Опис досвіду: "Підвищення автономності учнів як засіб реалізації ідей компетентнісно – орієнтованої освіти»

Материал из Заповікі
Версия от 15:04, 1 апреля 2014; Dominic28 (обсуждение | вклад) ()

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації без письмового дозволу автора. Дозволяється, з метою навчання, використовувати елементи розробки з обов'язковим посиланням на дану сторінку.

Sertifikat46Земляна.jpg


Автор досвіду: Земляна Ірина Миколаївна,

вчитель французької мови,

спеціаліст вищої категорії,

« Вчитель – методист » Запорізького багатопрофільного ліцею №99, стаж роботи – 24 роки


Відгук - рецензія Н.П. Халемендик, методиста науково - методичного центру ЗОІППО

Тема: Підвищення автономності учнів як засіб реалізації ідей компетентнісно – орієнтованого підходу.

Над темою підвищення автономії учнів у навчальному процесі я працюю вже давно, але чим глибше я вивчаю цю тему, тим сильніше переконуюсь, що вона не втрачає своєї актуальності. Адже всі ми знаємо крилатий вислів, що іноземної мови не можна навчити, її можна тільки навчитися. І наше завдання, як вчителів, полягає в тому, щоб навчити дітей вчитися.

Ще більше ста років тому один з найзнаменитіших натуралістів свого часу Томас Хакслі визначив освіту, як вивчення правил гри під назвою життя. Він дотепно зауважив, що якби майбутнє благополуччя дитини залежало від уміння грати в шахи, то навряд чи б знайшлися батьки, які допустили б, щоб дитина виросла, так і не навчившись відрізнити пішака від слона. Метафора Хакслі цілком застосовна до сучасних вимог в освіті, де основне правило - навчити вчитися, навчити бути готовим до умов швидко мінливого світу.

Одна з актуальних проблем сучасної методики навчання іноземним мовам - орієнтація всього навчального процесу на активну самостійну роботу учнів, створення умов для їх самовираження і саморозвитку. В умовах зміни геополітичної ситуації європейське суспільство стає більш інтерактивним. Європейці стають більш мобільними подорожують для збагачення свого професійного, освітнього чи особистісного досвіду. Але навіть для тих, хто мало подорожує, сучасні інформаційні технології роблять подолання мовних бар'єрів нормою життя.

Молоде покоління повинно підготувати себе до того, щоб отримувати максимальну користь з такого роду діяльності з метою вдосконалення своїх лінгвістичних знань, навичок і вмінь. У багатьох сучасних методиках викладання іноземних мов зроблений акцент на самостійній роботі під час вивчення іноземної мови, а на першому місці в переліку компетентностей майбутнього повноцінного члена європейського демократичногоспівтовариства називаються "здатність до самоорганізації, незалежність, висока самосвідомість, впевненість у своїх силах, поєднання незалежності мислення і дій з соціальною відповідальністю ". У такому контексті особливого значення набувають ідеї компетентнісно - орієнтованого навчання, головною метою якого є зміна методів викладання, введення і апробація таких форм роботи, в основі яких лежить самостійність і відповідальність за результати самих учнів. Це зміщення з однобічної активності вчителя на самостійне навчання дитини. Наш випускник - це людина творча, заповзятлива, самостійна, відповідальна, здатна бачити і вирішувати проблеми індивідуально і в групах, готова і здатна постійно вчитися новому в житті на робочому місці, самостійно знаходити і використовувати потрібну інформацію,працювати в команді і т.д. Таким чином, у компетентнісно - орієнтованому підході акцент ставиться не стільки на освоєння певного змісту навчального плану, скільки на здатність осмислювати і використовувати його для досягнення особистих цілей і для ефективної участі в житті суспільства. Це забезпечує активне ставлення до знань, систематичність і наполегливість у навчальній діяльності, позитивні результати та успішну безперервну освіту.

У сучасній методиці виділяють три рівні пізнавальної активності:

Перший рівень –

Додаток 1. Рівні активності учнів

відтворююча активність, яка характеризується прагненням учнів зрозуміти нове явище, доповнити і відтворити знання, опанувати способом їх застосування за зразком. Приклад такої активності можна спостерігати вже на початковій стадії оволодіння мовою. Наприклад, у 5 класі діти інтенсивно поповнюють свій лексичний запас. Перевірка виконання домашніх завдань займає багато часу на уроці, якщо його контролює тільки вчитель. Але з перших уроків я привчила дітей до того, що вони самі можуть відмінно відповісти домашнє завдання і перевірити його виконання у своїх однокласників, особливо це стосується перекладних вправ. [Додаток 1. Рівні активності учнів]


Три - чотири помічника - консультанти, по-перше, намагаються завжди бути готовими до уроку, по - друге, допомагають за 5-7 хвилин опитати всіх дітей у класі. Це заохочує кращих учнів і дозволяє іншим підтягнутися.

