Портфоліо навчального проекту "The house of my dream"

Материал из Заповікі
Версия от 17:24, 16 сентября 2017; Marinmahova (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Махова Марина Радіївна

Тема проекту

"The house of my dream"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

англійська мова, краєзнавство

Вік учнів, клас

5 клас, 10 років

Стислий опис проекту

  • Проект може бути використаний при вивченні теми "Рідне місто\село. Мій дім\моя квартира".
  • На протязі виконання проекту учні проводять групові дослідження, порівнюють будинки в Україні та Великобританії, шукають опис про незвичайні будинки з різних джерел інформації (підручники, Інтернет тощо.).
  • Оформлюють свої результати у вигляді презентацій, газет, статей. На завершальному етапі учні пишуть твір роздум про свій будинок мрії.
  • В процесі виконання проекту в учнів формується цілісне уявлення про дім, оселю та сім'ю.

Питання проекту

Ключове питання

“My home, my castle” («Мій дім, моя фортеця»)

Тематичні питання

1. What are the differences between Ukrainian and British traditional houses? (Яка різниця між українськими та британськими традиційними будинками?)
2. What are the most unusual houses do you know in the world? (Які незвичайні будинки ви знаєте у світі?)
3. What does your dream house look like? (Як виглядає ваш будинок мрії?)

Змістові питання

1. Would you like to live in Ukrainian or British traditional house? Why? (Де ти хотів би жити в Україні чи Британії? Чому?)
2. Which of the most unusual houses would you like to live in? (В якому незвичайному будинку ти хотів би жити?)
3. What would you like to have inside and outside your dream house? (Що ти хотів би мати в будинку своєї мрії та зовні?)

План вивчення теми

План вивчення теми
План виконання проекту

Навчальні цілі

1. Оволодіння та засвоєння нового лексичного матеріалу за темою «Мій дім».
2. Розвивати навички роботи з Інтернет ресурсами, пошуку , систематизації, узагальнення поданої інформації.
3. Розвивати навички роботи в групах, парах, самостійно.
4. Розвивати навички слухати та висловлювати власну думку.
5. Розвивати навички систематизувати здобуті знання та на основі них скласти власне монологічне висловлювання.
6. Працювати з формами опитування та шаблонами.

Діяльність вчителя

На початку проекту
В ході роботи над проектом вчитель:
1. Розробляє план роботи над проектом, обирає тему проекту, формулює питання, ставить цілі та завдання; створює план реалізації проекту.
2. Готує стартову презентацію, та завдяки неї знайомить учнів з ключевими питаннями.
3. Проводить опитування, відповіді опрацьовує, результати оформлює у вигляді діаграми.
4. Знайомить учнів з особливостями методу проекту,презентуя буклет "My dream house"
5. Вчитель створює сторінку блогу, де буде розміщуватись цікава та необхідна інформація, інтерактивні вправи.
Kahoot
В ході проекту
Вчитель організовує об'днує учнів в групи:
1. Проводить організаційнє заняття, ознайомлює учнів із завданнями, інформаційними ресурсами, видами робіт та їх оцінювання.
2. З'ясовує навчальні потреби учнів за допомогою таблиці З-Х-Д
3. Ознайомлює учнів з планом реалізаціїї проекту.
4. Пропонує пам'ятки, які допоможуть учням у пошуках інформації в роботі над проектом та інші матеріали.
5. Здійснює формуюче оцінювання.
Наприкінці проекту
1. Розроблює оцінюючі листи.
2. Перевіряє роботи учнів.
3. Організовує обговорення результатів роботи.
4. Проводить захист проектів.
5. Проводить рефлексію.

Діяльність учнів

Ребус
На початку проекту
Таблиця Х-З-Д

В ході проекту
Пазл
QR Code
Кросворд
Find pairs
Find the words
Учнівський інтерактивний холст
Інтерактивний холст

Наприкінці проекту

Оцінювання

Вивчення робіт учнів показує ступінь розуміння ними навчального матеріалу;
Таблиці З-Х-Д дають учням можливість відмічати те, що вони вже знають, що хочуть дізнатися, і нарешті те, що вони вже дізналися, і що ще потрібно дізнатися;
Самооцінювання і рефлексія дають учням можливість оцінити власний прогрес, свої думки і своє навчання, методи їх поліпшення; в спостереження за роботою груп дозволяє оцінити навички спільної діяльності.
Форма відгуків однокласників дає змогу учням оцінити своїх однокласників

Корисні ресурси

Traditional Ukrainian houses
11 of the Most Amazing and Unusual Homes You’ll Ever See
Houses in England

Інші документи