Методична розробка уроку з предмету "Основи рекламного маркетингу і дизайну" за темою: "Ринки підприємства та сегментування ринку"

Материал из Заповікі
Версия от 14:58, 30 мая 2018; Polegenkons50 (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Тема уроку

Ринки підприємства та сегментування ринку

Автори розробки

Полегенько Наталія Святославівна, викладач вищої категорії

Навчальний заклад

Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю»

Клас

1 курс, гр. 27-27а, професія «Адміністратор»

Назва навчальної програми, автори програми

Робоча програма з предмета «Основи рекламного маркетингу та дизайну», що складена на основі Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 4222-НО.55.10 – 2008 з професії «Адміністратор» і затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.04.2008 № 359

Тип уроку

Урок удосконалення набутих та формування нових знань учнів

Компетенції учнів на уроці

Економічні, загальнокультурні, пізнавальні, інформаційні, комунікативні, соціальні

Цілі уроку

Освітня: актуалізувати та поглибити знання про ринки підприємства та сегментування ринку. Розвиваюча: розвивати логічне та критичне мислення, ділову мову, увагу, пам’ять, економіче мислення; формувати навички самоконтролю, відповідальності, уміння вчитись та упорядковувати набуті знання, приймати самостійні рішення, коректно вести діалог. Виховна: виховувати загальнолюдські якості особистості учня.

Обладнання уроку

Портативний комп’ютер, проекційний екран Дидактичні та методичні матеріали Міні-конспект та електронна презентація за темою уроку, схеми сегментації ринку, критерії оцінювання знань учнів

Перелік он-лайн сервісів, які використані на уроці

https://docs.google.com/presentation/d/1GJD8m4RtqvTSoHympWtVtorFMBnKf8ERFyZgi2zl0v4/edit#slide=id.p1 https://docs.google.com/presentation/d/1bwwbimjxq3rS7GD_fN9NJrmlatuqfel03PENohqSLkA/edit#slide=id.p7

ОПИС ХОДУ УРОКУ

https://drive.google.com/open?id=1rnnmYboEvkswAg67DVWCktO1IpS_Oe-d