Участник:Belokonova Olena

Материал из Заповікі
Версия от 13:18, 5 февраля 2016; Четверикова Наталия (обсуждение | вклад) (Новая страница: «слева <font color="Purple" size=3> ''' Бєлоконова Олена Миколаї…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Бєлоконова Олена Миколаївна

Місце роботы: Запорізький навчально-виховний комплекс «Запорізька Січ» війсково-спортивного профілю
Посада: заступник директора з НВР
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Педагогический стаж: 35 років

Методическая тема: "Створення оптимальних умов для творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей, гармонізації стосунків учасників педагогічного процесу в системі гурткової роботи ЗНВК «Запорізька Січ»"


Немного о себе:
Образование:
Бердянський педагогічний інститут, (1990 г.); специальность: «викладач педагогіки, психології

Контакты:
тел. роб.: (061) 286-53-94

e-mail Belokonova59@gmail.com

Методичний посібник