Модуль 6. Педрада. Безпечне та відповідальне використання Інтернету. Вчителі хімії, січень 2015

Материал из Заповікі
Версия от 19:57, 20 января 2015; Ирина Савич (обсуждение | вклад) (Новая страница: « 1 група Учасники: Запитання: Які загрози та ризики становить Інтернет для учнів? З…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
1 група
  Учасники: 


  Запитання: Які загрози та ризики становить Інтернет для учнів? Згрупуйте проблеми. Запропонуйте можливі шляхи вирішення проблем.
  Відповідь: 


 Шляхи вирішення

2 група

  Учасники:
  Запитання: Як навчити учнів безпечній роботі в Інтернеті? Хто це має зробити? Кого можна залучити? З якого віку потрібно починати цю роботу? Обґрунтуйте свої відповіді.
  Відповідь: 


3 група

  Учасники:
  Запитання:Чи варто/можна оцінювати знання та вміння учнів з безпечного використання Інтернету?
  Відповідь: 


4 група

  Учасники:
  Запитання: Які загрози та ризики становить Інтернет для учнів? Згрупуйте проблеми. Запропонуйте можливі шляхи вирішення проблем.
  Відповідь: 


5 група

  Учасники:
  Запитання: Як навчити учнів безпечній роботі в Інтернеті? Хто це має зробити? Кого можна залучити? З якого віку потрібно починати цю роботу? Обґрунтуйте свої відповіді.
  Відповідь: 


6 група

  Учасники: 


  Запитання:Чи варто/можна оцінювати знання та вміння учнів з безпечного використання Інтернету? 


  Відповідь: