Курсы учителей русского языка, литературы и зарубежной литературы, 18-28.04.2017 (Мелитополь)

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск
слушатели курсов
Костянтинівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів "ПРОМЕТЕЙ" з поглибленим вивченням предметів Мелітопольської районної ради Запорізької області (директор Сігіда А.В.). Учитель зарубіжної літератури Кірєй Галина Вікторівна. Урок літератури у 7 класі з теми «Рюноске Акутагава «Павутинка». Утілення ідеї про моральну справедливість. Філософський зміст твору».

Слушатели курсов

Участник 1

Шашко Валентина Николаевна

Выпускная работа"Саморазвивающее обучение на уроках русского языка и литературы"

Кирпик Нина Ивановна

выпускная работа "К вопросу об интерактивных технологиях в современном процессе обучения"

Бида Софья Дмитриевна

Випускна робота "Організація особистісно орієнтованого підходу під час навчання правопису"

Филипцова Зинаида Захаровна

Курсова робота "Формування успішного середовища сільської школи шляхом впровадження інтерактивних технологій" Титульная страница

Фільчагова Юлія Сергіївна

випускна робота "Формування літературної компетенції учнів на уроках зарубіжної літератури

Бородай Ирина Петровна

Выпускная работа "Внедрение инновационных технологий на уроках зарубежной литературы"

Зиновьева Наталия Анатолиевна

Выпускная работа: "Формирование и развитие навыков проектной и исследовательской деятельности на уроках русского языка и литературы"

Волошина Елена Валерьевна

Випускна робота "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках зарубіжної літератури"

Линник Светлана Леонидовна

Випускна робота "Використання ІКТ на уроках зарубіжної літератури"

Кравченко Инна Борисовна

Випускна робота "Розвиток творчих здібностей учнів при вивченні творів М.В.Гоголя"

==Морозова Татьяна Александровна==
Випускна робота "Розвиток комунікативних навичок на уроках російської мови та літератури"

Мельникова Галина Борисовна

Выпускная работа: "Развитие творческих способностей на уроках зарубежной литературы"

Сиващенко Ольга Николаевна

Титульная страница

Выпускная работа "Формирование творческой личности средствами литературы"

Златова Светлана Викторовна

Выпускная работа "Использование интерактивных технологий на уроках русского языка"

Портнова Мария Николаевна

Выпускная работа "Квесты на уроках русского языка и литературы"

Кирей Юлия Викторовна

випускна робота "Формування професійних компетентностей учнів на уроках зарубіжної літератури"

Шереметьева Елена Викторовна

Выпускная работа "Формирование познавательных интересов учащихся на уроках русского языка и литературы в социокультурном просторе сельской школе"

Васіна Олена Вікторівна

Выпускная работа на тему"Работа с художественным текстом на уроках русского языка"

Полищук Наталия Борисовна

Выпускная работа на тему "Развитие гражданской компетенции у учащихся на уроках русского языка и зарубежной литературы"

Альошина Наталя Вікторівна

Випускна робота на тему«Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках зарубіжної літератури»

Скрипка Жанна Владимировна

Випускна робота на тему"Виховання гуманістичних ідеалів на уроках літератури якодин із аспектів формування особистості"

Мермечли Дмитрий Ильич

Курсовая работа

Участник 25