Портфоліо навчального проекту "Вода як розчинник. Роль води"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Рибалко Альона Володимирівна

Назва проекту

"Вода як розчинник. Роль води"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія. Георгафія. Екологія.

Вік учнів, клас

14-15 років 9 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії. 9 клас Тема 1. Розчини. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.

Проект спрямований на формування уявлення про джерельну воду як розчинник, встановлення її хімічного складу. Для його реалізації учасники проекту збирають інформацію про хімічні елементи та сполуки, які входять до складу джерельної води в пляшках, з’ясовують чи можна зберігати джерельну воду в пластикових пляшках, визначають позитивний та негативний вплив хімічних елементів природної води на організм людини. Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються в групи по 4-5 чоловік, робота групи координується вчителем. Учні проводять огляд літератури та інтернет-ресурсів з даних питань, підтверджують літературні данні власними дослідженнями і складають звіт. Звіт про виконану роботу оформляється у вигляді презентації (буклету, веб- сайту) для подальшого показу в навчальному закладі.

Питання проекту

Ключове питання

Що може змінити життя на краще?

Тематичні питання

1.Як склад води впливає на здоровя?

2. Чи безпечно, що джерельна вода зберігається в пластиковій пляшці?

Змістові питання

1. Що вивчає наука хімія?

2. Які елементи є життєво необхідними для людини?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі

Цілі

Діяльність вчителя

Булет про метод проектів

Презентація вчителя


Підготовка до вивчення теми Вчитель видає дітям буклети для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується , що учні знають, як користуватися нагрівальними приладами, які будуть використані під час виконання проекту. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту. Розроблює ЗХД-таблицю та організаційну діаграму. Перше заняття Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Що може змінити життя на краще? Як один із варіантів проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань: - Як склад води впливає на здоровя? - Чи безпечно, що джерельна вода зберігається в пластиковій пляшці? Для кожної групи вчителем розроблене власне завдання. Група1. 1. Проаналізуйте хімічний склад джерельної води на етикетці. 2. Виділіть життєво необхідні елементи. Група 2.

   1. Дослідіть вплив різних факторів на якість пластикової пляшки.     
   2. Поясніть чи безпечно зберігати джерельну воду в даній упаковці.     
 Перед початком роботи вчитель:
  –обов’язково знайомить дітей з Законом про авторське право;
  –пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); 
   - нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті;
   - навчає критично оцінювати сайти та посилання під час роботи в Інтернеті.   

Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт вчителем розроблений контрольний список. Об’єднання в групи відбувається автоматично і починається процес роботи над проектом. Друге заняття Вчитель слідкує за роботою груп, коректує і спрямовує їх роботу, записує нотатки у блокнот щодо роботи груп. Продуктом даного етапу роботи стане Інструкція для виконання дослідження. Доцільність та правильність обраних методик обговорюється з вчителем та запрошеним фахівцем, бажано з науковцем з даної галузі знань. Науковець та вчитель надають учням консультації, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню.

Третє заняття

Учитель оцінює роботи учнів.

Діяльність учнів

Презентація учня

Діяльність учнів

Оцінювання

ЗХД - таблиця

Організаційна діаграм

Критерії оцінювання

Тести

Завдання для обдарованих учнів

Завдання для невстигаючих учнів

Фасилітація

Корисні ресурси

Корисні ресурси

Інші документи