Портфоліо навчального проекту "Хімічні та фізичні явища"

Материал из Заповікі
Версия от 11:52, 23 января 2015; SavaEN (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Савеленко Євгеній Миколайович

Назва проекту

Фізичні та хімічні явища.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія.

Фізика.

Вік учнів, клас

7 клас. 12-13 років

Стислий опис проекту

Даний проект буде реалізуватися в 7-му класі в темі «Початкові хімічні поняття». Учасники проекту проводять огляд літератури, інтернет-ресурсів з’ясовують основні моменти з приводу даних питань. Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у групи, робота груп координується вчителем. Проводять власні дослідження і складають звіт. Для підготовки звіту створють презентацію для показу в класі.

Питання проекту

Ключове питання

Як можна пізнати світ?

Тематичні питання

Чим хімічні та фізичні явища змінюють світ?

Як хімічні та фізичні явища впливають на Вас?

Змістові питання

Що таке хімічні явища?

Що таке фізичні явища?

Які ознаки хімічних явищ?

Які ознаки фізичних явищ?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі

1. розвивати навички учня ХХІ століття.

2. ознайомити учнів з основами авторського права.

3.розрізняти фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, атоми, молекули, йони;

4. спостерігати хімічні явища й описує спостереження, формулює висновки;

5. дотримуватися інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті;

6. з'ясувати ознаки та умови перебігу хімічних реакцій;

7. поглибити знання про фізичні й хімічні явища, умови їх протікання, ознаки хімічних реакцій;

8. експериментально визначити рівень засвоєння знань про хімічні реакції.

9. розкрити значення хімічних реакції горіння і гниття у житті людини.

Діяльність вчителя

буклет про метод проектів

Презентація "Хімічні та фізичні явища"

Вчитель роздає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується, що учні знають, правила техніки безпеки під час виконання проекту. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту. Вчитель розробляє і дає учням підготовчі документи плану впровадження та інструкцій Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Як можна пізнати світ? Проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої варто провести з класом обговорення наступних запитань: Чим хімічні та фізичні явища змінюють світ? Як хімічні та фізичні явища впливають на Вас? Перед початком роботи вчитель: - обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право; - пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); - навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми); - нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті. Вчитель роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження. Правильність, ефективність та доцільність обраних методик обговорюється з вчителем. Він надає учням свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню.

Діяльність учнів

Учнівська публікація

Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням молодших класів, паралельних класів, батькам, керівникам місцевої громади.Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують публікація, бюлетень, буклет або веб-сайт.

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗХД-таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання щодо вивчення теми «Хімічні та фізичні властивості». Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми за презентацією для проведення мозкової атаки. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Х-Д поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні-проектом зі створення публікації та ін. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують Форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Коли учні завершать частину дослідження, учитель перевірить їх спостереження, правильність запису, щоб з’ясувати, чи потребують учні додаткових інструкції. Коли учні працюватимуть у малих групах над створенням публікації для того , щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями, вони використовують Контрольний список для публікації та ін., який допомагає їм створювати таку публікацію, яка відповідає вимогам. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання.Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формою оцінювання.

ЗХД

Організаційна діаграма

Критерії оцінюванню

Он-лайн Тест

Інструкція Фасил

Завдання для відстаючих учнів

Завдання для обдарованих учнів

Корисні ресурси

Лашевська А.А. Хімія: 7 кл.: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2007. – 200с.

Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія: 7 кл.: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий центр « Академія». 2008. - 230с.

Інтернет ресурси

Інші документи