Другий рівень –

Додаток 2. Питальні речення

інтерпретуюча активність - характеризується більшою стійкістю вольових зусиль, які проявляються в тому, що учень прагне до проникнення в сутність явища, до пізнання зв'язків між явищами, самостійно шукає шляхи подолання труднощів. Прикладом такої активності є спосіб ознайомлення з новими граматичними явищами. [Додаток 2. Питальні речення]

Я намагаюся відійти від відомих стереотипів, коли учні відразу записують правило під диктовку вчителя, а потім відпрацьовують його у вправах. Все частіше я надаю можливість на прикладах розібратися в граматичному явищі, спробувати сформулювати правило, і потім, підкоригувавши його, записати в конспект. Як правило, самостійно сформульоване правило швидше запам'ятовується учнями. Наприклад, граматична тема «Питальні речення». Правила викладено в підручниках надзвичайно стисло без жодних уточнень. Учні, звичайно, допускають помилки під час виконання вправ.

Адже дуже важливо розрізняти питальні слова до підмета або до додатка та порядок слів у цих реченнях. Тому разом з учнями, розглядаючи приклади, ми заповнювали таблицю, в якій стисло вказані всі правила.

Зараз ми працюємо за різними підручниками, але напрацьований матеріал дуже допомагає і нинішнім дев'ятикласникам.

Третій рівень активності -

творчий, на цьому рівні учні виявляють прагнення застосовувати знання в новій ситуації, тобто перенести знання і способи діяльності в нові умови. Характерною особливістю третього рівня вважається прояв високих вольових якостей, завзятість і наполегливість у досягненні мети, широкі й стійкі пізнавальні інтереси. Така активність забезпечується, на думку психологів, збудженням високого ступеня розбіжності між тим, що учень знав, що вже зустрічалося в його досвіді, і новою інформацією, новим явищем.

Педагогічним засобом, що дозволяє включити зазначений механізм у дію, є організація самостійної дослідницької або навчальної діяльності учнів. Прикладом може послужити створення слайдових презентацій на основі досліджуваного матеріалу, підготовка портфоліо з предмету.

З метою підвищення активності учнів необхідно широко використовувати технічні засоби навчання, наочність, щоб поряд з контролем з боку викладача за активної мовленнєвої діяльністю учнів мали місце самоконтроль і взаємоконтроль. У 5-6 класах ми розучуємо з дітьми пісні, вірші, співаємо і танцюємо під супровід французької музики. В10 класі при вивченні теми «Французька музика» використовуються не тільки записи французьких виконавців, але й тестові завдання до них з метою - з'ясувати, як діти зрозуміли твір. Широко використовую додаткову літературу, щоб розширити знання учнів з теми, заохочую пошукову роботу учнів. Оскільки комп'ютера в кожному кабінеті немає, а сучасні діти дуже люблять і вміють з ним працювати, то роблять це вони вдома. Наприклад, на уроці ми вивчаємо тему, збагачуємо свій словниковий запас, пишемо твори по темі. А вдома діти доповнюють їх малюнками, оформляють на комп'ютері та створюють портфоліо. Оскільки робота ведеться систематично, то портфоліо учнів поповнюються від теми до теми, і до традиційної виставки творчих робіт, яка проводиться у нас в ліцеї в квітні - травні, діти підходять уже підготовленими.

Наступною умовою успішного виконання самостійної роботи з іноземної мови є необхідність мати стійкий словниковий запас, знати необхідний мінімум слів, а також отримувати списки незнайомих слів до конкретного завданням від викладача. Це ставить перед викладачем серйозну задачу проводити постійну роботу по закріпленню і засвоєнню лексики для читання і усної мови. З цією метою слід широко застосовувати лексичні навчальні та тренувальні програми, вести постійний контроль засвоєння лексики, боротися з мовною некомпетентністю учнів і запобігати їх постійному бажанню відшукувати кожне слово в словнику.

Дуже важко як дорослому, так і дитині просто завчити якийсь матеріал, не розуміючи, як можуть бути корисними ці знання, де їх можна застосувати в реальному житті. Тому при вивченні в 6 класі теми «Їжа» діти не тільки переказують тексти, демонструючи своє знання лексики, але й пишуть листа французькому другові, складають діалоги за мовними ситуаціями «Обід в ресторані», «Мої улюблені страви». При більш глибокому вивченні цієї теми в 9 класі діти пишуть рецепти улюблених страв іноземною мовою і навіть готують ці страви вдома і приносять для своєрідної дегустаціі в класі. У 7 класі при вивченні теми «Моє житло» дітям пропонується описати власне житло, використовуючи мовні вирази «моє улюблене місце в будинку», «я люблю перебувати вдома через те, що ...», «моя улюблена кімната ...».

