Акція "Читаємо твори письменників рідного краю"

Материал из Заповікі
Версия от 17:17, 17 февраля 2019; Krizshko.l (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| | | |<font size=4 color="darkgreen"><center>'''<big> 80-річчю від утворення Запорізької області<br> присвячуєтьс…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
80-річчю від утворення Запорізької області
присвячується…

Анотація

Багата на таланти Запорізька область. У кожному місті, селі, районі, у кожній громаді є свої відомі імена. В рамках акції "Читаємо твори письменників рідного краю" ми пропонуємо всім бажаючим поділитися творами письменників-земляків, враженнями від них.