Модуль 6. Педрада. Безпечне та відповідальне використання Інтернету. Вчителі хімії, січень 2015

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

1 група

Учасники:

Запитання: Які загрози та ризики становить Інтернет для учнів? Згрупуйте проблеми. Запропонуйте можливі шляхи вирішення проблем.

Відповідь:

2 група

Учасники:

Запитання: Як навчити учнів безпечній роботі в Інтернеті? Хто це має зробити? Кого можна залучити? З якого віку потрібно починати цю роботу? Обґрунтуйте свої відповіді.

Відповідь:

3 група

Учасники: Савеленко Є.М., Харченко О.Б., Мінкіна Т.І.

Запитання:Чи варто/можна оцінювати знання та вміння учнів з безпечного використання Інтернету? Відповідь обгрунтуйте.

Відповідь: Не варто, але звеhтати уваги треба обов'язково оскільки безпечне використання Інтернету формує поняття етики, культури спілкування та відповідальність учня як користувача мережі. Безпечне використання Інтернету мінімізує негативні наслідки: вплив пропаганди, негативні знайомства, неприйнятні фото та відео матеріали що не відповідають віковим та етичним нормам.

4 група

Учасники:

Запитання: Які загрози та ризики становить Інтернет для учнів? Згрупуйте проблеми. Запропонуйте можливі шляхи вирішення проблем.

Відповідь:

5 група

Учасники:

Запитання: Як навчити учнів безпечній роботі в Інтернеті? Хто це має зробити? Кого можна залучити? З якого віку потрібно починати цю роботу? Обґрунтуйте свої відповіді.

Відповідь:

6 група

Учасники: Назаренко М.В., Єфіменко І.М.

Запитання:Чи варто/можна оцінювати знання та вміння учнів з безпечного використання Інтернету?

Відповідь: Не варто оцінювати, але варто привернути увагу дітей та батьків до проблем безпеки використання Інтернет мережі. Так як, це убезпечує дітей від негативу та формує культуру користувача. Можна не оцінювати, а хвалити дитину словесно, цим заохочуючи дитину безпечно працювати в Інтернеті.