Навчальний проект ''Твоє здоров'я - в твоїх руках'' — различия между версиями

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск
(Діяльність учнів)
(Методичні матеріали)
Строка 236: Строка 236:
  
 
===Методичні матеріали===
 
===Методичні матеріали===
[https://drive.google.com/file/d/0B_PE-m6xDonhaFphUG0xNzhZc3M/view?usp=sharing Презентація вчителя, щодо знайомства  учнів з проектними технологіями]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B_PE-m6xDonhaFphUG0xNzhZc3M/view?usp=sharing Організаційна презентація вчителя]
 
  
 
[https://drive.google.com/drive/#my-drive Інструкція для проведення соцопитування]
 
[https://drive.google.com/drive/#my-drive Інструкція для проведення соцопитування]

Версия 11:05, 1 ноября 2014

М.Енергодар

Автор проекту

Тоцька Людмила Анатоліївна, вчитель вищої категорії, старший учитель,

учитель біології та основ здоров'я ЕЗОШ№7

Назва проекту

"Твоє здоров'я - в твоїх руках"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Предмет основи здоров'я. Тема в програмі «Соціальна складова здоров'я». Ця тема розглядається в темах таких предметів: біологія,хімія.

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров′я (є чинною у 2014/2015 навчальному році)

Державний стандарт повної загальної середньої освіти

Освітня галузь «Технології».

Інформатика

- усвідомлення ролі проектної діяльності для розвитку сучасного техногенного середовища; - знання про проектний пошук як основу творчого процесу, ознак та характеристик досконалості результату проектної діяльності; - знання видів та змісту проектних документів і уміння користуватися ними; - уміння здійснювати проектну діяльність за заданими умовами, графічно відображати творчий задум, давати творчу оцінку досконалості результатів проектної діяльності.

Освітня галузь «Природознавство»

Біологія

- Мотивація здорового способу життя, що включає: дати учням поняття про здоров’я, форми і методи його формування, збереження і зміцнення, показати значення складових здоров’я, дати можливість учням визначитися в правильності чи хибності ставлення до власного здоров’я, залучити учнів до мислення, обговорення і здобуття інформації про шляхи передачі та ступені ризику зараження ВІЛ, профілактику ВІЛ-інфікування.

Основи здоров’я

Розділ «Соціальна складова здоров’я» - присвячено вивченню чинників, що впливають на соціальне благополуччя людини та правил безпечної поведінки у навколишньому середовищі. Профілактика шкідливих звичок розглядається в контексті формування в учнів навичок протидії негативним соціальним впливам.

Вік учнів, клас

Проект розрахований для учнів 9 класів,13-14 років

Реалізовували проект учні 11- А класу

Стислий опис

Учні виберуть тему для проектної роботи, створять робочі групи, обговорять разом з вчителем алгоритм роботи, складуть робочий план, відвідають бібліотеки, підберуть матеріал в періодичних виданнях, ознайомляться з спеціальною літературою з питання, зустрінуться з вчителями предметів природничо-математичного циклу, та фахівцями – медиками. Проаналізують отриману інформацію, класифікують фактичні дані, систематизують їх. Використовуючи можливості кабінету інформатики та власних комп’ютерів, представлять результати своєї роботи у вигляді учнівської презентації, публікації та веб-сайту/блогу. Підготують та проведуть захист власних проектів («Алкоголь та його вплив на організм людини.», «Будь незалежним – живи тверезо!», «Шкідлива звичка підлітків – яка загрожує особистості», « На порозі генетичної смерті», «Алкогольна залежність – вихід є!»). Навчальний проект відповідає програмі з біології та основ здоров’я.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

5-6 тижні

Основні питання проекту

Ключове питання

Як своє життя зробити довгим та повноцінним?

Тематичні питання

  • Як алкоголь впливає на організм людини?
  • Чому алкоголь викликає деградацію особистості?
  • Чому Україна вважається найалкоголізованою державою?
  • Чи насправді алкоголь знищує генофонд нації?

Змістові питання

1. Що таке етиловий спирт?

2. Як алкоголь впливає на органи людини?

3. Які хвороби найпоширеніші у людей, що вживають алкоголь?

4. Який вплив алкоголю залежить від його дози?