Дуже приємно, що в сучасних підручниках використовують зрозумілі дітям теми, багато країнознавчого матеріалу,що передає сучасні мовні особливості. Інша умова - наявність якісного єдиного підручника і навчальних матеріалів. Слід зазначити, що ця умова є чи не найголовнішою, так як саме підручник повинен визначати систему самос- тійної роботи учня, містити конкретні завдання з повними алгоритмічними приписами - інструкціями, тобто вчити правильно працювати, мати суворо окреслений словник - мінімум , і багато іншого, що забезпечує ефективність самостійної роботи в необхідному темпі і ритмі. І, нарешті,остання умова - це наявність певних особистісних характеристик учнів. До таких належать цілеспрямованість, посидючість, організованість, воля, а також інтерес, бажання вивчати іноземну мову. Всі ці компоненти повинні займати провідне місце в процесі планування та організації самостійної роботи учня з іноземної мови. Весь навчальний матеріал повинен бути побудований таким чином, щоб викликати в учнів інтерес до вивчення мови, до тих матеріалів з мови, які несуть важливу й нову інформацію, з тим, щоб постійно підтримувати бажання займатися вивченням мови вдома, самостійно, щоб учень бачив в цьому необхідність. Тільки в цьому випадку ми можемо позитивно впливати на розвиток таких якостей учнів, як воля, цілеспрямованість,організованість,посидючість. Таким чином, для організації навчального процесу з іноземної мови важливо досліджувати не тільки питання методики викладання вчителя, але й питання організації роботи учня, а саме питання методики вивчення, оволодіння вміннями і навичками з іноземних мов. Так, наприклад, тема «Франкофонія» в 11 класі складається з діалогу і тексту з вправами. Ні про країни,у яких розмовляють французькою мовою, ні про її місце у світі нічого не говориться. Але це цікава тема, адже французька мова - це не тільки Франція, але й безліч країн, розташованих на п'яти континентах, що відрізняються один від одного не тільки своїм розташуванням на карті, але і своїми традиціями, своєю культурою, своєю історією. Нам, вчителям французької мови, прикро спостерігати, як французька мова витісняється англійською, а тепер ще й німецькою. Тому я вирішила використовувати нову книгу О.Клименка «Франкомовні країни». Протягом кількох уроків ми з учнями опрацювали запропоновані тексти, дізналися дуже багато нового і цікавого і зупинилися на декількох країнах, що представляють різні континенти. У Європі ми не обійшли увагою Бельгію, Швейцарію, Монако і, природно, Францію. В Африці вирішили більш детально зупинитися на Алжирі. В Америці нас зацікавила Канада і її найбільша франкомовна провінція Квебек, з азіатських країн ми вибрали Камбоджу. Учні не тільки вивчили запропоновану інформацію, але і знайшли додаткову, оформили слайдові презентації та проспекти-буклети для туристів. Цей матеріал потребував багато часу і сил, але учням він сподобався, оскільки відрізнявся своєю незвичністю, можливістю висловити своє ставлення до досліджуваного предмета і, безумовно, польотом творчості. (Додаток 4. Приклад презентації учениці 11-Б класу Кучер Катерини)

Ця самостійна робота учнів показала і досить високий рівень володіння іноземною мовою, і здатність застосовувати її на практиці, що сприяє підвищенню пізнавального інтересу учнів, і високий рівень володіння Інтернет – ресурсами, і вміння виділити основне у величезному потоці інформації. На основі приготовлених презентацій ми побудували відкритий урок. Цей же матеріал можна використовувати і при проведенні тижня іноземних мов, і у позаурочних заходах, і для виступу перед молодшими учнями.

