Сценарій позакласного заходу для учнів молодшого шкільного віку за темою:«Seasons. Пори року»

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Сценарій позакласного заходу для учнів молодшого шкільного віку за темою:«Seasons. Пори року»

Томіліна Тетяна Ігорівна, вчитель Костянтинівської спеціалізованої різнопрофільної школи І-ІІІ ступенів "ПРОМЕТЕЙ" з пвп

Цілі заходу:

Практична: - практикувати учнів в усному мовленні за темою «Seasons. Пори року»;

- тренувати учнів в аудіюванні розповідей щодо порів пору;

- учити учнів навичкам діалогічного мовлення по темі;

- учити учнів навичкам монологічного мовлення по темі;

- учити учнів декламувати вірші англійською мовою та співати англійські пісні

Освітня: - прилачати учнів до природи, її змін за порами року;

- розширювати кругозір учнів

Розвиваюча: - розвивати мовленнєві здібності учнів;

- удосконалювати фонетичні, лексичні та граматичні навички, уміння сприймати та розуміти на слух невеличкі розповіді учнів

Виховна:- виховувати ввічливе ставлення та любов до природи, учити сприймати красу кожної пори року, бачити та розуміти зміни у природі.

Обладнання: картки “Seasons and Weather”, таблички із назвою пори року, схеми опису сезонів, квіти, кошики, овочі та фрукти, кросворд, аудіо записи за темою.

Хід підготовки заходу:

1.	Підготовка сценарію, вивчення віршів та пісен з учніми 
(учитель заздалегідь розучую з учнями матеріал)
2.	Підготовка картин із порами року, невеличких стіннівок та малюнків (учитель назначає учнів, які організують виставку,  можна залучити батьків)
3.	Підготовка табличок із назвами сезонів (англійською мовою)
4.	Намалювати схеми-описп сезонів (назначаються відповідальні учні)
5.	Підготовка квітів
6.	Підготовка овочей та фруктів
7.	Підготовка сезонного кошика
8.	Написання кросворду на дошці фліп-чарті
9.	Підготовка та прикрашання залу
10.	Музичне забезпечення та мікрофони (назначаються відповідальні учні старших класів) 


Хід заходу:

Teacher: Dear pupils and parents, our guests! Today we`ll speak about 4 seasons of the year. Are you ready? So, let`s start! But first let`s remember what seasons do your know?

Pupils: Spring, summer, autumn and winter

Teacher: Do you know what colours are they?

Pupils: Spring is green,

Summer is bright,

Autumn is yellow,

Winter is white.

(учні хором декламують вірш, який заздалегідь вивчався на уроках)

Teacher: Yes, you are right! But do you know that Spring is the morning of the year and summer is the noon so bright,autumn is the evening clear that comes before winter`s night.

Teacher: Why is spring the morning of the year? How do you think?

Pupil 1: Spring is the morning of the year because nature wakes up in spring.

Teacher: Why is “summer the noon so bright”?

Pupil 2: Summer is the noon because it comes after spring, that is after morning.

Teacher: Why is autumn the evening clear?

Pupil 3: Autumn is the evening, because nature prepare to its dream.

Teacher: Why is winter the night?

Pupil 4: Because nature sleeps in winter.

Teacher: Well done, my dear friends. But do you know the coldest season of the year?

Pupil 5: Winter is the coldest season of the year.

Teacher: What is the hottest season of the year?

Pupil 6: It`s summer.

Teacher: What is a dull season?

Pupil 7: Autumn is a dull season.

Teacher: What season is fresh and young?

Pupil 8: It`s spring.

Teacher: What is your favourite season? Why?

Pupil 9,10… My favourite season is… because…

Teacher: Today we have guests at our party. We`ll meet them at our fairy forest. Close your eyes

(грає музика, до залу входять учні, які символізують весняні місяці).


Teacher: Dear children, please, open your eyes. Look and listen to the story.

March: we are three brothers of the season which brings sun after a long dream. The weather is different and I`m cold.

April: I am cool and my brother is warm. The buds on the trees and bushes open their leaves. The trees are green and fresh.

May: The birds come back from warm countries and sing their beautiful songs. The sun shines brightly, the sky is blue.

Teacher: Dear children, what season is it?

P1, P2… It`s spring.

Teacher: You are right. Now let me see if you were attentive, please, answer my questions and get your points (marks).

(учитель задає питання по чеерзі, а учні, піднімаючи руку, дають відповіді та отримують бали).

- What are spring months?

- What is the weather like in spring?

- Why is it different?

- What about trees and bushes?

- Does the sun shine brightly?

- Do the birds come from warm countries?

Teacher:Tell me, please, what poems about spring do you know?

(розпочинається конкурс декламації віршів англійською мовою)

SUMMER

When it`s hot

I take my shoes off

I take my shirt off

I take my pants off

I take my underwear off

I take my whole body off

And throw it into the river.

SUMMER

Summer is over

September comes,

October and November

Are also autumn months.

