Участник:Tvorchist

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск
КЗ «Мелітопольська спеціалізована школа-інтернат ІІІ ступеня «Творчість» ЗОР

Комунальний заклад «Мелітопольська спеціалізована школа-інтернат ІІІ ступеня «Творчість» Запорізької обласної ради


Головною метою Закладу є:

 • забезпечення реалізації права здібних і обдарованих учнів на здобуття повної загальної середньої освіти;
 • забезпечення всебічного розвитку особистості вихованців відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
 • розкриття і повна реалізація потенційних можливостей вихованців.


Головними завданнями Закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на отримання загальної середньої освіти;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілих, творчих особистостей з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості;
 • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, індивідуальних здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.


Директор: Тоцький Володимир Іванович-вища категорія, учитель-методист

Заступник директора з навчально-методичної роботи: Кондрашова Тамара Миколаївна-вища категорія, учитель-методист

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Гайденрайх Інна Анатоліївна-вища категорія


Педагогічний колектив


Учитель – джерело творчості, любові і натхнення