Семінар "Глибинне навчання як засіб формування критичного мислення учнів"

Материал из Заповікі
Версия от 15:14, 30 марта 2020; Syrtsova Olga (обсуждение | вклад) (Завдання)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Загальні відомості про семінар

  • Назва семінару: «Глибинне навчання як засіб формування критичного мислення учнів»
  • Цільова аудиторія: вчителі закладів середньої освіти Водянської сільської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області
  • організатори семінару - Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
  • Термін проведення: квітень 2020 року
  • Викладач: Сирцова Ольга Миколаївна, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук, доцент
  • Контактні дані викладача:

e-mail: syrtsova.olga73@gmail.com

мобільний телефон: 0504844304

Нормативно-правові документи

План роботи:

1. Поверхове та глибинне навчання як стратегії роботи з інформацією.

2. Критичне мислення: сутність, складові, особливості.

3. Базові елементи навчальної поведінки для розбудови глибинного навчання та учіння.

4. Моделювання уроку на засадах глибинного навчання.


Матеріали семінару

Файл:Promoting deep learning through teaching and assessment- conceptual frameworks and educational contexts..pdf

Матеріали до семінару. Шаблон для виконання завдань

Інтерактивна презентація до семінару

Завдання

Алгоритм виконання завдання:

1. Ознайомтесь із матеріалами статті “Promoting deep learning through teaching and assessment: conceptual frameworks and educational contexts» (Noel Entwistle, University of Edinburgh) – уривки наведено у перекладі.

2. Співспавте риси поверхового та глибинного навчання, заповніть порівняльну таблицю, використовуючи ключові слова, які наведені під таблицею.

3. Ознайомтесь із таксономією навчальних цілей Б. Блума та теорією глибини знань Н. Вебба (представлено у презентації). Виконайте завдання на слайдах №№ 9-11.

4. Співвіднесіть запропоновані питання у завданні 2 із рівнем навчальних цілей за таксономією Б. Блума та рівнем глибини знань за теорією Н. Вебба. Визначте, які оцінки за 12- бальною системою оцінювання відносяться до кожного із рівнів.

5. Ознайомтесь із текстом щодо сутності поняття "критичне мислення". Підкресліть в кожному визначенні ключові слова. Сформуйте перелік ознак критичного мислення. Проранжуйте їх за ступенем вагомості. Представте власний перелік.

6. Ознайомтесь із наведеними матеріалами в презентації. Зверніть увагу на складові критичного мислення. Врахування різних точок зору: перегляньте запропоновані відеофрагменти та малюнки, подумайте над запитаннями на слайдах. Розгляньте запропоновану проблему на слайді 28. Виконайте у шаблоні задання 4.

7. Ознайомтесь із проблемою, яка представлена на слайді 28. Висуньте ідею подібного формулювання проблеми із предмету, який ВИ викладаєте. Доберіть в Інтернеті матеріали до ідеї. Представте в вигляді завдання розроблену проблему: З одного боку, ….. З іншого боку, …. Запитання:

8. Ефективні відгуки. Ознайомтесь із матеріалами на слайдах 36-38. Знайдіть відповідність між відгуком, характеристикою та прикладом. Запропонуйте фрази, які можуть входити до ефективного відгуку.

9. Ознайомтесь з матеріалами, які знаходяться у файлі «Міркування в голос». Запропонуйте алгоритм-пам’ятку для учнів з розв’язування неординарних проблем.

10. Ознайомтесь із матеріалами щодо сутності понять «функціональна грамотність», «усвідомлене читання», «стратегії щодо формування в учнів навички усвідомленого читання».

11. Висловіть власну аргументовану думку щодо тези: «Усвідомлене читання ‒ базовий елемент навчальної поведінки учнів для розбудови глибинного навчання та учіння».

12. Знайдіть в Інтернеті текст довільної тематики (бажано з вашої навчальної дисципліни). Використовуючи запропоновані інформаційні матеріали, розробіть системи запитань та компетентнісно-орієнтованих завдань, які сприяють формуванню в учнів навичок усвідомленого читання. Пам’ятайте, що це має бути система запитань від простого до складного (знання, розуміння, застосування, аналіз, оцінювання, творення). 13. Надішліть файл із виконаними завданнями на електронну пошту викладача.

14. Після перевірки роботи Ви отримаєте електронний сертифікат.