Шаблон:Плана-конспекта урока — различия между версиями

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск
(Дидактичні та методичні матеріали)
(Тема урока: " Объекты и их свойства ")
Строка 36: Строка 36:
 
!Основные понятия:||Основные знания:    || Основные умения:     
 
!Основные понятия:||Основные знания:    || Основные умения:     
 
|--  
 
|--  
| <br>||  ||           
+
|• про об’єкти та їх властивості;
 +
• значення властивостей;
 +
<br>||знає та дотримується:
 +
• правил поведінки та безпеки життєдіяльності під час роботи в комп’ютерному класі; 
 +
• основні об’єкти вікна (рядок заголовка, кнопки управління, робоча область); || наводить приклади:
 +
• об’єктів, властивостей об’єктів, значень властивостей об’єктів;
 +
          
  
 
|--  
 
|--  

Версия 13:29, 11 января 2014

Автор: Письменюк Нина Александровна, учитель информатики, категория - І, школа №52

Назва програми: Інформатика програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, інваріантна складова з 2013-2014 н.р.)

Клас: 5

'Тема курсу:'Разработки уроков по информатике для 5 класса по теме "Объекты и их свойства. Классификация объектов."

Урок № 7

Источники информации для учителя Источники информации для учеников
Учебник "Информатика. 5 класс"
Авторы Ривкинд Й.Я., Лысенко Т.И., Черникова Л.А., Шакотько В.В.
Учебник "Информатика. 5 класс"
Авторы Ривкинд Й.Я., Лысенко Т.И., Черникова Л.А., Шакотько В.В.
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: Учебник для 5 класса.
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012
Сайт www.ed.gov.ru


Тема урока: " Объекты и их свойства "

Тип урока

Урок усвоения новых знанний


Компетенции учеников на уроке:

Основные понятия: Основные знания: Основные умения:
• про об’єкти та їх властивості;

• значення властивостей;


||знає та дотримується:

• правил поведінки та безпеки життєдіяльності під час роботи в комп’ютерному класі; • основні об’єкти вікна (рядок заголовка, кнопки управління, робоча область); || наводить приклади: • об’єктів, властивостей об’єктів, значень властивостей об’єктів;

Цели урока

учебная сформировать у учеников понятия об объектах и их свойства; рассмотреть классификацию объектов, научить приводить примеры объектов, свойства объектов, значения свойств объектов.

воспитывающая воспитывать культуру речи, собранность, организованность, ответственность, формировать умение сотрудничества в коллективе.

развивающая развивать абстрактное и логическое мышление; учить анализировать, выделять главное, сравнивать, строить аналогии, обобщать и систематизировать информацию.

Оборудование и наглядность


доска, компьютер, инструкции по ТБ в кабинете информатики, карточки “Распределение объектов по свойствам”, презентация «Объекты-7 урок».

Дидактические и методические материалы


Карточки “Распределение объектов по свойствам”, презентация «Объекты-7 урок».

Основні етапи уроку

Етап Кількість хвилин
1.
2.
3.
4.

Перевірка домашнього завдання
Узагальнення теми, мети, завдань уроку, мотивація діяльності
Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності
Постановка мети уроку і мотивація діяльності
Повторення вивченого матеріалу
Відтворення і корекція знань
Узагальнення і систематизація понять, засвоєння системи знань
Застосування знань на практиці
Подання нового матеріалу
Повторення та активізація опорних знань
Первинне осмислення матеріалу
Первинне закріплення матеріалу
Відтворення вивченого матеріалу
Застосування знань в змінених умовах для формування вмінь і навичок
Інструктаж по виконанню роботи
Контроль знань
Підведення підсумків уроку
Рефлексія
Постановка домашнього завдання

Хід уроку

Етап 1.