Яскравим проявом автономності учнів при вивченні іноземної мови є домашнє читання, яке відіграє важливу роль в оволодінні учнями уміннями осмисленого читання, допомагає повторити і закріпити лексичний та граматичний матеріал, збільшує потенційний словник учнів, але найголовніше те, що воно розвиває вміння самостійної роботи з навчальним матеріалом. Правильно організована самостійна робота над текстами книжки для читання, а також регулярне читання їх дозволяє учням постійно знаходитися в атмосфері іноземної мови. Тому уроки домашнього читання необхідні в навчальному процесі. Ці уроки безперечно цінні: по - перше, тому, що учень стикається з сучасною живою мовою, а не умовно-навчальною, по - друге, є можливість висловити свою думку і дати оцінку твору, героям і ситуаціям. Що стосується непідготовленого висловлювання, то самостійність є якістю говоріння як діяльності. За думкою Пассова Є.І. воно проявляється в тому, що говоріння, як правило, протікає без запозичення думок з попередньо прочитаних чи прослуханих джерел, без опори на повні або часткові записи того, що використовується в мові; без опори на ілюстративне зображення об'єктів висловлювання; без звертання до рідної мови. Ми вважаємо, що одним із засобів розвитку самостійності в учнів є використання проблемних ситуацій на уроках іноземної мови. У процесі формування навичок і вмінь непідготовленого висловлювання на основі створення проблемних завдань і ситуацій в учнів помітно розвивається самостійність, так як вона є як однією з основних якостей даного виду мовленнєвої діяльності, незамінною умовою даного методу навчання, а саме компетентнісно -орієнтованого. Це пояснюється тим, що мета навчання більш широка – це засвоєння не тільки результатів наукового пізнання, але й самого шляху, процесу отримання цих результатів. Вона включає також формування пізнавальної самостійності учня і розвиток її творчих здібностей. Знання, отримані самостійно, шляхом подолання посильних труднощів засвоюються міцніше, ніж отримані в готовому вигляді від вчителя, дозволяючи учню бути "першовідкривачем".

Таким чином, спеціально відібрані і сконструйовані проблемні завдання і ситуації відповідно до поетапного навчання непідготовленої мови сприяють вихованню та розвитку самостійності учнів. Враховуючи тезу, що для розвитку самостійності в процесі навчання учні повинні виступати повноправними суб'єктами навчальної діяльності на всіх трьох їх етапах: планування діяльності; її здійснення; аналізу, оцінки та розробки програм корекції і вдосконалення, можна сміливо стверджувати, що в рамках проблемного навчання учень, перш за все, суб'єкт навчання, так як бере активну участь у навчальному процесі на якісно іншому рівні.

Самостійна робота з іноземної мови значно змінилася в останні роки з появою доступу до численних автентичних матеріалів, що містяться у всесвітній мережі Інтернет. Якщо десятиліття тому була необхідність в постійному оновленні залучених матеріалів, і не завжди вдавалося підібрати тексти або аудіоматеріали відповідної якості, то тепер головна проблема для учнів - зуміти зорієнтуватися в щільних інформаційних потоках, які створюють індивідуальну освітнє середовище, а для викладачів - допомогти їм у цьому. Таким чином, на своїх уроках педагог повинен сформувати таку компетентність, як здатність протистояти деструктивним впливам інформаційного середовища, сформувати основи медіакультури та медіаосвіти.

Привабливість Інтернету для мовної професійної освіти зумовлена кількома причинами. По-перше, це безмежні автентичні ресурси, які за своїми можливостями та інформаційним багатством перевершують традиційні бібліотечні ресурси, а також забезпечують можливість спілкування без фізичного перетину географічних кордонів, дозволяють вступати в контакт з носіями інших мов і культур. По-друге, використання Інтернет-технологій сприяє формуванню професійної компетентності майбутніх фахівців в областях застосування знань іноземних мов. По – третє, інтерактивність як властивість комп'ютера та багатство комунікативних можливостей Інтернет-технологій сприяють вдосконаленню навичок іншомовної діяльності, яка можлива лише в умовах спілкування і взаємодії. Інтернет надає такі можливості практично без часових обмежень.

По - четверте, мотиваційна стійкість учнів, що створюється за рахунок специфіки середовища Інтернет, що відрізняється гнучкістю, можливістю міжкультурного спілкування- «полілогу»,постійною мінливістю, динамічністю і наближеністю до вирішення реально-значущих завдань, також є позитивним чинником. По-п'яте, Інтернет-технології забезпечують стійке професійне зростання за рахунок створення передумов для безперервної освіти та самоосвіти протягом усього періоду майбутньої професійної діяльності, оскільки за допомогою Інтернету учасники освітнього процесу можуть легко знаходити необхідні інформаційні ресурси для свого професійного вдосконалення, а також партнерів для професійної взаємодії.


