Конспект урок для 6 класу на тему "ВІТЕР"

Материал из Заповікі
Версия от 18:16, 22 декабря 2015; Людмила7778 (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Мета уроку: Навчальна: повторити тему «Атмосферн…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск


Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Мета уроку: Навчальна: повторити тему «Атмосферний тиск», розкерити зміст терміну «вітер», розглянути причини утворення вітру, від чого залежить сила та напрям вітру, сформувати уявлення про бриз; Навчити учнів складати план, використовувати умовні знаки, навчити складати розу вітру; Розвиваюча: продовжити формування вміння та навички про причино - наслідкові зв’язки. Обладнання: султанчик на високому штатіви, дві повітряні кульки, на дошці схеми – малюнки досліду Торричелі, бриз денний та нічний, динамічна модель «кругообігу води», схема основних та допоміжних сторін горизонту (для рози вітрів). Основні питання уроку: 1. Як утворюється вітер? 2. Від чого залежить сила вітру? 3. Що таке бриз? 4. Значення вітру. 5. Роза вітрів. Хід урока. Організаційний момент. Актуалізація знань та вмінь формі мозгового штурму: 1. Які властивості повітря ви можете назвати? 2. Хто першим виміряв атмосферний тиск та посніть схему на дошці? 3. На якому досліді ми впевненились, що чим вище h Д, тим нижче h стовбчика рідини? Мотивація. Вивчення нового матеріалу. 1. АТ має велике значення для утворення унікального явища природи. Спочатку ми отримуємо його дослідним шляхом (Демонстрація досліду с повітряними кульками та султанчиком


(На дошці написати тему та основні питання уроку) Зробити короткий запис до першого питання.


2. Від чого залежить сила та напрям вітру?(дослід з двома кульками)


Висновок: від різниці тиску: чим більша різниця тим сильніший вітер(записати в робочий зошит)


3. Значення вітру: - ветер, ветер, ты могуч…… - ветер по морю гуляет …… - роль вітру в кругообігу води ( до магнітної дошки) - яке значення вітру ви можете назвати? - назвати позитивні риси впливу вітру для людини? ( читання хрестоматії, стр 197, 200)

4. Є на планеті місця де завжди існує різниця між тиском, а отже, і постійно дме вітер. Прикладом є місцеві вітри - Бриз. (пояснення по схемі утворення бризу в підручнику стр. 134, мал. 140, записувати в зошит) 5. Напрям вітру залежить від того звідки дме вітер, якщо з ПН то північний т.д. за вітром постійно ведеться спостереження. Навіщо? (питання до учнів) 6. За данними свого календ арика погоди за лютий місяць складаємо розу вітрів ( вчитель на дошці креслить та пояснює розу вітрів). В підручнику стр. 136 мал. 144

7. Домашнє завдання.. Прочитати параграф підручника 34, відповісти на питання в кінці параграфу (для всього класу). Підготувати додаткову інформацію про місцеві вітри ( на високий бал). 8. Закріплення знань, отриманних на уроці з теми «Вітер».


Використана література: 1. Програма з географії 6 клас, 2014 р. 2. В. М. Бойко, С. В. Міхелі Географія, 6 клас, Х.; «Сицилия», 2014