5. Про що мовчить реклама алкогольних напоїв?

6. Що таке “деградація особистості”, та яка основна причина цього явища?

7. Які міфи про алкоголь існують?

8. Як поширене вживання алкоголю в школі ?

9. Які основні причини вживання алкоголю підлітками?

10. Як історично описується вживання алкоголю українцями ?

11. Які основні наслідки впливу алкоголю на статеву систему та зародкові клітини?

12. Чому алкоголь здатний знищувати країни?

13.Чим небезпечна “ генетична смерть ” ?

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Навчальні цілі Діяльність учнів Результати діяльності
Узагальнення знань учнів про вивчені шкідливих звичок Ознайомлення з роботами науковців;

Систематизація знань при розробці буклетів, доповідей, узагальнюючих матеріалів до теми.

Розробка буклетів та доповідей, узагальнюючої таблиці.
Поглиблення знань учнів про вплив алкоголю на організм людини. Робота з Інтернет-джерелами при підбірці матеріалів для відтворення етапів проекту. Створення і захист презентації
Виховання дбайливого ставлення до свого здоров’я Визначення місця здоров’я в єрархії життєвих цінностей під час систематизації отриманої інформації з літературних та Інтернет-джерел. Створення і захист презентації «Алкоголь та його вплив на організм людини», «Шкідлива звичка підлітків, що загрожує особистості»

Створення і захист учнівського проекту «Будь незалежний – живи тверезо». Підготовка доповіді «Алкогольна залежність – вихід є?» Створення публікації за матеріалами проекту.

Формування здоров'язберігаючої компетентності; формування свідомого ставлення до власного здоров'я й усвідомлення особистої відповідальності за нього. Узагальнення висновків дослідницьких груп Створення і захист підсумкової презентації проекту «Твоє здоров’я – в твоїх руках»


Діяльність вчителя

Підготовчий етап:

1. Вибір теми відповідно програмам та Державного стандарту.

2. Постановка мети та основних питань проекту.

3. Розробка завдань проекту

4. Підготовка документації для виявлення потреб учнів

5. Створення вчительської презентації

6. Підготовка плану впровадження проекту

7. Підготовка обладнання для реалізації проекту

8. Розробка критерій оцінювання

9. Підготовка лічильників балів оцінювання презентації, буклетів

10. Підготовка документів для диференціації

Етап реалізації:

1. Знайомство з вчительською презентаціє

2. Постановка завдання учасникам проекту

3. Об’єднання учасників в групи

4. Розподілення обов’язків між учасниками в групах

5. Обговорення та постановка задач перед групами

6. Створення графіку виконання проекту

7. Планування представлення результатів роботи групами

8. Використання документів для диференціації для допомоги учнів з різними потребами

9. Консультування учнів та спостереження за учнями, як вони проводять дослідження

Підсумковий етап:

1. Оцінювання учнівської роботи

2. Обговорення результатів проекту

3. Проведення конференції з презентації роботи над проектом

Презентація вчителя, щодо знайомства учнів з проектними технологіями

Організаційна презентація вчителя

Діяльність учнів

Підготовчий етап:

1. Отримання теми дослідження

2. Допомога керівнику в підготовці обладнання

Етап реалізації:

1. Об’єдналися в групи, обрали назву

2. Обрали ролі в групі

3. Поставили та розподілили між собою завдання

4. Спланували роботу з виконання завдання

5. Знайомство з графіком виконання проекту

6. Провели дослідження

7. Створили презентацію, публікацію, розробили поради

Підсумковий етап:

1. Провели самооцінку виконаної роботи

2. Запросили адміністрацію та вчителів школи на конференцію

3. Виступили на конференції з результатами проекту

Учнівські роботи

  • Презентації

Команди генетиків "На порозі генетичної смерті"

Команди психологів "Будь незалежним - живи тверезо!"

Команди соціологів "Шкідлива звичка підлітків - яка загрожує особистості."

Команди медиків "Алкоголь та його вплив на організм людини"

  • Публікація

Буклет "Шкідлива звичка підлітків - яка загрожує особистості"

Методичні матеріали

Інструкція для проведення соцопитування

Організаційна діаграма

Інструкції з техніки безпеки