Тема"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск


{

Автор: Герасько Тетяна Анатоліївна, вчитель математики ЗЗШ І-ІІІ ступенів № 95

Назва програми:Математика. Навчальна програма для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2012 рік М. І. Бурда та інші

Клас: 5

Тема курсу: Степінь натурального числа з натуральним показником.Площі та об’єми фігур

Урок № 54

Джерела інформації для вчителя Джерела інформації для учнів
Математика. Підручник для 5 класу загальноосвіт. навч. закл./ Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.П. Бочко, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк. — К.: Видавничій дім «Освіта», 2013
Математика. Підручник для 5 класу загальноосвіт. навч. закл./ Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.П. Бочко, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк. — К.: Видавничій дім «Освіта», 2013
Математика. 5 клас. На допомогу вчителю. Автори: Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк. — К.: Видавничій дім «Освіта», 2013
Експрес-контроль з математики для 5 класу: Частина 1: Навч.-метод. посібник/ Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк. — К.: Видавничій дім «Освіта», 2013
Експрес-контроль з математики для 5 класу: У 2-х частинах: Навч.-метод. посібник/ Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк. — К.: Видавничій дім «Освіта», 2013
Мiжнародний математичний конкурс Kangaroo
Математика. Підручник для 5 класу загальноосвіт. навч. закл./ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір — Х.: «Гімназія», 2013
Математика : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.С. Істер. — К. : Генеза, 2013.
Усі уроки математики. 5 клас (І семестр)/ С.П. Бабенко, І.С. Маркова — Х. : Вид. група «Основа», 2013
Математика. 5 клас (за підручником Н.А. Тарасенкова та інші) І семестр. — Х. : Вид. група «Основа», 2013 — (Серія «Мій конспект»)
Математика. 5 клас: плани-конспекти уроків на друк. Основі / Т.Л. Корнієнко, В.І. Фіготіна. — Х.: Вид-во «Ранок», 2013
Математика. 5 клас: кн. для вчителя / О.С. Істер, О.І.Баришнікова, О.А. Карликова. — К.: Генеза, 2013


Тема уроку: " Прямокутний паралелепіпед. Куб "

Тип уроку

Комбінований урок


Компетенції учнів на уроці:

Основні поняття: Основні знання: Основні вміння:
Прямокутний паралелепіпед
Властивості граней та ребер прямокутного паралелепіпеда Обчислювати суму довжин ребер та площу поверхні прямокутного паралелепіпеда, куба
Лінійні виміри прямокутного паралелепіпеда
Куб


Цілі уроку

навчальні систематизувати знання про прямокутний паралелепіпед, куб та їх елементи, набуті в початкових класах; домогтися засвоєння властивостей граней та ребер прямокутного паралелепіпеда; ознайомити з формулами для обчислення площ поверхонь прямокутного паралелепіпеда і куба;

виховні формування у учнів наполегливості та працьовитості;

розвивальні розвивати просторову уяву.

Обладнання уроку

Інтерактивні плакати MasterTool

Дидактичні та методичні матеріали

Експрес-контроль з математики для 5 класу

Основні етапи уроку

Етап Кількість хвилин
1. Організаційний 1
2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності 4
3. Узагальнення і систематизація понять, засвоєння системи знань 10
4. Первинне закріплення матеріалу 12
5. Постановка домашнього завдання 2
6. Контроль знань 7
7. Рефлексія 1
8. Підведення підсумків уроку 3


Хід уроку

Етап 1. Організаційний

Що робить учитель Що роблять учні
Привітання
Привітання
Перевірка присутності учнів
Перевірка готовності учнів та кабінету до урокуЕтап 2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності

Що робить учитель Що роблять учні
Демонстрація інтерактивних плакатів
Демонстрація інтерактивних плакатів
Демонстрація відеофільму. Відеофільм
Переглядають відеофільм
Запитання: що є спільного, у чому відмінність та що побачили незвичайне у відеофільмі?
Відповідають
Повідомлення теми та завдань уроку відповідно до компетенцій учнів на уроці
Запис у зошиті дати, класної роботи, теми уроку

Форми навчання на даному етапі: фронтальна

Методи навчання на даному етапі:
- за джерелом знань:

 • Вербальні (словесні) - бесіда
 • Наочні — демонстрація відеофільма, робота з інтерактивними плакатами.
 • Практичні — розв’язання логічної вправи

- за рівнем пізнавальної активності

 • Пояснювально-ілюстративний

- за логікою викладання

 • Дедуктивні (від загального до окремого)

Засоби навчання на даному етапі:

 • Дидактичні — інтерактивні плакати, відеофільм.
 • Технічні: мультимедіа

Етап 3. Узагальнення і систематизація понять, засвоєння системи знань

Що робить учитель Що роблять учні
Пояснює навчальний матеріал за допомогою інтерактивних плакатів «Прямокутний паралелепіпед», «Куб», «Розгортки»
Дають відповіді на запитання вчителя; виконують записи у зошиті

Форми навчання на даному етапі: фронтальна

Методи навчання на даному етапі:
- за джерелом знань:

