Шаблон:Плана-конспекта урока — различия между версиями

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск
Строка 14: Строка 14:
 
  ! Источники информации для учеников
 
  ! Источники информации для учеников
 
  |--  
 
  |--  
| <br>||   
+
|Учебник "Информатика. 5 класс" <br>Авторы Ривкинд Й.Я., Лысенко Т,И,, ||   
 
|--  
 
|--  
 
| <br>||
 
| <br>||

Версия 12:46, 11 января 2014

Автор: Письменюк Нина Александровна, учитель информатики, категория - І, школа №52

Назва програми: Інформатика програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, інваріантна складова з 2013-2014 н.р.)

Клас: 5

'Тема курсу:'Разработки уроков по информатике для 5 класса по теме "Объекты и их свойства. Классификация объектов."

Урок № 7

Источники информации для учителя Источники информации для учеников
Учебник "Информатика. 5 класс"
Авторы Ривкинд Й.Я., Лысенко Т,И,,Тема уроку: " "

Тип уроку

Урок подання нових знань
Уроки формування, розвитку і закріплення навичок і вмінь
Уроки повторення, систематизації та узагальнення вивченого
Уроки перевірки та оцінювання навчальних досягнень
Комбіновані уроки
Інтегровані уроки (бінарні)
Нестандартні уроки (Лекція з помилками, Проблемний семінар, Віртуальна екскурсія, Урок-турнір, практикум, захист проектів)


Компетенції учнів на уроці:

Основні поняття: Основні знання: Основні вміння:
Цілі уроку

навчальні формування (вдосконалення, узагальнення, закріплення) понять, способів діяльності, навичок, системи наукових знань, вмінь ТОЩО

виховні формування у учнів якостей особистості (волі, справедливості, самостійності, патріотизму, акуратності, ТОЩО)

розвивальні розвиток психічних якостей (інтелекту, мислення, уваги, пам'яті, ТОЩО)

Обладнання уроку


Дидактичні та методичні матеріали


Основні етапи уроку

Етап Кількість хвилин
1.
2.
3.
4.

Перевірка домашнього завдання
Узагальнення теми, мети, завдань уроку, мотивація діяльності
Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності
Постановка мети уроку і мотивація діяльності
Повторення вивченого матеріалу
Відтворення і корекція знань
Узагальнення і систематизація понять, засвоєння системи знань
Застосування знань на практиці
Подання нового матеріалу
Повторення та активізація опорних знань
Первинне осмислення матеріалу
Первинне закріплення матеріалу
Відтворення вивченого матеріалу
Застосування знань в змінених умовах для формування вмінь і навичок
Інструктаж по виконанню роботи
Контроль знань
Підведення підсумків уроку
Рефлексія
Постановка домашнього завдання

Хід уроку

Етап 1.

Що робить учитель Що роблять учні
Форми навчання на даному етапі: індивідуальні, групові, фронтальні, колективні

Методи навчання на даному етапі:
- за джерелом знань:
-- Вербальні (словесні)(розповідь, лекція, бесіда, інструктаж, робота з навчальними посібниками, комп'ютерними програмами, Інтернетом тощо)
-- Наочні (демонстрації, презентації, спостереження, екскурсії тощо)
-- Практичні (тренувальна робота, практична робота, лабораторна робота, практикум, проект тощо)

- за рівнем пізнавальної активності
-- Пояснювально-ілюстративний
-- Репродуктивний
-- Проблемне викладання
-- Евристичний (частково-пошуковий)
-- Дослідницький
-- Інтерактивні
-- Ігрові

- за логікою викладання
-- Індуктивні (от окремого до загального)
-- Дедуктивні (від загального до окремого)
-- Традуктивні (за аналогією)

- методи контролю знань
-- Усний контроль (індивідуальний та фронтальний опит, усний залік чи екзамен)
-- Письмовий контроль (контрольна робота, диктант, письмове тестування, письмовий залік чи екзамен)
-- Лабораторно-практичний контроль (практична чи лабораторна робота, комп'ютерне тестування)
-- Самоконтроль
-- Взаємоконтроль

Засоби навчання на даному етапі:
- Інформаційні (підручники, посібники, довідники тощо)
- Дидактичні (таблиці, плакати, відео, роздатковий матеріал, ПЗ тощо)
- Технічні: (комп'ютерні системи, локальні мережі, мультимедіа, Інтернет, ТСО тощо)


Етап 2.

Що робить учитель Що роблять учні
Форми навчання на даному етапі: індивідуальні, групові, фронтальні, колективні

Методи навчання на даному етапі:
- за джерелом знань:
-- Вербальні (словесні)(розповідь, лекція, бесіда, інструктаж, робота з навчальними посібниками, комп'ютерними програмами, Інтернетом тощо)
-- Наочні (демонстрації, презентації, спостереження, екскурсії тощо)
-- Практичні (тренувальна робота, практична робота, лабораторна робота, практикум, проект тощо)

- за рівнем пізнавальної активності
-- Пояснювально-ілюстративний
-- Репродуктивний
-- Проблемне викладання
-- Евристичний (частково-пошуковий)
-- Дослідницький
-- Інтерактивні
-- Ігрові

- за логікою викладання
-- Індуктивні (от окремого до загального)
-- Дедуктивні (від загального до окремого)
-- Традуктивні (за аналогією)

- методи контролю знань
-- Усний контроль (індивідуальний та фронтальний опит, усний залік чи екзамен)
-- Письмовий контроль (контрольна робота, диктант, письмове тестування, письмовий залік чи екзамен)
-- Лабораторно-практичний контроль (практична чи лабораторна робота, комп'ютерне тестування)
-- Самоконтроль
-- Взаємоконтроль

Засоби навчання на даному етапі:
- Інформаційні (підручники, посібники, довідники тощо)
- Дидактичні (таблиці, плакати, відео, роздатковий матеріал, ПЗ тощо)
- Технічні: (комп'ютерні системи, локальні мережі, мультимедіа, Інтернет, ТСО тощо)


Етап 3.

Що робить учитель Що роблять учні
Форми навчання на даному етапі: індивідуальні, групові, фронтальні, колективні

Методи навчання на даному етапі:
- за джерелом знань:
-- Вербальні (словесні)(розповідь, лекція, бесіда, інструктаж, робота з навчальними посібниками, комп'ютерними програмами, Інтернетом тощо)
-- Наочні (демонстрації, презентації, спостереження, екскурсії тощо)
-- Практичні (тренувальна робота, практична робота, лабораторна робота, практикум, проект тощо)

- за рівнем пізнавальної активності
-- Пояснювально-ілюстративний
-- Репродуктивний
-- Проблемне викладання
-- Евристичний (частково-пошуковий)
-- Дослідницький
-- Інтерактивні
-- Ігрові

- за логікою викладання
-- Індуктивні (от окремого до загального)
-- Дедуктивні (від загального до окремого)
-- Традуктивні (за аналогією)

- методи контролю знань
-- Усний контроль (індивідуальний та фронтальний опит, усний залік чи екзамен)
-- Письмовий контроль (контрольна робота, диктант, письмове тестування, письмовий залік чи екзамен)
-- Лабораторно-практичний контроль (практична чи лабораторна робота, комп'ютерне тестування)
-- Самоконтроль
-- Взаємоконтроль

Засоби навчання на даному етапі:
- Інформаційні (підручники, посібники, довідники тощо)
- Дидактичні (таблиці, плакати, відео, роздатковий матеріал, ПЗ тощо)
- Технічні: (комп'ютерні системи, локальні мережі, мультимедіа, Інтернет, ТСО тощо)


Посилання на план-конспекту урока в формате .doc