SPRING

Spring is coming

Spring is coming

Flowers are coming too.

Snowdrops, lilies, daffodils

Now are coming too.

AUTUMN

Down, down!

Yellow and brown

The leaves are falling

Over the town.


WINTER

Winter is snowy,

Winter is frosty.

The ground is white

All day and all night.

Teacher: In spring people begin their work in the gardens; they dig the ground, sow the seeds and water the plants, flowers. Let`s show our guests how we work in the garden, sing and do.

A song

This is how we dig the ground (3 times) in our little garden.
This is how we rake the ground (3 times) in our little garden.
This is how we sow the seeds (3 times) in our little garden.
This is how we water the flowers (3 times) in our little garden.
This is how we pick the flowers (3 times) in our little garden.
This is how we smell the flowers (3 times) in our little garden.

(учні співають під музичний супровід пісню та рухаються, показуючи певні дії, які співають)

Teacher: Well done, pupils! You sang this song very well. And now, let`s meet our new guests!

(грає музика, до залу входять учні, які символізують літні місяці)

June: Hi, children. We are brothers. My name is June. I come first and bring warm weather. The trees are green, there are a lot of flowers, the sky is blue, the sun is hot. My brother July comes after me.

July: Yes, I am the second month. I am hot. I give holidays to children and harvest to all the people. Children play in the yard all day long. They run, jump and swim in the river and in the sea.

August: I come after my brother July and give people a lot of vegetables and fruits. My days are long and hot and nights are short and fresh.

Teacher: What season is it?

Pupils: It`s summer.

Teacher: Now be ready to answer the questions and to get marks for your answers.

Teacher: What are summer months?

What is the weather like today?

What can you say about trees?

Do you see flowers in summer?

What flowers can you see?

Do children play in summer?

Have they got holidays?

Teacher: Pupils! Summer brothers want to play with you. Do you want to play? Let's play. Gather flowers in our summer fairy forest and name your flowers. Who is the first - he is the winner.

(Приймають участь 3-4 учні, їм зав’язують очі, завдання - зібрати квіти з підлоги; - хто більше і скоріше – той перший, він отримує фішку, але необхідно також назвати квіти та їх колір).

Teacher: I think you liked the game. And now guess what season has come.

September:

Summer's passed away

Studies have begun

Little time for playing

Much is to be done.

October:

You will read and write

Learn a lot from me

To be clever and bright

You have much to do.

November: Yes, we brothers, change the weather, bring rains, winds, rich harvest and make nature golden.

Teacher: What season is it, children?

Pupils: It`s autumn.

Teacher: - Do you like autumn? Let's see how attentive you were.

What are autumn months?

What is the weather like in autumn?

What colour is autumn?

Is it a beautiful season?

Does it ram in autumn?

Does the sun shine brightly?

Do the birds sing beautiful songs?

Teacher: Thank you for your answers very much, well done, children. And now, who wants to describe autumn use our scheme.

P1, P2, P3…....

Teacher: What poems do you know about autumn? Please, recite them.

P1, P2, P3...

T: Now it`s time for a new game. Our autumn brothers want you to gather the harvest of fruit and vegetables. We need 4 boys or girls. Take these bags, we shall shut your eyes with scarves; gather the harvest from the floor. Who is the first - he is the winner. But name, what you have picked.

(Repeat the games 2-3 times).

T: I see, you like to play. But it's time to go on our fairy trip. Meet our guests.

December: This is the season

When morning are dark

And birds do not sing

In the woods and parks.

January: This is the season

When children ski

And Father Frost

Brings the New Year tree.

February: We are the coldest months

And when it is winter

It is cold

Father Frost is very old

But he is always full of joy

And glad to give me a nice toy.

Teacher: Children, what season is it?

Pupils: It is winter.

Teacher: - What are winter months?

Is winter the coldest season?

What colour is winter?

Teacher: Describe winter using the scheme. (Учні описують зиму за схемою).

Teacher: I think our children know many poems and songs about winter. Let's recite them and sing songs.

P1:

January

The windows are blue at night,
But in the morning they are white,
And snowflakes are falling
“Come out!”, they are calling.

P2: On the ice

Slide, slide, the ice is strong.
Quickly, quickly slide along!
Slide along and don’t be slow,
In the cold your face will glow!


Teacher: Now let's sing and dance together.

(Учні співають пісню «Hokey-pokey»)

Teacher: Now it`s to do the crossword.

1. It is a lovely season, when birds come back from warm countries.

2. It may be cold and warm and sunny and rainy.

3. It is a dull season with rains.

4. It is white and bright.

5. It is one of 12 brothers and has 30 or 31 days.

6. It is the coldest season.

7. This season is hot.

Teacher: You were very active at our party today and Mrs. Autumn gives you presents!

Brothers: Goodbye, pupils.

Pupils: Good bye.

Джерела:

http://pesochnizza.ru/english/vremena-goda

http://grafomanam.net/works/40341