Курсы учителей русского языка, литературы и зарубежной литературы, 06.06 - 16.06.2017 (Бердянск), группа 2 — различия между версиями

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск
Строка 43: Строка 43:
  
 
==[[Участник:Слободянюк|Слободянюк Олена Олександрівна]]==
 
==[[Участник:Слободянюк|Слободянюк Олена Олександрівна]]==
 +
[https://drive.google.com/open?id=0BzMJmhMn-StUckdUcmRKRTQ4aDA Випускна робота з теми "Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (на прикладі вивчення творчості Проспера Меріме на уроках зарубіжної літератури)"]
  
 
==[[Участник:Соболь Анжела Олександрівна|Соболь Анжела Олександрівна]]==
 
==[[Участник:Соболь Анжела Олександрівна|Соболь Анжела Олександрівна]]==

Версия 12:26, 15 июня 2017

Слушатели курсов

Пасякова Тамара Семеновна

Випускна робота з теми "Розвиток творчих здібностей учнів на уроках російської мови та літератури шляхом використання нестандартних завдвнь"

Марченко Олена Миколаївна

Выпускная работа "Формирование коммуникативной компетентности учащихся на уроках русского языка и литературы"

Модестова Інна Володимирівна

Выпускная работа по теме "Использование интерактивных методов обучения на уроках русского языка и литературы как средство формирования коммуникативной компетентности учащихся"

Момотюк Леся Михайлівна

Випускна робота на тему "Акметехнології як засіб формування креативної особистості на уроках словесності"

інтерактивна вправа з літератури

орфографическое упражнение по русскому языку

Мульченко Вікторія Вікторівна

Курсова робота з теми «Розвиток комунікативних здібностей на уроках гуманітарного циклу в умовах акмеологічного середовища»

Інтерактивна вправа "Угадай произведение" [1]

Панова Валентина Миколаївна

Випускна робота з теми "Творчі завдання на уроках російської мови як засіб формування комунікативної компетенції"

интерактивное упражнение http://LearningApps.org/3150149

Випускна робота з теми"Розвиток творчих здібностей учнів на уроках російської мови та літератури шляхом використання нестандартних завдань"

Погорело Наталя Анатоліївна

Курсова робота з теми "Застосування проектних технологій на уроках зарубіжної літератури як засіб формування інформаційних компетенцій"

Інтерактивна вправа "Выпиши основу предложения"

Сердюк Олена Костянтинівна

Курсова робота з теми "Американський роман нового часу (літературна реконструкція у романі Д.Тартт "Щиглик" )"

Інтерактивна вправа "Герои романов 19 века"

Сидорова Галина Петрівна

Випускна робота з теми " Вивчення предмету зарубіжна література як мистецтва слова шляхом використання технологій критичного мислення та проблемного навчання"

Слободянюк Олена Олександрівна

Випускна робота з теми "Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (на прикладі вивчення творчості Проспера Меріме на уроках зарубіжної літератури)"

Соболь Анжела Олександрівна

Курсова робота з теми «Формування й розвиток творчих здібностей учнів на уроках російської мови та зарубіжної літератури в 7 класі»

Соколова Олена Федорівна

Курсова робота з теми «Речевой этикет как нравственная и дидактическая проблема»

Тверітінов Ігор Олексійович

Выпускная работа по теме:"Формирование творческих способностей учащихся на уроках русского языка и литературы"

Тверітінова Наталія Іванівна

Выпускная работа по теме"Формирование творческих способностей учащихся на уроках русского языка и литературы при акмеологическом подходе к образованию"

Тептіна Лучія Тимофіївна

Випускна робота з теми "Розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей учнів на уроках російської мови, зарубіжної літератури та в позакласній діяльності"

Інтерактивна вправа 1 Інтерактивна вправа 2

Тонєва Ганна Петрівна

Випускна робота з теми "Проблемне навчання на уроках зарубіжної літератури"

Ходикіна Ірина Іванівна

Курсова робота з теми "Вивчення стилістичних особливостей номінативних (іменних) односкладних речень у російській художній прозі (на матеріалі творів М.В.Гоголя)"

Хулапа Людмила Василівна

Випускна робота на тему "Використання ІКТ на уроках зарубіжної літератури"

Чубко Надія Іванівна

Випускна робота з теми "Реалізація аксіологічної лінії на уроках в контексті розвитку духовно-моральних, загальнокультурних й естетичних якостей особистості"

Шишман Наталія Михайлівна

"Випускна робота з теми:"Впровадження Шнноваційних технологій як ефективний шлях розвитку творчого потенціалу учнів на уроках російської мови і зарубіжної літератури"

Носаченко Людмила Михайлівна

Випускна робота з теми «Розвиток творчих здібностей на уроках словесності як засіб самореалізації особистості учнів»