Портфоліо навчального проекту " My Dream Trip Abroad "

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Ірина Стешенко

Назва проекту

" My Dream Trip Abroad "

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет- англійська мова.
Другорядні навчальні предмети - країнознавство, географія, історія.

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Проект базується на темі «Велика Британія» за навчальною програмою для 7 класу, вікова категорія учнів 12 – 13 років.
Мета проекту - вивчення способу життя британців, їх традицій, культури, визначних місць,подальший розвиток базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних, мовленнєвих умінь і навичок на основі узагальнення і поглиблення знань учнів про історію та культуру країни, мову якої вони вивчають.
Основними видами діяльності визначені: групова робота, дослідження, пошук інформації в Інтернет, мозковий штурм, диспут, опитування своїх однолітків про їх знання пам’яток старовини Великобританії.
Можливі учнівські ролі: мандрівники, туристи, місцеві мешканці Британії.
Продукт діяльності учнів – презентація, фото-колаж, публікації. Робота над проектом дасть учням можливість дізнатися більше про Британію та дослідити більш детально кожне питання теми.

Питання проекту

Ключове питання

Explain why travelling expands our minds?
Поясніть, чому подорожі розширюють нашу свідомість?

Тематичні питання

1. What aims of travelling would tourists have? Які цілі в подорожах переслідують туристи?
2. How can you imagine your travelling to Great Britain? Яв ви уявляєте собі подорож до Великої Британії?
3. If you wanted to know English culture closer what would you choose for yourself: fixed tours or trips without guides? Як ти вважаєш, якщо ти хочеш більше дізнатися про англійську культуру, що краще обрати фіксовані тури чи подорожі без туристичного супроводу?

Змістові питання

1. What do you need to do to make your dream come true? Что нужно предпринять, чтобы твоя мечта осуществилась?
2. What sights in Great Britain can impress you most of all? Які визначні місця Великої Британії можуть вразити тебе найбільше?
3. How can you imagine your trip to Great Britain if you plan it yourself? Як ти уявляєш собі подорож до Великої Британії, якщо плануєш самостійну поїздку?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Навчальні цілі

• Навчити планувати і створювати свою роботу згідно критеріїв оцінювання.
• Навчити збирати інформацію за темою проекту
• Навчати співпрацювати у групах, аналізувати отриману інформацію та робити висновки
• Активізувати свої мовленнєві вміння та навички вживаючи загальні вирази та висловлювання.
• Ознайомити з історією, культурою британського народу.
• Формувати світоглядні уявлення, загальнолюдські ціннісні орієнтири учнів.
• Ознайомити з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій в повсякденному житті та їх підготовка до раціонального використання комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням.
• Навчати учнів адаптувати текст.
• Активізувати знання лексичного матеріалу через написання тестів
• Навчити проводити опитування, аналізувати результати.

Діяльність вчителя

На початку проекту
Опитування

В ході проекту

ВІКТОРИНА

Наприкінці проекту
Буклет
Блог

Діяльність учнів

На початку проекту
QR-code


В ході проекту

РЕБУС

PUZZLE

Crossword

Find the Word


Наприкінці проекту

Таблиця KWD

The UK of Great Britain and Northern Ireland

Оцінювання

Student's reflection diary

[https://drive.google.com/file/d/0B90ZIZaj1Gj9NXhDR0d0QzhodGc/view?usp=sharing My practice calendar

Mutual evaluation in a team

Корисні ресурси

www.vivisima.com
www.dogpile.com
www.mystery.cps.com
www.stonehenge.com
lingua-room
svit.my-vision
wikipedia

Інші документи