Віртуальна та доповнена реальність

Материал из Заповікі
Версия от 11:13, 5 августа 2018; Dominic28 (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Статті / презентації


Приклад уроків


Відео


Словники, книжки


Мобільні додатки. Віртуальна реальність

Мобільні додатки. Доповнена реальність