Педагогічна майстерня вчителя початкових класів Шпічки Юлії Олегівни

Материал из Заповікі
Версия от 14:02, 2 августа 2017; Dominic28 (обсуждение | вклад) (Кадри з відеозапису уроку)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
  • Педагогічна майстерня вчителя початкових класів Шпічки Юлії Олегівни

ПІБ, фото учасника конкурсу

Шпічка Юлія Олегівна

Шпічка Юлія Олегівна учитель гімназіі 46

Місце роботи

(найменування навчального закладу відповідно до статуту)

Запорізька гімназія № 46 Запорізької міської ради Запорізької області, вул. Павлокічкаська 29, м. Запоріжжя, 69009; тел./ факс: (061) 236-56-14, 236-56-33, е-mail: gimnazy46@i.ua

Посада

Вчитель початкових класів

Освіта

(найменування вищого навчального закладу, рік закінчення навчання)


ЗНУ, 2009р., вчитель української мови та літератури

Самоосвіта

(за останні 5 років;очна, дистанційна форма; рік проходження та найменування освітніх програм, курсів, тренінгів тощо)


Курси ЗОІППО – 17.03- 28.03. 2014 (очна)

Курси іноземних мов "Европейское образование для украинцев" - "Польский язык для работы" - 01.06 - 20.08. 2015(очна)

Спецкурс «Методика викладання інформатики в початкових класах» - 22.03 – 23.03.2016 (очна)

Вебінар "Математика. 3 клас.Формування в учнів поняття про частини цілого" - 24.10 - 05. 11. 2016 (дистанційна)

Вебінар "Літературне читання. 4 клас. Тарас Шевченко. "І досі сниться" - 24.10 - 05. 11. 2016 (дистанційна)

Вебінар "Навчання грамоти. 1 клас. Навчально-методичний комплект. Навчання грамоти в контексті оновлених шкільних програм. Особливості навчання грамоті букварного періоду. Послідовність вивчення літер"- 24.10 - 05. 11. 2016 (дистанційна)

Вебінар "Конструктор LEGO як освітній ресурс 21 століття у початкових класах" - 28.01.2016 (дистанційна)

Online-курси "Бизнес и облако: лучшие практики решений" - 14. 10 2014 (дистанційна)

Курс "Учителі в онлайні" - вересень 2016 (дистанційна)

МВОК, онлайн-курси: "Основи інформаційної безпеки", "Інтернет-медіа", "Психологія стресу та способи боротьби з ним" 04. 10 - 18.11. 2016 (дистанційна)

Педагогічний стаж

33 роки

Кваліфікаційна категорія

Спеціаліст вищої категорії

Звання

Старший вчитель

Педагогічне кредо

Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учнів, він – досконалий учитель

Технології, методи та форми, що використовуються у навчально-виховному процесі

Сучасне життя висуває свої вимоги й вимагає від учителя активно використовувати інноваційні технології в навчальному процесі. Саме їх застосування здатне забезпечити єдність освітніх, розвиваючих і виховних функцій.

