Родзинки бібліотекарів Запорізького краю. Віртуальна виставка

Материал из Заповікі
Версия от 18:33, 1 ноября 2014; Krizshko.l (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ringt ='''Від творчого бібліотекаря - до твор…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден

Від творчого бібліотекаря - до творчого читача

Мета: представити кращі наробки бібліотекарів та читачів бібліотеки з теми семінару.

ІНСТРУКЦІЯ:

  1. Ознайомитися з вимогами до матеріалів виставки.
  2. Відібрати матеріал для виставки за темою семінару.
  3. Розмістити матеріал в одному з інтернет-сервісів для публікації документів - Гугл Dиск, Scribd, DocMe, SlideShare, Slideboom тощо.
  4. Розмістити посилання на тему матеріалу на даній сторінці ЗапоВікі, вказавши інформацію про поданий матеріал у відповідному розділі [тема матеріалу, вид матеріалу (посібник, пам’ятка, сценарій, буклет, відгук, портфоліо, тощо), ПІБ повністю розробника (бібліотекаря, учня), для учнів - клас, назва навчального закладу, району (міста), коротка анотація на матеріал].

МАТЕРІАЛИ НА ДОПОМОГУ:

Пам’ятка роботи із ЗапоВікі

Вимоги до матеріалів представлених на виставку

МАТЕРІАЛИ ВІРТУАЛЬНОЇ ВИСТАВКИ:

РОЗМІСТИТИ ВЛАСНИЙ МАТЕРІАЛ У ВІДПОВІДНОМУ РОЗДІЛІ!!!

Розробки бібліотекарів

(посібники, пам’ятки, публікації, сценарії, буклети, і т.п.)

Творчість читачів

(проби пера, відгуки, портфоліо, щоденники читання тощо)