадати майстра Малєвіча), креативне мислення (винахідники), просторове уявлення, виховує інтелектуальну чесність, критичне мислення.

Якщо активізувати пізнавальну роботу учнів під час навчального процесу , тоді можна досягти моментів, які сприяють позитивному ставленню тих учнів до навчання, зацікавленості математичним матеріалом, виклику позитивних емоційних переживань від навчальної діяльності. Залежить це від зв'язку навчання з життям, поєднання інтелектуальної та мовної діяльності учнів, застосування на практиці засвоєних знань, умінь і навичок. Необхідно підтримувати інтерес до вивчення предмету також і в позаурочний час. Різні форми навчання у роботі з учнями в позаурочний час переходять у низку позакласних заходів, спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів, підтримує пізнавальну компетентність та впливає на розвиток ключових компетентностей.[4]

Існують такі форми позакласної роботи з математики: гурткова робота, конкурс «Кенгуру», олімпіади з математики, математичні тижні, масові позакласні заходи (змагання команд, математичні ігри, подорожі за маршрутами ), науково-дослідницька робота в секціях МАН. З моєї точки зору, з перелічених групових та індивідуальних форм позакласної роботи учнів майже всі мають суб’єктивні фактори впливу на спільну роботу вчителя з учнем. Наприклад, гурткова робота можлива, якщо виділяються години на предмет у навчальному закладі, конкурс «Кенгуру» проводиться серед учнів при наявності коштів, участь у предметній олімпіаді та у конкурсі-захисті робіт МАН можлива для учнів, які мають високий рівень знань і мають креативне мислення.

Педагогічний досвід свідчить, що найважливіше у такій співпраці - не обійти увагою жодну дитину, дати можливість кожному висловитись, вчасно підтримати, допомогти, заохотити. Щоб учень не зневірився в собі, в своїх силах, слід запропонувати посильне завдання, стежити за рівнем його знань, вчасно перевести на порівняно вищий рівень та підвищити самооцінку. Зауважимо, що масові позакласні заходи виконують роботу індикатора з виявлення здібних учнів та розвивають пізнавальну та творчу компетентності.

Згадаємо поняття компетентність (від латинського слова competens) – перекладається «належний», «здібний». Компетентність – це певна сума знань у особи, які дозволяють їй судити про що-небудь, висловлювати переконливу, авторитетну думку [1, с.329].

Серед ключових компетентностей сучасних учнів, на наш погляд, можна виділити загально-навчальну , соціальну та інформаційно-комунікативну. Загально-навчальна компетентність (як формальна) розуміється як наявність високого рівня навчальних досягнень, умінь навчатися та оперувати науковою інформацією. Соціальна компетентність спирається на уміння поводитися у колективі. В зв’язку із збільшенням інформаційного простору , виникла необхідність формування інформаційно-комунікативної компетентності. Творчі здібності та пізнавальні інтереси є фундаментом для формування основних рис компетентної людини. Для активізація творчої та пізнавальної діяльності учнів можна застосовувати проектну технологію у вивченні окремих розділів математики. Якщо ви впроваджуєте використання ПК на уроках, тоді у вас є можливість підвищити ефективність навчання, спрощувати аналіз своєї діяльності, покращити організаційні моменти уроку; відповідно, по-новому оцінювати рівень знань, умінь та навичок учнів, збільшити час на надання консультаційної допомоги їм. Комп'ютерні технології надають можливість вчителеві підготувати уроки більш цікавішими, які будуть для учнів сучасними та інформаційно насиченими За підтримки мультимедійних пристроїв та комп'ютера проведення позаурочних заходів, уроків-лекцій, тренінгів, перевірочних вправ, контрольних робіт, а також оцінювання якості знань стає ефективнішим.

До універсальної творчої здібності, згідно з концепцією креативності Дж. Гілфорда, слід віднести: здатність до висування великого числа ідей; гнучкість - здатність до висловлювання цих ідей; оригінальність – здатність відповідати на подразники нестандартно, здатність удосконалювати об’єкт, додаючи деталі; здатність до аналізу і синтезу [2,c.13]. Необхідно звернути увагу на окремі компетентності за Л. Гузєєвим:

  1. компетентність соціальна: здатність діяти в соціумі з урахуванням позицій інших людей ( кожна людина має право на особисту думку);
  2. компетентність комунікативна: здатність вступати в комунікацію з метою порозуміння (розуміти свого співучасника);
  3. предметна компетентність: здатність аналізувати й діяти з точки зору певних областей людської діяльності [3, c.24].

Отже, вчитель , по-перше, повинен вихованців навчати вчитися, по – друге, працювати в постійному виховному напрямку На своїх уроках математики та в позакласній діяльності ми прагнемо сформувати самосвідомість, виховати всебічно-розвинену особистість, залучаємо учнів до збереження загальнолюдських цінностей. Зауважимо, що позакласній (позаурочній) роботі приділяється значна увага не тільки під час проведення тижня математики, а від початку навчального року і до останнього дзвоника. Підкреслимо, що основне завдання педагога - допомогти своїм учням побороти інертність та байдужість до своїх поразок, ставити задачі перед собою та мотивувати до навчання на всіх уроках. У навчально-виховному процесі кожен учитель - предметник застосовує свої прийоми та відпрацьовані методи активізації пізнавальної діяльності учнів,але будь-який досвід роботи є унікальним і його неможливо механічно використовувати у будь-якій групі учнів іншим вчителем.


Література

  1. Большая Советская энциклопедия, -Т.9.,Т.12, -М.:Сов.энц.,1972г.;
  2. Волобуєва Т.Б., Розвиток творчої компетентності школярів, - Х.: Вид.група «Основа», 2005р.
  3. Родигіна І.В., Компетентністно орієнтовний підхід до навчання,-Х.; Вид.група «Основа», 2005р.
  4. З досвіду роботи викладача математики М.М. Ірини http://gpl.co.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=265:-94&catid=14:school-of-teacher-excellence&Itemid=93