Тренінг "Хмарні сервіси в освіті", Розівський район, місце проведення: Розівська ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів

Материал из Заповікі
Версия от 18:16, 20 июня 2018; Elena Yanovskaya (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск


Терміни навчання

написати терміни проведення тренінгу

07.06.2018-08.06.2018

Слухачі курсу

написати категорію слухачів даного тренінгу

В этом разделе

до тренинга - разместить ссылку на документ Регистрация участников анкета участника

во время тренинга - разместить список участников со ссылками на визитки

после тренинга - сделать отметку "Задание тренинга выполнено" напротив каждого участника, который действительно задания выполнил и имеет право на получение сертификата Лазаренко Монна Мохамедівна Задание тренинга выполнено

Мацейко Інна Олексіївна Задание тренинга выполнено

Рубік Наталя Анатоліївна Задание тренинга выполнено

Лахно Ольга Яківна Задание тренинга выполнено

Башук Любов Ігорівна Задание тренинга выполнено

Гришечко Станіслав Іванович Задание тренинга выполнено

Постовіт Михайло Васильович Задание тренинга выполнено

Бардус Іван Сергійович Задание тренинга выполнено

Носова Наталя Іванівна Задание тренинга выполнено

Волока Світлана Іванівна Задание тренинга выполнено

Оболенкова Валентина Михайлівна Задание тренинга выполнено

Ковтун Тетяна Василівна Задание тренинга выполнено

Косенко Олена Василівна Задание тренинга выполнено

Штогрін Світлана Петрівна Задание тренинга выполнено

Сагайдак Віра Іванівна Задание тренинга выполнено

Гнатишина Світлана Олександрівна Задание тренинга выполнено

Жила Вадим Петрович Задание тренинга выполнено

Зеленський Олександр Анатолійович Задание тренинга выполнено

Рябуха Анастасія Ярославівна Задание тренинга выполнено

Черкаська Ольга Павлівна Задание тренинга выполнено

Мета тренінгу

Формування теоретичної бази знань з використання сервісів Office 365 та G Suit, умінь і навичок ефективного застосування інноваційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у слухачів основ комунікації, співпраці, кооперації, інформаційної культури

Що дізнаються та чому навчаться слухачі

Слухачі будуть знати:

написати, що в процесі проходження тренінгу слухачі дізнаються нового

• Поняття хмарних технологій

• Види хмарних технологій

• Різні приклади хмарних технологій

• Нормативну базу щодо впровадження хмарних технологій

• Особливості хмарної технології G Suit.

• Особливості хмарної технології Office 365.

• Особливості використання текстового редактора Word Online, табличного процесора Excel Online, редактора презентацій PowerPoint Online.

• Призначення сховища OneDrive.

• Правила опрацювання даних у середовищі для спільної роботи з документами

• Призначення та можливості OneNote

• Створення різних вправ для проведення тренінгу на основі OneNote

• Призначення та можливості Sway.

• Правила створення інтерактивної презентації.

• Особливості колективної та індивідуальної роботи з Sway.

• Можливості використання онлайн опитувальників.

• Особливості створення онлайн опитувальників.

• Можливості OneNote Classroom.

• Правила роботи в OneNote Classroom.


Слухачі будуть вміти:

• Заходити під обліковим записом до G Suit.

• Заходити під обліковим записом до Office 365.

• Організовувати колективну роботу з OneNote.

• Створювати різні навчальні вправи з використанням OneNote.

• Розміщувати різні веб-ресурси на сторінках записника OneNote.

• Створювати колективну презентацію Sway.

• Створювати онлайн опитувальники.

• Реєструвати клас та курс в OneNote Classroom.

• Взаємодіяти з учнями за допомогою OneNote Classroom.

• Надавати доступ до спільних документів в OneNote Classroom.


написати, що після проходження тренінгу слухачі будуть вміти

• мислення, аналізу та синтезу.

• Здатність застосовувати Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

• Здатність до абстрактного знання у практичних ситуаціях.

• Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

• Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

• Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

• Навички міжособистісної взаємодії.

• Знання та розуміння предметної області, а саме впровадження хмарних сервісів.

• Здатності вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

• Знання та розуміння предметної області, а саме можливості хмарних технологій: Office 365, G Suit

• Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

Фотоальбом

Тренер (тренери)

Тренер: посилання на візитку

Яновська Олена Сергіївна

Засоби зв'язку з тренером:

моб.тел.: +3 066 00 11 326

e-mail: elenayanovskaya1986@gmail.com

План тренінгу

вставити необхідні посилання на сторінки тренінгу, посилання на сторінки повинні бути повними та унікальними. Наприклад:Практична робота для Тренінгу "Сервіси Веб 2.0" для слухачів очно-дистанційних тематичних курсів "ІКТ в освіті" (ЗОІППО)


План роботи

написати план роботи тренінгу

1 день

2 день

Для забезпечення курсу необхідні

Технічні засоби:

комп'ютер, модем, підключення до глобальної мережі Інтернет.

написати, які технічні засоби необхідно підготувати слухачам для проходження даного тренінгу


Програмні засоби:

пакет Microsoft Office, програма-браузер, програми для перегляду графічних зображень.

написати, які програмні засоби необхідно підготувати слухачам для проходження даного тренінгу

Необхідні ресурси

написати необхідні Інтернет-сайти чи сторінки Вікі, які допоможуть слухачам в навчанні


Інше

додатковий розділ, який заповнює тренер за необхідністю

Необхідні ресурси

Презентації:

Блоги та ЖЖ:

Приклади використання фотосервісів:

Інформація про геосервіси:

Онлайн офіси:

Категорія

введіть відповідну категорію