На сьогоднішній день мене цікавить практика живого викладання, наслідком якого є активне навчання та критичне мислення.Один з прийомів технології критичного мислення, який зацікавив мене – це синквейн. Процедура складання синквейна дозволяє гармонійно поєднувати елементи всіх трьох основних освітніх систем: інформаційної, діяльнісної та особистісно-орієнтованої. Синквейн корисний учню - як інструмент для синтезування складної інформації, вчителю – як зріз оцінки понятійного і словарного багажу учнів. Це прийом, що дозволяє розвивати здібності резюмувати інформацію, викладати складні ідеї, почуття та уявлення в декількох словах, вимагає вдумливої рефлексії.Це швидкий, але потужний інструмент для рефлексії. (Шпічка Ю. О. Синквейн як прийом технології розвитку критичного мислення. Педагогічна майстерня, 2015 , №1 (49), 25-28.). Ще один напрям, який я вважаю одним з найважливіших та актуальних в наш час, - збереження здоров’я учнів. Для зняття емоційної напруги під час навчального процесу використовую ігрові технології, оригінальних завдання і задачі. Цей прийом також дозволяє вирішити одночасно кілька завдань: забезпечити психологічне розвантаження учнів, дати їм відомості розвиваючого і виховного плану, показати практичну значимість досліджуваної теми, спонукати до активізації самостійної пізнавальної діяльності. Звертаючись до ігрових форм навчання на уроках, я вбачаю в них можливості ефективної взаємодії педагога і учнів, продуктивної форми спілкування з властивими їм елементами змагання, непідробної цікавості. Гра поступово та непомітно на уроці переходить у серйозну, плідну роботу; дарує щохвилинну радість, задовольняє актуальні невідкладні потреби, а ще - спрямована в майбутнє, бо під час гри у дітей формуються чи закріплюються властивості, вміння, здібності, необхідні їм для виконання соціальних, професійних, творчих функцій у майбутньому. І скрізь, де є гра, панує здоров'я, радість дитячого життя. Враховуючи індивідуальні психологічні особливості молодших школярів, їх потребу в русі, в чуттєвому переживанні творів мистецтва, провідної ролі наочно-образного мислення, часто використовую прийоми театралізації, бо театральне мистецтво є ефективним і унікальним засобом виховання творчої особистості учнів, завдяки своїй синтетичній природі. Проникнення театру в навчальний процес сприяє не тільки розширенню загального та художнього кругозору учнів, а й становленню їх комунікативних компетенцій, розвитку творчого мислення та уяви, збагаченню естетичних почуттів і художнього смаку. Одним із засобів інтерактивного навчання, яким я займаюсь з 2008 року є використання мультимедійних проектів. Використання на уроках засобів інформаційно-комунікаційних технологій, з їх практично невичерпаними універсальними можливостями є одним із найбільш ефективних методів навчання. ІКТ-технології мають унікальну можливість надавати величезну кількість корисної та цікавої інформації в максимально зручній і доступній формі. Мультимедійні засоби інтенсифікують процес навчання, роблять його більш наочним і динамічним, дають можливість зосередити увагу на найбільш важливих (з точки зору навчальних завдань і цілей) характеристик досліджуваних об'єктів і явищ природи. На сьогоднішньому етапі роботи використовую елементи технології «перевернутий клас» та проектну технологію. . Вчу дітей здобувати знання самостійно, застосовувати їх не лише в стандартних, але й у нестандартних ситуаціях. Дитина повинна жити, а не вчитись жити, тому мої учні виконують різноманітні соціальні ролі: виконавця, лідера, посередника. Важливим вважаю розширення кола спілкування дітей. Сьогодення вимагає від нас толерантного ставлення до різних культур, вміння різнобічно оглядати проблеми та вирішувати їх; я намагаюсь навчити своїх учнів користуватися дослідницькими прийомами та методами у навчально-пізнавальній діяльності.


Віртуальне МО вчителів початкових класів

Автопортрет «Я – педагог і особистість»

(у формі есе)

