Портфоліо навчального проекту "Чудовий вітамін А"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Манько Володимир Андрійович

Назва проекту

Чудовий вітамін А

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія

Вік учнів, клас

16-17 років.11 клас.


Стислий опис проекту

11 кл. Тема "Вітаміни" Проект спрямований на формування уявлення про вітаміни їх хімічний склад, вміст в продуктах харчування та фізіологічну роль в життєдіяльності організму. Учасники проекту збирають всю необхідну інформацію про особливості і значення вітамінв в організмі Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у 2 групи по три учня, робота груп координується вчителем. Учні проводять огляд літератури та інтернет–ресурсів з приводу даних питань, підтверджують дані власними дослідженнями і складають звіт. Для підготовки звіту учні створюють презентацію (бюлетень, буклет або веб-сайт) для показу в навчальному закладі.

Питання проекту

Ключове питання

Чи зможемо ми зберегти здоров'я?

Тематичні питання

 • Чи може людина жити без вітаміну А?

Змістові питання

 • Які речовини відносять до вітамінів?
 • Які групи вітамінів існують?
 • Яка формула вітаміну А?
 • В яких продуктах харчування мітиться вітамін А?
 • Яка добова норма вітаміну А для організму людини?

Навчальні цілі

 • Ознайомити основними органічними речовинами необхідними для життєдіяльності організму
 • Розглянути основні групи вітамінів іх будову і властивості.
 • Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмета.
 • Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержані знання.
 • Формувати вміння працювати в колективі.
 • Розвивати навички самостійної дослідницької роботи.
 • Формувати основи критичного мислення (оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання)
 • Доцільно використовувати цифрові технології, інструменти та/або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювання.
 • Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, розумінням

етичних,правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.

 • Опановувати основи авторського права.
 • Вміти правильно оформлювати список використаних джерел.
 • Навчитися презентувати свою роботу (презентація, буклет).

План вивчення теми (вставити файл)

Діяльність вчителя

Вчитель роздає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується, що учні знають, правила техніки безпеки під час виконання проекту. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту.Вчитель розробляє і дає учням підготовчі документи плану впровадження та інструкції, ставить перед учнями ключове запитання:Чи зможемо ми зберегти здоров’я? Проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої проводить з класом обговорення наступних запитань: -Чи може людина жити без вітаміну А? -Який вплив вітаміну А на організм людини? Учні мають ознайомитися і розглянути питання будови, знаходження і впливу вітамінів на організм людини. Для кожної групи розроблене власне завдання. Група 1.(Шукачі) 1. Знайти в різних джерелах матеріал по темі «Вітаміни». 2. Скласти тижневий раціон споживання продуктів харчування для одного учня. Група 2. ( Дослідники) 1. Дослідницьким шляхом визначити кількість спожитого вітаміну А за тиждень в домашніх умовах. 2. Результати щоденних досліджень сумувати і підготувати звіт. Перед початком роботи вчитель: - обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право; - пояснює, як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); - навчає критично оцінювати сайти та інші посилання під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми); - нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті; - роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти їм спланувати та відстежити результати своєї діяльності.

Діяльність учнів

Скопіюйте діяльність учнів з документу "План вивчення теми", розмістить в Гугл документах файл "Учнівська робота"

Оцінювання

Скопіюйте стислий опис оцінювання з документу "План вивчення теми", розмістить в Гугл документах файли:ЗХД-таблиця, організаційна діаграма, документ диференціації (2 шт.), документ для фасилітації, критерії оцінювання учнівської роботи

 • Організаційна діаграма
 • Документ диференціації (завдання для обдарованих учнів)
 • Документ диференціації (завдання для учнів з особливими потребами)
 • Документ для фасилітації
 • Критерії оцінювання учнівської роботи

Корисні ресурси

Друковані джерела:

 • Стеценко І. В., Овчаренко І. Ю. Уроки хімії за інтегральною технологією. 11 клас. Частина ІІ. – Х.: Вид. група “Основа”, 2011.- 111 с.
 • Лашевська Г. А. Хімія: Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / Г. А. Лашевська, А. А. Лашевська.- К.: Генеза. 2011. -160с.

Інтернет-ресурси:

Інші документи