Портфоліо навчального проекту "Чудовий вітамін А"

Материал из Заповікі
Версия от 11:52, 14 февраля 2014; Manikova (обсуждение | вклад) (Оцінювання)

Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Манько Володимир Андрійович

Назва проекту

Чудовий вітамін А

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія

Вік учнів, клас

16-17 років.11 клас.


Стислий опис проекту

11 кл. Тема "Вітаміни" Проект спрямований на формування уявлення про вітаміни їх хімічний склад, вміст в продуктах харчування та фізіологічну роль в життєдіяльності організму. Учасники проекту збирають всю необхідну інформацію про особливості і значення вітамінв в організмі Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у 2 групи по три учня, робота груп координується вчителем. Учні проводять огляд літератури та інтернет–ресурсів з приводу даних питань, підтверджують дані власними дослідженнями і складають звіт. Для підготовки звіту учні створюють презентацію (бюлетень, буклет або веб-сайт) для показу в навчальному закладі.

Питання проекту

Ключове питання

Чи зможемо ми зберегти здоров'я?

Тематичні питання

 • Чи може людина жити без вітаміну А?

Змістові питання

 • Які речовини відносять до вітамінів?
 • Які групи вітамінів існують?
 • Яка формула вітаміну А?
 • В яких продуктах харчування мітиться вітамін А?
 • Яка добова норма вітаміну А для організму людини?

Навчальні цілі

 • Ознайомити основними органічними речовинами необхідними для життєдіяльності організму
 • Розглянути основні групи вітамінів іх будову і властивості.
 • Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмета.
 • Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержані знання.
 • Формувати вміння працювати в колективі.
 • Розвивати навички самостійної дослідницької роботи.
 • Формувати основи критичного мислення (оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання)
 • Доцільно використовувати цифрові технології, інструменти та/або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювання.
 • Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, розумінням

етичних,правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.

 • Опановувати основи авторського права.
 • Вміти правильно оформлювати список використаних джерел.
 • Навчитися презентувати свою роботу (презентація, буклет).

План вивчення теми (вставити файл)

Діяльність вчителя

Вчитель роздає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується, що учні знають, правила техніки безпеки під час виконання проекту. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту.Вчитель розробляє і дає учням підготовчі документи плану впровадження та інструкції, ставить перед учнями ключове запитання:Чи зможемо ми зберегти здоров’я? Проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої проводить з класом обговорення наступних запитань: -Чи може людина жити без вітаміну А? -Який вплив вітаміну А на організм людини? Учні мають ознайомитися і розглянути питання будови, знаходження і впливу вітамінів на організм людини. Для кожної групи розроблене власне завдання. Група 1.(Шукачі) 1. Знайти в різних джерелах матеріал по темі «Вітаміни». 2. Скласти тижневий раціон споживання продуктів харчування для одного учня. Група 2. ( Дослідники) 1. Дослідницьким шляхом визначити кількість спожитого вітаміну А за тиждень в домашніх умовах. 2. Результати щоденних досліджень сумувати і підготувати звіт. Перед початком роботи вчитель: - обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право; - пояснює, як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); - навчає критично оцінювати сайти та інші посилання під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми); - нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті; - роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти їм спланувати та відстежити результати своєї діяльності.

Діяльність учнів

Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет-ресурсах). Продуктом діяльності учнів стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень, блог або веб-сторінка. Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням молодших класів, паралельних класів, батькам. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки."

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗХД-таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання щодо вивчення теми «Вітаміни». Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми за презентацією для проведення мозкової атаки. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Х-Д поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні-проектом зі створення презентації та ін. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують Форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Коли учні завершать частину дослідження, учитель перевірить їх спостереження, правильність запису, щоб з’ясувати, чи потребують учні додаткових інструкції. Коли учні працюватимуть у малих групах над створенням презентації, публікації для того , щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями, вони використовують Контрольний список для презентації та ін., який допомагає їм створювати таку презентацію або публікацію, яка відповідає вимогам. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формою оцінювання.

Корисні ресурси

Друковані джерела:

 • Стеценко І. В., Овчаренко І. Ю. Уроки хімії за інтегральною технологією. 11 клас. Частина ІІ. – Х.: Вид. група “Основа”, 2011.- 111 с.
 • Лашевська Г. А. Хімія: Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / Г. А. Лашевська, А. А. Лашевська.- К.: Генеза. 2011. -160с.

Інтернет-ресурси:

Інші документи