Творча лабораторія учителя інформатики Мєлькова Валерія Валентиновича

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск


Автор творческой лаборатории

Мєльков Валерій Валентинович

Электронная зачётная книжка [1]

Район (город), учебное учреждение

Методичне об'єднання вчителів інформатики м. Енергодар

Місце роботи: Енергодарська багатопрофільна гімназія "Гармонія"

Візитка гімназії: Енергодарська багатопрофільна гімназія "Гармонія"

№ п/п Название ВУЗа специальность год окончания квалификация
1. Мелітопольський державний педагогічний університет учитель хімії,інформатики,основ екології та БЖД 2003р. спеціаліст
2.


Диплом серія АР № 22129407

Месяц, год последней аттестации

- 06.11.2007 р. - спеціаліст ІІ категорії

- 03.01.2012 р. - спеціаліст І категорії

- 15.03.2016 р. - "спеціаліст вищої категорії" та педагогічне звання "старший учитель"

Категория, звания, достижения, личные заслуги

"спеціаліст вищої категорії" та педагогічне звання "старший учитель"


Сертифікати проходження курсів

Дата видачі

З 3.09.2008 по 19.09.2008 р

Назва курсів

«Профілізація шкільного курсу інфор-матики зі спецкурсами «Організація ро-боти сучасного комп’ютерного класу» та «Поглиблений курс програмування»

№ посвідчен-ня/сертифіката

2737


Дата видачі

З 03.10.2011 по 21.10.2011 р.

Назва курсів

«Профілізація шкільного курсу інфор-матики зі спецкурсами «Пропедевтич-ний курс інформатики для 2-8 класів», «Комп’ютерна графіка та презентації, веб-технології»

№ посвідчен-ня/сертифіката

4614

Дата видачі

З 03.11.2014 по 21.11.2014 р.

Назва курсів

«Вчителі інформатики зі спецкурсом "Програмне та апаратне забезпечення персонального комп'ютера »

№ посвідчен-ня/сертифіката

5019

З 14.05.2018 по 25.05.2018 р

Курсова

«Організація проектної діяльності учнів у курсі інформатики»

№ посвідчен-ня/сертифіката

1345

№ п/п Назва нагороди причина нагороди місяць, рік Місце № наказу
1. Почесна грамота Управління освіти Енергодарської міської ради за сумлінну працю, високий професіоналізм та за результатами чергової атестації педагогічних працівників навчальних закладів міста у 2011-2012 навчальному році 10.07.2012р. Наказ № 271

Методическая тема над которой работает учитель

«Реалізація діяльнісного підходу до навчання інформатики через впровадження інтерактивних технологій»

Анонс творческого отчёта

Дата. Время. Вид мероприятия

Материалы, фото (видео) творческого отчёта

Повышение квалификации

З 03.10.2011 по 21.10.2011 р.

№ п/п Тематика курсов, тренинга где (место проведения) когда (месяц, год) ФИО руководителя (тренера) количество часов № сертификата

Сертифікати

"Основи створення комп'ютерних презентацій", № З-10, 20.02.2010

"Основи Web-дизайну", № W-87 25.03.2010

"Візуальне програмування", № VB- 31 04.02.2011

"Сервіси WEB 2.0 у педагогічній діяльності", № 2009/113, грудень 2009

Intel "Навчання для майбутнього", № ZY567/8242? 25.12.2009

Сертифікат тренера Microsoft Digital Literacy, № 323233, 25.02.2011

Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, форумах

Районный (городской) уровень

№ п/п Тематика семинара, конференции и т.д. где (место проведения) когда (месяц, год) тема выступления
1.
2.
3.
4.
5.

Областной уровень

№ п/п Тематика семинара, конференции и т.д. где (место проведения) когда (месяц, год) тема выступления
1.
2.
3.
4.
5.

