Навчальний проект ''Твоє здоров'я - в твоїх руках'' — различия между версиями

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск
(Інтернет - посилання:)
Строка 341: Строка 341:
 
===Інтернет - посилання:===
 
===Інтернет - посилання:===
  
*Автор: Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.  
+
*Автор: Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. Акоголізм в Україні.
 
[Електронний ресурс]/.- Режим доступа [http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 http://uk.wikipedia.org/wiki/] Дата звертання 09.09.2014
 
[Електронний ресурс]/.- Режим доступа [http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 http://uk.wikipedia.org/wiki/] Дата звертання 09.09.2014
  
  
 
[[Категория:Конкурс]][[Категория:Интел]]
 
[[Категория:Конкурс]][[Категория:Интел]]

Версия 17:29, 1 ноября 2014

М.Енергодар

Автор проекту

Тоцька Людмила Анатоліївна, вчитель вищої категорії, старший учитель,

учитель біології та основ здоров'я ЕЗОШ№7

Назва проекту

"Твоє здоров'я - в твоїх руках"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Предмет основи здоров'я. Тема в програмі «Соціальна складова здоров'я». Ця тема розглядається в темах таких предметів: біологія,хімія.

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров′я (є чинною у 2014/2015 навчальному році)

Державний стандарт повної загальної середньої освіти

Освітня галузь «Технології».

Інформатика

- усвідомлення ролі проектної діяльності для розвитку сучасного техногенного середовища; - знання про проектний пошук як основу творчого процесу, ознак та характеристик досконалості результату проектної діяльності; - знання видів та змісту проектних документів і уміння користуватися ними; - уміння здійснювати проектну діяльність за заданими умовами, графічно відображати творчий задум, давати творчу оцінку досконалості результатів проектної діяльності.

Освітня галузь «Природознавство»

Біологія

- Мотивація здорового способу життя, що включає: дати учням поняття про здоров’я, форми і методи його формування, збереження і зміцнення, показати значення складових здоров’я, дати можливість учням визначитися в правильності чи хибності ставлення до власного здоров’я, залучити учнів до мислення, обговорення і здобуття інформації про шляхи передачі та ступені ризику зараження ВІЛ, профілактику ВІЛ-інфікування.

Основи здоров’я

Розділ «Соціальна складова здоров’я» - присвячено вивченню чинників, що впливають на соціальне благополуччя людини та правил безпечної поведінки у навколишньому середовищі. Профілактика шкідливих звичок розглядається в контексті формування в учнів навичок протидії негативним соціальним впливам.

Вік учнів, клас

Проект розрахований для учнів 9 класів,13-14 років

Реалізовували проект учні 11- А класу

Стислий опис

Учні виберуть тему для проектної роботи, створять робочі групи, обговорять разом з вчителем алгоритм роботи, складуть робочий план, відвідають бібліотеки, підберуть матеріал в періодичних виданнях, ознайомляться з спеціальною літературою з питання, зустрінуться з вчителями предметів природничо-математичного циклу, та фахівцями – медиками. Проаналізують отриману інформацію, класифікують фактичні дані, систематизують їх. Використовуючи можливості кабінету інформатики та власних комп’ютерів, представлять результати своєї роботи у вигляді учнівської презентації, публікації та веб-сайту/блогу. Підготують та проведуть захист власних проектів («Алкоголь та його вплив на організм людини.», «Будь незалежним – живи тверезо!», «Шкідлива звичка підлітків – яка загрожує особистості», « На порозі генетичної смерті», «Алкогольна залежність – вихід є!»). Навчальний проект відповідає програмі з біології та основ здоров’я.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

5-6 тижнів

Основні питання проекту

Ключове питання

Як своє життя зробити довгим та повноцінним?

Тематичні питання

  • Як алкоголь впливає на організм людини?
  • Чому алкоголь викликає деградацію особистості?
  • Чому Україна вважається найалкоголізованою державою?
  • Чи насправді алкоголь знищує генофонд нації?

Змістові питання

1. Що таке етиловий спирт?

2. Як алкоголь впливає на органи людини?

3. Які хвороби найпоширеніші у людей, що вживають алкоголь?

4. Який вплив алкоголю залежить від його дози?

5. Про що мовчить реклама алкогольних напоїв?

6. Що таке “деградація особистості”, та яка основна причина цього явища?

7. Які міфи про алкоголь існують?

