Віртуальні спільноти

Материал из Заповікі
Версия от 11:33, 25 октября 2018; Dominic28 (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Нормативна база

  1. Рішення колегії Департаменту освіти і науки запорізької ОДА від 29 квітня 2015 року "Про систему післядипломної освіти вчителів інформатики Запорізької області"
  2. Рішення колегії Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 23.04.2014 "Про виконання Програми розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 роки з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів»"
  3. Наказ ОблУОН ЗОДА від 12.07.2011 №536 Про продовження реалізації Регіонального освітнього проекту «Формування та розвиток ІТ- компетентності вчителів»
  4. Указ Президента України № 926/2010 від 29.09.2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»
  5. Положення про впровадження та функціонування віртуальних освітянських спільнот Запорізької області (Погоджено на засіданні ОНМЦ ІІТН, протокол № 6 від 20.12.2011, Затверджено науково-методичною радою КЗ "ЗОІППО" ЗОР, протокол № 7 від 27.12.2011)
  6. Концепція розвитку педагогічної освіти

Віртуальні методичні об'єднання

Virtualspilnot.jpg Віртуальні МО інших категорій пед.працівників Віртуальніспільноти заповікі2.jpg Віртуальніспільноти заповікі3.jpg Віртуальні спільностизаповікі.jpg
Віртуальні МО вчителів Віртуальні МО інших категорій пед.працівників Віртуальна спільнота відповідальних за інформатизацію Віртуальні спільноти методичних служб Веб-ресурси кафедр та центрів ЗОІППО

Архів ВМО на старій платформі ЗапоВікі