Всеукраинский уровень

№ п/п Тематика семинара, конференции и т.д. где (место проведения) когда (месяц, год) тема выступления
1.
2.
3.
4.
5.

Международный уровень

№ п/п Тематика семинара, конференции и т.д. где (место проведения) когда (месяц, год) тема выступления
1.
2.
3.
4.
5.


Проведение открытых уроков, тренингов, мастер-классов для коллег

Районный (городской) уровень

№ п/п Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса где (место проведения) когда (месяц, год) количество слушателей
1. Використання комп’ютера для обчислення ви-значених інтег-ралів 10-А ЕБГ «Гармонія» 2007 р.
2. «Користування Інтернетом та пошуковими системами» 9-Б (англ./інфор.) ЕБГ «Гармонія» 2009 р.
3. Электронная почта. Принципы функциони-рования электронной почты. Работа с эл. почт. через веб- интерфейс. 10-Б ЕБГ «Гармонія» 20.03.2011 р.
4. "Программное обеспечение ПК" 9-Б ЕБГ «Гармонія» 02.11.2011 р.
5. "Робота в графічному редакторі Paint. Створення графічних примітивів" 2-А ЕБГ «Гармонія» 07.12.2012 р.
5. Підсумковий урок з теми: «Графічний редактор Paint» 5-А ЕБГ «Гармонія» 02.03.2016 р.

Областной уровень

№ п/п Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса где (место проведения) когда (месяц, год) количество слушателей
1.
2.
3.
4.
5.

Всеукраинский уровень

№ п/п Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса где (место проведения) когда (месяц, год) количество слушателей
1.
2.
3.
4.
5.

Международный уровень

№ п/п Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса где (место проведения) когда (месяц, год) количество слушателей
1.
2.


Участие в работе творческих групп

Районный (городской) уровень

№ п/п Тематика творческой группы руководитель личный вклад
1. «Інформатика в початковій школі»
2.

Областной уровень

№ п/п Тематика творческой группы руководитель личный вклад
1.
2.

Всеукраинский уровень

№ п/п Тематика творческой группы руководитель личный вклад
1.
2.

Международный уровень

№ п/п Тематика творческой группы руководитель личный вклад
1.
2.

Участие в профессиональных конкурсах, методических выставках

Районный (городской) уровень

№ п/п Название конкурса, выставки когда (месяц, год) достижение
1.
2.

Областной уровень

№ п/п Название конкурса, выставки когда (месяц, год) достижение
1.
2.

Всеукраинский уровень

№ п/п Название конкурса, выставки когда (месяц, год) достижение
1.
2.

Международный уровень

№ п/п Название конкурса, выставки когда (месяц, год) достижение
1.
2.


Методические разработки (программы, пособия, рекомендации)

№ п/п вид разработки название разработки год кем схвалена
1.
2.
3.
4.
5.


Печатные публикации

№ п/п Название печатного издания год № выпуска страницы название статьи
1.
2.
3.
4.
5.


Электронные публикации

№ п/п Название сайта год тематика публикации URL-адрес
1.
2.
3.
4.
5.


Достижения учеников

Районный (городской) уровень

№ п/п Название олимпиады, конкурса год количество участников результат участия
1. Інформатика 2009-2010 Верінов Антон 11-А ІІ
2. Інформатика 2010-2011 Верінов Олександр 11-А І
3. Інформатика 2010-2011 Штурбабін Олег 11-А ІІ
4. Web-дизайн 2010-2011 Штурбабін Олег, Квач Павло ІІІ

Областной уровень

№ п/п Название олимпиады, конкурса год количество участников результат участия
1.
2.
3.

Всеукраинский уровень

№ п/п Название олимпиады, конкурса год количество участников результат участия
1.
2.
3.

Международный уровень

№ п/п Название олимпиады, конкурса год количество участников результат участия
1.
2.
3.

Профессиональная литература, которую изучает автор

Сайты, которые использует в своей деятельности автор