Урок геометрії у 8 класі з теми "Середня лінія трапеції"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Урок геометрії у 8 класі з теми "Трапеція. Середня лінія трапеції"

Автор: Рубан Валентина Миколаївна, учитель математики Запорізького навчально-виховного комплексу №109

Тема уроку: Трапеція. Середня лінія трапеції

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про трапецію та середню лінію трапеції; показати застосування знань у практичній діяльності; розвивати логічне мислення, виховувати самостійність, відповідальність за власну справу.

Обладнання: картки (Додаток), завдання по рядах, фішки.

Тип уроку: комбінований


Хід уроку

І. Організаційний момент

Перевіряється готовність учнів до уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Учні обмінюються зошитами і взаємоперевіряють домашнє завдання.

ІІІ. Оголошується тема уроку: Трапеція. Середня лінія трапеції

АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1) Усне розв’язування вправ.

  • Установити вид трапеції; знайти середню лінію; означення трапеції, теорема.

2) Розвязування вправ по рядах

І РЯД

1) Задача. Висота, проведена з вершини тупого кута рівнобічної трапеції, ділить її основу на відрізки завдовжки 4 см і 6 см. Знайдіть середню лінію трапеції.

2) Задача. У прямокутній трапеції гострий кут дорівнює 450. Менша бічна сторона і менша основа трапеції дорівнюють по 6 см. Знайдіть середню лінію трапеції.

ІІ РЯД

1) Задача. Середня лінія трапеції дорівнює 11 см, а менша основа дорівнює 6 см. Знайдіть більшу основу трапеції.

2) Задача. Діагональ АС ділить прямокутну трапецію АВСD на два трикутника – прямокутний і рівносторонній. Знайдіть середню лінію трапеції, якщо її основа дорівнює 12 см.

ІІІ РЯД

1) Задача. Середня лінія трапеції дорівнює 14 см, а більша основа дорівнює 17 см. Знайдіть меншу основу трапеції.

2) Задача. Периметр рівнобічної трапеції дорівнює 32 см, а середня лінія дорівнює 9 см. Знайдіть бічні сторони трапеції.

ІV. Фізкультхвилинка

V. Самостійна робота

І Варіант

1) Середня лінія трапеції ________________ основам і дорівнює _________ .

а) паралельна і … сумі основ;

б) перпендикулярна і … сумі основ;

в) паралельна і … півсумі основ;

г) перпендикулярна і … півсумі основ.

2) У трапеції АВСD АВІІDС, МN – середня лінія трапеції, точка М – середина АD, точка N – середина ВС. Чому дорівнює сторона DC, якщо АВ=20 см, MN=24 см?

а) 28 см;

б) 30 см;

в) 26 см;

г) 32 см.

3) Основи трапеції відносяться як 5:6, а їх різниця дорівнює 6см. Знайдіть середню лінію трапеції.

а) 30 см;

б) 33 см;

в) 36 см;

г) 39 см.

4) У трапеції АВСD основа АD більша від основи ВС на 6 см, а середня лінія дорівнює 7 см. Знайдіть довжини відрізків, на які діагональ АС ділить середню лінію.

а) 3 см і 4 см;

б) 1 см і 6 см;

в) 2 см і 5 см;

г) 2 см і 6 см.

ІІ Варіант

1)Трапецією називається _____, у якого тільки дві протилежні сторони _____.

а) чотирикутник … рівні;

б) чотирикутник … паралельні;

в) прямокутник … рівні;

г) паралелограм … паралельні.

2) Чому дорівнює середня лінія трапеції АВСD, якщо ВС=5 см, АD=7 cм?

а) 2,5 см;

б) 3,5 см;

в) 6 см;

г) 12 см.

3) Основи трапеції відносяться як 3:4, а її середня лінія дорівнює 14 см. Знайдіть основи трапеції.

а) 3 см і 4 см;

б) 6 см і 8 см;

в) 12 см і 16 см;

г) 24 см і 32 см.

4) У трапеції АВСD середня лінія ЕF перетинає діагональ АС у точці К. Різниця відрізків КF і КЕ дорівнює 3 см. Знайдіть основи трапеції, якщо їх сума дорівнює 3 см. Знайдіть основи трапеції, якщо їх сума дорівнює 18 см.

а) 6 см і 12 см;

б) 3 см і 6 см;

в) 9 см і 18 см;

г) 1 см і 2 см.

Учні на окремих картках відмічають правильні відповіді і передають на перевірку. Отримавши картки, самі оцінюють самостійну роботу і записують в розділ «самостійна робота». Підраховують загальну кількість балів.

Учитель: Увага! Чарівна скринька. Відгадати, що знаходиться в скриньці. Знайти добуток простих чисел, які є розв’язками задач, що знаходяться на дошці.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання: відпрацювати п.6.3, ст.54-55, розв’язати №186(б), №197 та на повторення №205.


ДОДАТОК
КАРТКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Tab geom 1.jpg

КАРТКА САМООЦІНЮВАННЯ

Tab geom 2.jpg