Обсуждение участницы:WWW

Материал из Заповікі
Версия от 15:00, 4 октября 2016; WWW (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Медведєва Елизавета Андріївна учениця 10 класу ЗЗОШ №51 Запорізька загальноосвітння шк…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Медведєва Елизавета Андріївна


учениця 10 класу ЗЗОШ №51 Запорізька загальноосвітння школа № 51 [1] Тренінг Мережеві технології Веб 2.0 для учнів, ЗЗОШ № 51, Хортицький район (2016-2017) Вчитель Горчакова Олена Михайлівна