Дистанційне навчання стало новою формою підвищення автономії учнів, адже воно передбачає таку організацію навчального процесу, при якій викладач розробляє навчальну програму, що головним чином базується на самостійному навчанні учня, тому що останній в основному відокремлений від нього в просторі або в часі. Ідея самостійної роботи закладена в одному з центральних понять теорії і практики дистанційного навчання, зокрема, on-line навчання - понятті взаємодії (interraction). Воно різнопланове і припускає як особистісну взаємодію (учень - викладач; учень - учень; учень - запрошений експерт або член спільноти), так і неособистісну взаємодію (учень - інструмент (комп'ютер; учень - контент; учень - навколишнє середовище). Взаємодія здійснюється самостійно. Таким чином, on-line навчання є найскладнішим і найбільш прогресивним видом самостійної роботи, що припускає допомогу, як з боку викладача, так і інших учнів, які навчаються в даній групі.

Не можна не відзначити деяке протиріччя між характером досліджуваної дисципліни - «іноземна мова», орієнтованої на діяльність у мовному спілкуванні з викладачем, що говорить цією мовою, і природою самостійної роботи, яка позбавляє учня такого спілкування. Для успішного вивчення іноземної мови необхідна ефективна комунікація. Як відомо, курси самостійного вивчення не завжди виявляються такими успішними, як інтенсивний курс з викладачем. У дистанційному навчанні відсутній фонетичний аспект, і для цього потрібно спілкування з викладачем. Тобто, мова не йде про заміну традиційної освіти дистанційною, а лише про їх тісну співпрацю. Наприклад, учень тривалий час хворіє, і підготовка його домашніх завдань вимагає більш широкого кола спілкування, ніж «книга - учень». Для самоконтролю, розширення своїх знань і служить дистанційна освіта. Це – цінне джерело для підготовки до олімпіад та конкурсів різних рівнів.

[Додаток 5. Результативність роботи вчителя]


Додаток 5. Результативність роботи вчителя

Підвищення автономності учнів дозволяє реалізувати ідеї компетентнісно – орієнтованої освіти і дає високі результати:

 1. Учні опановують форми і методами самостійної роботи, активно застосовують їх на уроках і в позаурочний час.
 2. Розвиток автономії учнів сприяє вихованню незалежної особистості, зміцнює впевненість у своїх силах, формує особистісну активність учнів, створює умови для їх самовираження і саморозвитку. # Учні усвідомлюють необхідність вивчення іноземної мови та її активного застосування з метою спілкування.
 3. Більшість моїх учнів за результатами року мають високий і достатній рівень знань (97%). Ці результати підтверджуються адміністративними, стартовими і підсумковими контрольними роботами.
 4. Учні постійно беруть участь в конкурсах та олімпіадах усіх рівнів.
 5. Випускники обирають французьку мову майбутньою професією

Використані джерела

 1. Гальскова Н.Д., Гез Н.І. Теорія навчання іноземних мов: лінгводидактики та методика. М., 2005. 336 з. С.141-150.
 2. Тамбовкіна Т.Ю. Самонавчання іноземним мовам у мовному вузі: Концепція навчального курсу / / Іноземні мови в школі. 2007. № 4. С.77-84.
 3. Єрмаков А. Стань поліглотом, або Секрети успішного вивчення мов. СПб., 2004. 128 з.
 4. Інтернет-навчання: технології педагогічного дизайну / Під ред. канд. пед наук М.В.Моісеевої - М. Видавничий дім «Камерон», 2004.
 5. Нові педагогічні та інформаційні технології в системі освіти: Навч. посібник для студ. пед. вузів і системи підвищ. кваліф. пед. кадрів / Є.С. Полат, М.Ю. Бухаркін, М.В.Моісеєва, А.Є. Петров; Под ред. Е.С. Полат. - 2-ге вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія», 2005. - 272 с.
 6. Потапова Р.Г. Нові інформаційні технології і лінгвістика. М.: МДЛУ, 2002.
 7. Утєхіна А.Н. Проектування автономного освітнього простору самостійного оволодіння мовними знаннями. Рукопис. Іжевськ, 2009.
 8. Пасов Є.І. Комунікативний метод навчання іноземної говорінню: Посібник для вчителів іноз. яз. - М.: Просвіта, 1985. - 208 с
 9. Ковалевська Є.В. Проблемність у викладанні іноземних мов: Сучасний стан та перспективи. Підручник для вузів. МНПІ, 1999 - 120 с.
 10. Волів В.Г., Четирова Л.Б., Волова Н.Ю. Дистанційна освіта: витоки, проблеми, перспективи. Самара, 2000.
 11. Коряковцева Н.Ф. Автономія учня у навчальній діяльності з оволодіння іноземною мовою як освітня мета. Іноземні мови в школі., 2004 № 9 с.9-14
 12. Картинки
 13. ВікіПедія
 14. http://pnompen.ru/cambodia/history/
 15. http://ihnravy.ntv.ru/sujet/2622/