8. Як поширене вживання алкоголю в школі ?

9. Які основні причини вживання алкоголю підлітками?

10. Як історично описується вживання алкоголю українцями ?

11. Які основні наслідки впливу алкоголю на статеву систему та зародкові клітини?

12. Чому алкоголь здатний знищувати країни?

13.Чим небезпечна “ генетична смерть ” ?

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Навчальні цілі Діяльність учнів Результати діяльності
Узагальнення знань учнів про вивчені шкідливих звичок Ознайомлення з роботами науковців;

Систематизація знань при розробці буклетів, доповідей, узагальнюючих матеріалів до теми.

Розробка буклетів та доповідей, узагальнюючої таблиці.
Поглиблення знань учнів про вплив алкоголю на організм людини. Робота з Інтернет-джерелами при підбірці матеріалів для відтворення етапів проекту. Створення і захист презентації
Виховання дбайливого ставлення до свого здоров’я Визначення місця здоров’я в єрархії життєвих цінностей під час систематизації отриманої інформації з літературних та Інтернет-джерел. Створення і захист презентації «Алкоголь та його вплив на організм людини», «Шкідлива звичка підлітків, що загрожує особистості»

Створення і захист учнівського проекту «Будь незалежний – живи тверезо». Підготовка доповіді «Алкогольна залежність – вихід є?» Створення публікації за матеріалами проекту.

Формування здоров'язберігаючої компетентності; формування свідомого ставлення до власного здоров'я й усвідомлення особистої відповідальності за нього. Узагальнення висновків дослідницьких груп Створення і захист підсумкової презентації проекту «Твоє здоров’я – в твоїх руках»


Діяльність вчителя

Підготовчий етап:

1. Вибір теми відповідно програмам та Державного стандарту.

2. Постановка мети та основних питань проекту.

3. Розробка завдань проекту

4. Підготовка документації для виявлення потреб учнів

5. Створення вчительської презентації

6. Підготовка плану впровадження проекту

7. Підготовка обладнання для реалізації проекту

8. Розробка критерій оцінювання

9. Підготовка лічильників балів оцінювання презентації, буклетів

10. Підготовка документів для диференціації

Етап реалізації:

1. Знайомство з вчительською презентаціє

2. Постановка завдання учасникам проекту

3. Об’єднання учасників в групи

4. Розподілення обов’язків між учасниками в групах

5. Обговорення та постановка задач перед групами

6. Створення графіку виконання проекту

7. Планування представлення результатів роботи групами

8. Використання документів для диференціації для допомоги учнів з різними потребами

9. Консультування учнів та спостереження за учнями, як вони проводять дослідження

Підсумковий етап:

1. Оцінювання учнівської роботи

2. Обговорення результатів проекту

3. Проведення конференції з презентації роботи над проектом

Презентація вчителя, щодо знайомства учнів з проектними технологіями

Організаційна презентація вчителя

Дотримання авторського права Інструкція вчителя

Звіт на засідання ШМО1

Діяльність учнів

Підготовчий етап:

1. Отримання теми дослідження

2. Допомога керівнику в підготовці обладнання

Етап реалізації:

1. Об’єдналися в групи, обрали назву

2. Обрали ролі в групі

3. Поставили та розподілили між собою завдання

4. Спланували роботу з виконання завдання

5. Знайомство з графіком виконання проекту

6. Провели дослідження

7. Створили презентацію, публікацію, розробили поради

Підсумковий етап:

1. Провели самооцінку виконаної роботи

2. Запросили адміністрацію та вчителів школи на конференцію

3. Виступили на конференції з результатами проекту

Учнівські роботи

  • Презентації

Команди генетиків "На порозі генетичної смерті"

Команди психологів "Будь незалежним - живи тверезо!"

Команди соціологів "Шкідлива звичка підлітків - яка загрожує особистості."

Команди медиків "Алкоголь та його вплив на організм людини"

  • Публікація

Буклет "Шкідлива звичка підлітків - яка загрожує особистості"

Оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики для передбачення майбутнього на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і груповх консультаціях. На початку проекту оцінювання проводилося за допомогою ЗХД таблиць, організаційних діаграм, а також проводилися: «Мозковий штурм» та вправа «Асоціативний кущ», які дали можливість відслідковувати прогрес у їх навчання, надавати зворотній зв’язок, оцінювати мислення. Для цього використовувалися: комп’ютери,плакати, маркери. Впродовж роботи над проектом було використана диференційована оцінка обдарованих учнів та учнів, що мають проблеми в навчанні; оцінка спостережень відбувалася завдяки спискам запитань для самоконтролю. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію, буклету, сторінки на веб-сайті і учнівських письмових відповідей на конференції.

