Портфолио Лихачёвой Светланы по теме "Сказка-ложь, да в ней намёк"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Лихачёва Светлана Геннадьевна

Запорізький НВК № 60

Назва проекту

«Сказка – ложь, да в ней намёк»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Изобразительное искусство, музыка,информатика

Вік учнів, клас

10-11лет, 5 класс

Стислий опис проекту

5 класс «Воспевание истинной красоты и душевного багатства, осуждение зависти и подлости в сказках А. С. Пушкина»

Работая над проектом, учащиеся занимаются поисковой работой преимущественно познавательного характера.

Питання проекту

Ключове питання

Что есть красота, и почему её обожествляют люди?

Тематичні питання

Чему учат сказки?

В чём богатство человека?

В чём истинная красота человека?

Чем литературная сказка отличается от народной?

Какой «намёк» содержит «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»?

Змістові питання

Чему учит «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» Пушкина?

Какие герои сказки вызывают у вас симпатию?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

Діяльність вчителя

1. Перед началом работы над проектом, учитель готовит все необходимое для внедрения проекта план внедрения. 2. Для знакомства учеников и их родителей используется публикация -памятка буклет. 3. Проводит мотивацию учеников на участие в проекте, представляя вступительную презентацию. 4. Выясняет учебные потребности с помощью анкетирования таблица ЗХУ 5. Разъясняет родителям цель проекта и получает их разрешение на публикацию ученических работ в сети Интернета - бланк - разрешение 6. Консультирует учеников во время работы над проектом, проводит промежуточный опрос по теме и составляет диаграмму. Оценивает деятельность учеников.

Діяльність учнів

Перед началом работы над проектом учащиеся должны:владеть основными исследовательскими методами; коммуникативными навыками, умением создавать текстовые документы; работать с программами по созданию мультимедийных презентаций. таблиц; уметь самостоятельно интегрировать полученные знания по разным учебным предметам для решения познавательных задач, умения работать в Интернете.

Оцінювання

Оцінювання проводиться в три етапи:на початку проекту проводиться роз’яснювання методу проекту, усне опитування та вступне тестування з проекту. Для цього діти та батьки ознайомлюються з методом проектування. Діти заповнюють таблицю « Знаю-Хочу дізнатися-Дізнаюсь» та ознайомлюються з запропонованими вчителем інтернет-ресурсами. Упродовж роботи діти проходять проміжне опитування. Інструментарій оцінювання включає: самооцінювання, взаємооцінювання, оцінювання вчителем. На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗХД-таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання щодо того. Учитель проводить декілька разів оцінювання навчальних потреб учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми за презентацією для проведення мозкової атаки. Учні ведуть щоденник спостережень впродовж всього виконання проекту та постійно працюють над таблицею З-Х-У поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. Учні також використовують форми (оцінювання аналізу завдання, оцінювання вміння аргументувати), які допомагають їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Коли учні працюватимуть у малих групах над створенням блогів для того, щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями, вони використовують Контрольний список та Форму оцінювання для блогу, які допомагає їм створювати блоги. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання (опитувальник) та само оцінювання.

Оцінювання здійснюється за графіком, що передбачає три етапи:

а) оцінювання на початку проекту б) поточне оцінювання в) наприкінці роботи над проектом Інструментарій оцінювання включає: 1. Самооцінювання: а) вчителя перед початком проекту, б) учнів за допомогою списків запитань для самоконтролю 2. Взаємооцінювання: усне, за допомогою анкет із заданими критеріями 3. Оцінювання учителем: блогів, презентацій, виступів учнів

ЗХУ

Корисні ресурси

Інші документи