Що робить учитель Що роблять учні
Форми навчання на даному етапі: індивідуальні, групові, фронтальні, колективні

Методи навчання на даному етапі:
- за джерелом знань:
-- Вербальні (словесні)(розповідь, лекція, бесіда, інструктаж, робота з навчальними посібниками, комп'ютерними програмами, Інтернетом тощо)
-- Наочні (демонстрації, презентації, спостереження, екскурсії тощо)
-- Практичні (тренувальна робота, практична робота, лабораторна робота, практикум, проект тощо)

- за рівнем пізнавальної активності
-- Пояснювально-ілюстративний
-- Репродуктивний
-- Проблемне викладання
-- Евристичний (частково-пошуковий)
-- Дослідницький
-- Інтерактивні
-- Ігрові

- за логікою викладання
-- Індуктивні (от окремого до загального)
-- Дедуктивні (від загального до окремого)
-- Традуктивні (за аналогією)

- методи контролю знань
-- Усний контроль (індивідуальний та фронтальний опит, усний залік чи екзамен)
-- Письмовий контроль (контрольна робота, диктант, письмове тестування, письмовий залік чи екзамен)
-- Лабораторно-практичний контроль (практична чи лабораторна робота, комп'ютерне тестування)
-- Самоконтроль
-- Взаємоконтроль

Засоби навчання на даному етапі:
- Інформаційні (підручники, посібники, довідники тощо)
- Дидактичні (таблиці, плакати, відео, роздатковий матеріал, ПЗ тощо)
- Технічні: (комп'ютерні системи, локальні мережі, мультимедіа, Інтернет, ТСО тощо)


Етап 2.

Що робить учитель Що роблять учні
Форми навчання на даному етапі: індивідуальні, групові, фронтальні, колективні

Методи навчання на даному етапі:
- за джерелом знань:
-- Вербальні (словесні)(розповідь, лекція, бесіда, інструктаж, робота з навчальними посібниками, комп'ютерними програмами, Інтернетом тощо)
-- Наочні (демонстрації, презентації, спостереження, екскурсії тощо)
-- Практичні (тренувальна робота, практична робота, лабораторна робота, практикум, проект тощо)

- за рівнем пізнавальної активності
-- Пояснювально-ілюстративний
-- Репродуктивний
-- Проблемне викладання
-- Евристичний (частково-пошуковий)
-- Дослідницький
-- Інтерактивні
-- Ігрові

- за логікою викладання
-- Індуктивні (от окремого до загального)
-- Дедуктивні (від загального до окремого)
-- Традуктивні (за аналогією)

- методи контролю знань
-- Усний контроль (індивідуальний та фронтальний опит, усний залік чи екзамен)
-- Письмовий контроль (контрольна робота, диктант, письмове тестування, письмовий залік чи екзамен)
-- Лабораторно-практичний контроль (практична чи лабораторна робота, комп'ютерне тестування)
-- Самоконтроль
-- Взаємоконтроль

Засоби навчання на даному етапі:
- Інформаційні (підручники, посібники, довідники тощо)
- Дидактичні (таблиці, плакати, відео, роздатковий матеріал, ПЗ тощо)
- Технічні: (комп'ютерні системи, локальні мережі, мультимедіа, Інтернет, ТСО тощо)


Етап 3.

Що робить учитель Що роблять учні
Форми навчання на даному етапі: індивідуальні, групові, фронтальні, колективні

Методи навчання на даному етапі:
- за джерелом знань:
-- Вербальні (словесні)(розповідь, лекція, бесіда, інструктаж, робота з навчальними посібниками, комп'ютерними програмами, Інтернетом тощо)
-- Наочні (демонстрації, презентації, спостереження, екскурсії тощо)
-- Практичні (тренувальна робота, практична робота, лабораторна робота, практикум, проект тощо)

- за рівнем пізнавальної активності
-- Пояснювально-ілюстративний
-- Репродуктивний
-- Проблемне викладання
-- Евристичний (частково-пошуковий)
-- Дослідницький
-- Інтерактивні
-- Ігрові

- за логікою викладання
-- Індуктивні (от окремого до загального)
-- Дедуктивні (від загального до окремого)
-- Традуктивні (за аналогією)

- методи контролю знань
-- Усний контроль (індивідуальний та фронтальний опит, усний залік чи екзамен)
-- Письмовий контроль (контрольна робота, диктант, письмове тестування, письмовий залік чи екзамен)
-- Лабораторно-практичний контроль (практична чи лабораторна робота, комп'ютерне тестування)
-- Самоконтроль
-- Взаємоконтроль

Засоби навчання на даному етапі:
- Інформаційні (підручники, посібники, довідники тощо)
- Дидактичні (таблиці, плакати, відео, роздатковий матеріал, ПЗ тощо)
- Технічні: (комп'ютерні системи, локальні мережі, мультимедіа, Інтернет, ТСО тощо)


Посилання на план-конспекту урока в формате .doc