Курсы учителей русского языка, литературы

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Kурсы учителей русского языка, литературы и зарубежной литературы со спецкурсом "Риторизация школьного языкового образования", 28.08 - 15.09. 2017 г.

Василевська Євгенія Анатоліївна

Компетентний підхід у навчанні зарубіжній літературі

Дейнега Надія Павлівна

Роль самостійної роботи у формуванні самоосвітньої компетенції

Євтушенко Вікторія Валеріївна

Формування пізнавальної компетентності учнів шляхом впровадження технології особистісно-орієнтованого навчання на уроках зарубіжної літератури

Єрошенко Лариса Анатоліївна

Інноваційні методи навчання на уроках зарубіжної літератури

Котькорло Лілія Іванівна

Розвиток комунікативної компетенції учнів на уроках російської мови в школах з українською мовою навчання

Лосєва Каріна Сергіївна

Формування читацької компетентності на уроках зарубіжної літератури

Лучко Галина Вікторівна

Формування читацької компетентності на уроках зарубіжної літератури

Макарова Тетяна Володимирівна

Формування полікультурної компетентності на уроках зарубіжної літератури

Мелешкова Євгенія Георгіївна

Роль сучасних видів контролю у формуванні інформаційної компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури

Панченко Ольга Миколаївна

Формування читацької компетентності на уроках зарубіжної літератури

Педченко Анна Миколаївна

Формування загальнокультурної компетентності на уроках літератури через інтеграцію з мистецтвом

Плецис Вікторія Валентинівна

Формування читацької компетентності на уроках зарубіжної літератури

Полякова Оксана Олексіївна

Розвиток комунікативної компетенції учнів на уроках зарубіжної літератури

Рукас Наталія Володимирівна

Розвиток критичного мислення як засіб формування читацької компетентності

Симоненко Аліна Олександрівна

Інноваційні технології у формуванні комунікативної компетентності учнів на уроках літератури

Синьоока Оксана Олександрівна

Формування життєвих компетенцій учнів на уроках зарубіжної літератури

Скворець Наталія Йосипівна

Психологізм як спосіб формування світогляду учнів на уроках літератури

Тищенко Олена Олександрівна

Формування обізнаності і самовираження у сфері культури в роботі з обдарованими учнями

Трубачова Наталія Миколаївна

Розвиток комунікативної компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури

Штогрін Світлана Петрівна

Формування читацької компетентності на уроках зарубіжної літератури