Курсы учителей русского языка, литературы и зарубежной литературы, 06.06 - 16.06.2017 (Бердянск), группа 2

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Слушатели курсов

Пасякова Тамара Семеновна

Випускна робота з теми "Розвиток творчих здібностей учнів на уроках російської мови та літератури шляхом використання нестандартних завдвнь"

Интерактивное упражнение "Падежи"

Марченко Олена Миколаївна

Выпускная работа "Формирование коммуникативной компетентности учащихся на уроках русского языка и литературы"

Интерактивное упражнение по литературе "Соберите пару"

Модестова Інна Володимирівна

Выпускная работа по теме "Использование интерактивных методов обучения на уроках русского языка и литературы как средство формирования коммуникативной компетентности учащихся"

Интерактивное упражнение Буквы е, и в корнях с чередованием

Момотюк Леся Михайлівна

Випускна робота на тему "Акметехнології як засіб формування креативної особистості на уроках словесності"

інтерактивна вправа з літератури

орфографическое упражнение по русскому языку

Мульченко Вікторія Вікторівна

Курсова робота з теми «Розвиток комунікативних здібностей на уроках гуманітарного циклу в умовах акмеологічного середовища»

Інтерактивна вправа "Угадай произведение"

Панова Валентина Миколаївна

Випускна робота з теми "Творчі завдання на уроках російської мови як засіб формування комунікативної компетенції"

интерактивное упражнение http://LearningApps.org/3150149

Випускна робота з теми"Розвиток творчих здібностей учнів на уроках російської мови та літератури шляхом використання нестандартних завдань"

Погорело Наталя Анатоліївна

Курсова робота з теми "Застосування проектних технологій на уроках зарубіжної літератури як засіб формування інформаційних компетенцій"

Інтерактивна вправа "Выпиши основу предложения"

Сердюк Олена Костянтинівна

Курсова робота з теми "Американський роман нового часу (літературна реконструкція у романі Д.Тартт "Щиглик" )"

Інтерактивна вправа "Герои романов 19 века"

Сидорова Галина Петрівна

Випускна робота з теми " Вивчення предмету зарубіжна література як мистецтва слова шляхом використання технологій критичного мислення та проблемного навчання"

Интерактивные упражнения "Выбери правильный ответ"

Слободянюк Олена Олександрівна

Випускна робота з теми "Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (на прикладі вивчення творчості Проспера Меріме на уроках зарубіжної літератури)"

Соболь Анжела Олександрівна

Курсова робота з теми «Формування й розвиток творчих здібностей учнів на уроках російської мови та зарубіжної літератури в 7 класі»

Інтерактивна вправа "Определи автора произведения"

Соколова Олена Федорівна

Курсова робота з теми «Речевой этикет как нравственная и дидактическая проблема»

Інтерактивна вправа "Определи автора произведения"

Тверітінов Ігор Олексійович

[https://drive.google.com/open?id=19w1zpzuSNtKKi55dDRhivivw1Sz82e1_2hYwbFRL76U Выпускная работа по теме:"Формирование творческих способностей учащихся на уроках русского языка и литературы" Интерактивное упражнение "Правописание приставок"

Тверітінова Наталія Іванівна

Выпускная работа по теме"Формирование творческих способностей учащихся на уроках русского языка и литературы при акмеологическом подходе к образованию"

Тептіна Лучія Тимофіївна

Випускна робота з теми "Розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей учнів на уроках російської мови, зарубіжної літератури та в позакласній діяльності"

Інтерактивна вправа 1 Інтерактивна вправа 2

Тонєва Ганна Петрівна

Випускна робота з теми "Проблемне навчання на уроках зарубіжної літератури"

Інтерактивна вправа. Персонажі роману "Острів скарбів"

Ходикіна Ірина Іванівна

Курсова робота з теми "Вивчення стилістичних особливостей номінативних (іменних) односкладних речень у російській художній прозі (на матеріалі творів М.В.Гоголя)"

Хулапа Людмила Василівна

Випускна робота на тему "Використання ІКТ на уроках зарубіжної літератури"

Інтерактивна вправа "Чи знаєш ти твори зарубіжної літератури?"

Чубко Надія Іванівна

Випускна робота з теми "Реалізація аксіологічної лінії на уроках в контексті розвитку духовно-моральних, загальнокультурних й естетичних якостей особистості"

Шишман Наталія Михайлівна

"Випускна робота з теми:"Впровадження Шнноваційних технологій як ефективний шлях розвитку творчого потенціалу учнів на уроках російської мови і зарубіжної літератури"

Іртерактивна вправа Елеонор Портер "Друзі Полліанни"

Носаченко Людмила Михайлівна

Випускна робота з теми «Розвиток творчих здібностей на уроках словесності як засіб самореалізації особистості учнів»

Інтерактивна вправа "Чи знаєте ви казки Андерсена?"