 • Вербальні (словесні) - фронтальна
 • Наочні - інтерактивні плакати

- за рівнем пізнавальної активності

 • Пояснювально-ілюстративний

- за логікою викладання

 • Дедуктивні (від загального до окремого)
 • Традуктивні (за аналогією)

- методи контролю знань

 • Усний контроль - фронтальний опит

Засоби навчання на даному етапі:

 • Інформаційні - підручник
 • Дидактичні - інтерактивні плакати
 • Технічні: мультимедіаЕтап 4. Первинне закріплення матеріалу

Що робить учитель Що роблять учні
Демонструє завдання за допомогою інтерактивних плакатів
Розв’язують усні завдання на плакатах
Контролює виконання усних вправ
Розв’язують усні завдання за підручником ( вправи 752 – 755)
Пояснює та контролює виконання усних вправ
Виконують письмові вправи за підручником ( вправи 759, 761, 766, 768, 770)

Форми навчання на даному етапі: фронтально-колективна

Методи навчання на даному етапі:
- за джерелом знань:

 • Вербальні (словесні) — робота з навчальними посібниками
 • Наочні - інтерактивні плакати
 • Практичні — розв’язання задач

- за рівнем пізнавальної активності

 • Репродуктивний

- за логікою викладання

 • Традуктивні (за аналогією)

- методи контролю знань

 • Усний контроль - індивідуальний та фронтальний опит.

Засоби навчання на даному етапі:

 • Інформаційні - підручник
 • Дидактичні - інтерактивні плакати
 • Технічні: мультимедіаЕтап 5. Постановка домашнього завдання

Що робить учитель Що роблять учні
Пояснює виконання домашнього завдання
Записують у щоденник домашнє завдання

Форми навчання на даному етапі: фронтальна

Засоби навчання на даному етапі:

 • Інформаційні - підручник
 • Дидактичні - інтерактивні плакати
 • Технічні: мультимедіаЕтап 6. Контроль знань

Що робить учитель Що роблять учні
Стежить за виконанням роботи
Виконують завдання експрес-контролю 39 по варіантах

Форми навчання на даному етапі: індивідуальна.

Методи навчання на даному етапі:
- за джерелом знань:

 • Практичні — розв’язання задач.

- за рівнем пізнавальної активності

 • Репродуктивний

- за логікою викладання

 • Традуктивні (за аналогією)

- методи контролю знань

 • Письмовий контроль — експрес-контроль у вигляді тестів і завдання з розгорнутою відповіддю.
 • Самоконтроль

Засоби навчання на даному етапі:

 • Дидактичні — роздатковий матеріал.
 • Технічні: мультимедіа

Етап 7. Рефлексія

Що робить учитель Що роблять учні
Аналізує враження учнів від уроку
Малюють відповідний смайлик на аркуші експрес-контролю

Форми навчання на даному етапі: індивідуальна

Методи навчання на даному етапі:
- за рівнем пізнавальної активності

 • Ігрові

Засоби навчання на даному етапі:

 • Дидактичні - інтерактивні плакати
 • Технічні: мультимедіа

Етап 8. Підведення підсумків уроку

Що робить учитель Що роблять учні
Оголошує питання теста
Дають відповіді на отриманні запитання

Форми навчання на даному етапі: фронтальна

Методи навчання на даному етапі:
- за джерелом знань:

 • Вербальні (словесні) - бесіда
 • Наочні - демонстрація інтерактивних плакатів

- за рівнем пізнавальної активності

 • Репродуктивний

- методи контролю знань

 • Усний контроль - фронтальний опит.

Засоби навчання на даному етапі:

 • Дидактичні — інтерактивні плакати.
 • Технічні: мультимедіа

Посилання на план-конспекту урока в формате .docx
Відеодемонстрація використання інтерактивних плакатів MasterTool на уроці


До проведення моніторингового дослідження залучаються респонденти – керівники ЗНЗ, вчителі біології, хімії, основ здоров’я, української мови та літератури, іноземної мови, музичного мистецтва, художньої культури і вчителі молодших класів (3клас) загальноосвітніх навчальних закладів. Регламент проведення: 5 хв. – вступне слово інтерв’юера (вчителя), роздача анкет, інструктаж щодо роботи з анкетою; 35 хв. – робота з анкетами; 5 хв. – заключне слово інтерв’юера (вчителя).

Перед початком анкетування з метою створення сприятливої та невимушеної атмосфери інтерв’юер проводить бесіду з респондентами про проведення даного моніторингового дослідження. Доцільно зазначити, що моніторингове дослідження не є перевіркою; а також наголосити на залежності висновків дослідження від сумлінності роботи респондентів, об’єктивності їх відповідей на запитання анкети. Вступний інструктаж також включає роз’яснення правил заповнення анкет.

Обов’язково зверніть увагу на умовні знаки: « О » – один варіант відповіді, «  » – кілька варіантів відповідей.

Під час анкетування інтерв’юер повинен: • слідкувати за дотриманням регламенту; • запобігати обговоренню респондентами змісту відповідей. Після закінчення анкетування інтерв’юер від імені Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України дякує респондентам за співпрацю.