Діти – це найкраще, що є на Землі! У кожної людини своя стежка в житті. Важливо не заблукати, не піти чужою.Я обрала педагогічну.І не шкодую.Йду по ній ось уже три десятки років.Замолоду завжди задавала собі питання: чи можливо, щоб школа стала золотою добою в житті кожного учня; і сама давала відповідь: «Звичайно, тільки так і повинно бути!». Вже в початковій школі треба встигнути зародити в душах дітей паростки добра, тому що саме період молодшого шкільного віку є найбільш сприятливим для пробудження у них добрих почуттів.Як міцне, якісне зерно є запорукою багатого врожаю, так і початкова школа є основою успішності всього шкільного життя. Впевнена, що найголовніше – щоб навчально-виховний процес був глибоким і цікавим за змістом, а стиль спілкування – демократичним і доброзичливим. В. О. Сухомлинський писав: «Діти живуть своїми поняттями про добро і зло, честь та безчестя, людську гідність; вони мають свої критерії краси, у них навіть свій вимір часу: в роки дитинства день здається роком, а рік – вічністю. Маючи доступ в казковий палац, ім'я якого дитинство, я завжди вважав за необхідне ставати в деякій мірі дитиною… Без знання душі дитини немає педагогічної культури». (Сухомлинська О. В. Періодизація педагогічної думки в Україні: кроки до нового виміру / / Зб. наук. праць Уманського пед. ун-ту: Спец. випуск «До витоків становлення укр. пед. науки» В. Г. Кузь (гол. ред.). - К.: Наук. світ, 2002. - С. 31-40.) Ці слова співзвучні моїм думкам та діям. Навчаючи дітей, я згадувала про те, що мене хвилювало у їх віці, що було важливим, які події робили мене щасливою. Для дітей завжди важливо, щоб їх діяльність оцінили, справедливо оцінили. Найголовніше для мене, що учні погоджуються з оцінкою їх роботи, бо на моїх уроках я завжди намагаюсь створити «ситуацію успіху». «Справедливість – це основа довіри до вчителя. Але не існує якоїсь абстрактної справедливості – поза індивідуальністю, поза особистими інтересами, пристрастями та потягами. Щоб бути справедливим, треба до тонкощів знати духовний світ кожної дитини… А це вдається тільки завдяки високій емоційній культурі педагога», - В. О. Сухомлинський. (Сухомлинська О. В. Періодизація педагогічної думки в Україні: кроки до нового виміру / / Зб. наук. праць Уманського пед. ун-ту: Спец. випуск «До витоків становлення укр. пед. науки» В.Г. Кузь (гол. ред.). - К.: Наук. світ, 2002. - С. 31-40). Для мене, як для педагога, величезне значення має поняття «щасливий учень». Що ж це означає? Це учень, який з радістю іде на урок, з інтересом навчається, допомагає мені зрозуміти життєві ситуації. Це особистість, з якою я продовжую пізнавати радість відкриття нового, невідомого. Анна Зегерс, німецька письменниця, сказала: «Вчитель – це звучить гордо! Адже він створює людину». Моя професія дає мені можливість самореалізовуватись і почуватися при цьому щасливою та потрібною людям. Ще в дитинстві у збірці «Мудрих думок» я знайшла слова Л. Толстого: «Если учитель сочетает в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель». В той час я ще не здогадувалась, що ці слова стануть моїм кредо в майбутній педагогічній діяльності. Жити досконалим життям значить бути прихильником дій. Моя особиста філософія – межі немає поки ми її самі собі не створимо. Навчання ніколи не зупиняється. Визначні люди завжди прагнуть навчатись та вдосконалюватись, адже людина завжди повинна прагнути до вищого рівня для досягнення досконалості

Тема Самоосвіти

Формування інформаційно-освітнього середовища для розвитку критичного мислення соціально адаптованого учня початкової школи

Посилання на власний інтернет-ресурс

Сайт "Школа Бджілки"

Група у Facebook "Grüne Schule. Saporisher Gymnasium 46"

Страница в Facebook "Запорізька гімназія 46"

Канал в YouTube

Фотокадр из фильма

Посилання на відеозапис уроку

Запорізька гімназія № 46. 3 - А клас. Екологія здоров'я. Ökologie der Gesundheit


Конспект уроку

Основи здоров'я. Тема: "Екологія здоров'я". Урок – проект, презентація результатів проекту (з використанням елементів технології «перевернутий клас» і методів кооперативного навчання)

Додаток до уроку

Ілюстрації, картки до уроку

Картки та малюнки для самостійних робіт

Карта самооцінювання (карта успіху)

Презентація до уроку

Презентація

Самоаналіз уроку

Самоаналіз уроку "Екологія здоров'я" (3 клас)

Результати роботи в проекті

Проект "Екологія здоров`я". Зелена школа - здоров'я з рослинами

Кадри з відеозапису уроку