План-конспект уроку "''Планети гіганти''" для 11 класу

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

План-конспект

Тему уроку

Планети гіганти

Автор (и) розробки

Скулакова Галина Владимировна, вчитель фізики та астрономії

Навчальний заклад

ЕНВК ЗНЗ-МНВК

Клас

11 клас

Назва навчальної програми, автори програми

"10 – 11 класи – Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. Фізика. Астрономія." (Київ, 2010)

Тип уроку

засвоєння нових знань

Компетенції учнів на уроці

Соціальна, полікультурна, комунікативна, інформаційна, саморозвиток та самоосвіта.

Цілі уроку

Навчальна:
Довести, що Сонячна система - не випадкове скупчення різних небесних тіл, а саме система, відкриті закономірності будови якої свідчать про те, що входять до її складу небесні тіла утворилися в результаті природного еволюційного процесу. Довести на основі аналізу природи планет обох груп, що тільки на Землі склалися умови, які підходять для виникнення і розвитку життя (відповідний хімічний склад атмосфери і температурний режим , наявність води). Ввести поняття: планети-гіганти, кільця планет - гігантів. Зацікавити учнів спостереженнями Юпітера і його супутників (неозброєним оком і в телескоп). Переконати учнів у тому, що вивчення планет і їх супутників в кінцевому рахунку дозволяє краще вивчити Землю.

Виховна:
Сприяти формуванню екологічного мислення учнів. Сприяти формуванню таких світоглядних ідей, як причинно-наслідкові зв'язки (на прикладі умов, від яких залежать температурний режим і характер зміни пір року на планетах), пізнаваність світу і його закономірностей (на прикладі пізнаваності закономірностей в Сонячній системі і дослідження природи планет), обумовленість розвитку науки потребами виробництва (на прикладі порівняльної планетології). Естетично виховувати учнів, знайомлячи їх з красою і стрункістю Сонячної системи, різноманітністю природи вхідних в неї планет і супутників. Земля не просто одна з планет Сонячної системи , а унікальна планета - єдина в Сонячній системі , на якій можливі існування і розвиток вищих форм життя , людство зобов'язане ретельно берегти від руйнування і знищення комплекс природних умов на нашій планеті, який утворює «екологічну нішу» розуму в межах Сонячної системи (збереження земної природи - важлива естетико - екологічна проблема).

Розвиваюча:
Формування вміння у великому матеріалі виділити головне (основні особливості групи планет). Формування вміння аналізувати матеріал, що міститься в довідкових таблицях, і на його основі формулювати логічні висновки. Створювати емоційні ситуації, зачіпаючи питання, пов'язані з припущенням про існування життя на інших планетах. Для розвитку пізнавальних інтересів і здібностей учнів акцентувати їх увагу на загальнолюдських проблемах (неприпустимість знищення людства і природи Землі в результаті термоядерної катастрофи, забруднення атмосфери , води і т.д.) і розповісти про експеримент «Фобос». Для розвитку найбільш підготовлених учнів передбачити реферати, виступи з повідомленнями та доповідями про природу планет і досягнення в освоєнні космічного простору, самостійні спостереження планет.

Обладнання уроку

Презентація, комп'ютери

Перелік он-лайн сервісів, які використані на уроці

learningapps.org, Red Shift 5.1

Хід уроку

І. Організаційний момент

'ІІ. Мотивація навчальної діяльності [| Опитування]

1 . Група планет, до якої відноситься Земля. [ Земна ]

2 . Чому на планеті залежать ступінь поглинання випромінювання, що йде від Сонця. [ від щільності і хімічного складу атмосфери]

3 . Чим на планеті пояснюється зміна дня і ночі. [ обертанням навколо осі ]

4 . Коли планети здатні утримати атмосферу? [ Якщо Uнар > Uмол ]

5 . Середній радіус землі . [ 6371км ]

6 . Основні гази, що входять до складу атмосфери Землі. [ N2 , O2 ]

7 . Найменша планета земної групи. [ Меркурій ]

8 . Види рельєфу на Місяці , Венері , Меркурії. [ гори , кратери і моря ]

9 . Чи можуть на Місяці спостерігатися затемнення. [ так- сонячні ]

10 . Чим пояснюється зміна пори року на планеті. [ Нахилом осі ]

11 . Планета земної групи , що має 2 природних супутника . [ Марс ]

12 . Яка з планет найближче підходить до Землі . [ Венера = 45млн.км . ]

13 . Кордон освітленій і не освітленої частини Місяця . [ термінатор ]

14 . Період повторення затемнень. [ сарос = 18років 10,3 доби і 54год 34сут . ]

15 . Супутники Марса. [ Фобос , Деймос ]


ІІІ. Вивчення нового матеріалу а) Загальна характеристика планет - гігантів.

1. Юпітер [[1]]

2. Сатурн [[2]]

3. Уран [[3]]

4. Нептун [[4]]

б) Заслуховуються повідомлення учнів по окремих планет ( 3 - 4хв по кожній) [[5]]

Закріплення матеріалу (8 хв)

Самостійна робота № 8 "Red Shift 5.1": Знайти одну з планет, дати характеристику та умови її видимості. "Red Shift 5.1": Показати і визначити положення планет гігантів на сьогодні щодо Сонця (віддаленість , сузір'я , координати)

Підсумок:

1. Чим загальним характеризуються планети гіганти? 2. Причини наявності кілець у планет гігантів? 3. Причини великого числа супутників у планет гігантів? 4. На поверхні яких планет в Сонячній системі вода може знаходитися в рідкому стані? 5. На яких супутниках і в якій формі спостерігаються сліди вулканічної діяльності? Домашнє завдання: Підготувати (за вибором) повідомлення (реферат) по одній з планет Сонячної системи. Створити презентацію по одній з планет СС або темі "Сонячна система" .