ЗХД - таблиця

Організаційна діаграма

Критерії оцінювання учнівської презентації

Критерії оцінювання учнівської публікації

Критерії оцінювання створенної сторінки в веб-ресурсі

Критерії оцінювання доповіді

Завдання для обдарованних учнів

Завдання для дітей з особливими потребами

Вікторина по закінченню проекту

Журнал оцінювання роботи учнів

Методичні матеріали

Інструкція для проведення соцопитування

Інструкції з техніки безпеки

Дидактичні матеріали

Карта знань

*Пам'ятки

Робота в групі

Створення презентації

Вимоги до мультимедійних презентацій

Створення публікації

Як підготувати доповідь?

Корисні ресурси

Літературні джерела:

1. Аксьонова О.В. Негативний вплив алкоголю на здоров'я людини / О.В.Аксьонова // Хімія. - 2005,- № 7.- с. 11-14.

2. Андрєєва Т. Курс виживання для некурців / Т.Андрєєва, К. Красовський // Шкільний світ. - 2005. - № 15. - с. 5-9.

3. Вовк Л.Ю. Паління - повільна смерть ! / Л.Ю.Вовк // Біологія. - 2005. - № 7. - с. 4 - 7.

4. Демчунь Л. Куріння. Зроби свій вибір на користь здоров'я / Л. Демчунь // Позакласний час. - 2007. - № 10. - с. 110-111.

5. Дитина не почне курити, якщо... // Рівне вечірнє. - 2007. - ЗО січ. - с. 5.

6. Дицьо Г. Викрадач розуму - алкоголь / Г. Дицьо // Позакласний час. – 2007. - №3. - с. 72-75.

7. Жук Ю. Не пусти життя за димом / Ю.Жук // Персонал плюс. - 2007. - 24-30 жовт. - с. 14.

8. Кіблик В.С. Палити чи не палити? / В.С. Кіблик // Біологія. - 2006. - № 14. - с. 23-27.

9. Красовський К. Країна курців / К.Красовський // Експрес. - 2007. - 24-31 трав. - с 10.

10. Миронюк Г.М. Палити чи не палити ? / Г.М. Миронюк // Біологія. - 2007. - № 12. – с. 2-9.

11. Михалик В. „Зелена книга" про сигарети / В.Михалик // Експрес. - 2007. - 2-3 лют. - с 5.

12. Мірошниченко С.П. Шкідливий вплив паління й алкоголю на організм людини / С.Л. Мірошниченко // Біологія. - 2006. – № 33. - с. 16-18.

13. Найбільш звична отрута. Чума XX століття // Медицина: дитяча енцик¬лопедія . - К., 2001. – с. 389-393.

14. Палити модно чи шкідливо? Алкоголь: звичка чи хвороба? // Молодь обирає здоровий спосіб життя. - Рівне, 2002. - с. 3-28.

15. Пахомова Т. Профілактика тютюнокуріння / Т. Пахомова // Позакласний час. - 2006.- № 19-20. - с 99-104.

16. Погребна О. Як розпорядитися своїм життям? / О.Погрєбна // Основи здоров'я та фізична культура. - 2006. - № 1.- с. 20-21.

17. Рудика В.В. Нікотин - ворог здоров'я / В.В.Рудика // Хімія. - 2006. - № 8. - с. 20-23.

18. Салагуб О. Вплив алкоголю на здоров'я дитини / О. Салагуб // Позакласний час. - 2005. - № 17. – с. 105-106.

19. Скрепіль З.В. Шкідливі звички. Паління / З.В. Скрепіль // Біологія. - 2005. - № 19-21. - с. 8-11.

20. Янченко С.М. „Курити чи не курити ? Ось у чому питання" / С.М. Янченко, Д.Д. Романовська // Основи здоров'я та фізична культура .- 2006. - № 3. – с. 11-12.

Інтернет - посилання:

  • Автор: Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. Акоголізм в Україні.

[Електронний ресурс]/.- Режим доступа http://uk.wikipedia.org/wiki/ Дата звертання 09.09.2014