Участник:Elena Ogibalova

Материал из Заповікі
Версия от 09:42, 7 апреля 2015; Elena Ogibalova (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Огібалова Олена Юріївна'''<br /> Місце роботи: КЗ "Запорізька спеціалізована загальноосві…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Огібалова Олена Юріївна
Місце роботи: КЗ "Запорізька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю" ЗОР
посада: заступник директора з навчальної роботи