Творча лабораторія вчителя інформатики Агапової Софії Михайлівни

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор творческой лаборатории

Ссылка на визитку автора на ЗапоВики [[1]] [[2]]

Район (город), учебное учреждение

Ссылка на МО учителей Коммунарского района[2]

Образование

№ п/п Название ВУЗа специальность год окончания квалификация
1. Запорізький електротехнічний технікум-коледж молодший спеціаліст-технолог 2000 Оператор комп'ютерного набору
2. ЗНУ Фізик, науковий співробітник, викладач вищих навчальних закладів 2010 магістр


Месяц, год последней аттестации

2013-2014 н.рр.

Категория, звания, достижения, личные заслуги

спеціаліст II категорії

Методическая тема над которой работает учитель

Зв'язок інформаційних технологій з іншими предметами.

Використання інтерактивних форм навчання з метою активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики.

Повышение квалификации по информатике

№ п/п Тематика курсов, тренинга где (место проведения) когда (месяц, год) ФИО руководителя (тренера) количество часов № сертификата
1. Курси підготовки вчителя інформатики КЗ ЗОІППО ЗОР 2009 Васильченко С.В. 967
2. Програма Intel "Шлях до успіху" КЗ ЗОІППО ЗОР березень,2011 Орлова Т. 3/95
3. Використання ВЕБ 2.0 технологій Гімназія № 6 квітень 2012 Лавренюк І.В.
40 2013/1961
4. Методика викладання інформатики в початковій школі КЗ ЗОІППО ЗОР грудень, 2012 Васильченко С.В. 24 24 серія zp2 2012
5. Спецкурс "Медіаосвіта" КЗ ЗОІППО ЗОР 22.09-10.10.2014 р. Собакар О.О. 116 204458
6. Тренінг "ІК освітнє середовище вчителя та учня початкової школи" КЗ ЗОІППО ЗОР на базі школи № 107 20.11-23.11.2017 р. Іванісова С.І., Нікулочкіна О.В. 60 ІКС-2017/0054


Повышение квалификации по ИЗО

№ п/п Тематика курсов, тренинга где (место проведения) когда (месяц, год) ФИО руководителя (тренера) количество часов № сертификата
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, форумах

Районный (городской) уровень

№ п/п Тематика семинара, конференции и т.д. где (место проведения) когда (месяц, год) тема выступления
1. Выступление на МО учителей информатики ЗНВК № 23 январь 2013 Зв'язок інформаційних технологій з іншими предметами
2. Выступление на пед.совете ЗОШ №17 январь 2014 Зв'язок інформаційних технологій з іншими предметами


3. Виступ на ШМО ЗОШ № 17 грудень 2016 Використання інтерактивних форм навчання з метою активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики.
4.
5.

Категорія, звання, досягнення, особисті заслуги

ІІ категорія

1. Грамота
2. Грамота
3. Грамота
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Методична тема, над якою працює вчитель

№ п/п Тема Рік Рік роботи над темою
1. 2014-2015
2. 2015-2016
3. 2016-2017
3. 2017-2018

Проведение открытых уроков, тренингов, мастер-классов для коллег

Районный (городской) уровень

№ п/п Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса где (место проведения) когда (месяц, год) количество слушателей
1.
2.
3.
4.
5.

Участие в работе творческих групп

Районный (городской) уровень

№ п/п Тематика творческой группы руководитель личный вклад
1. Динамическая группа
2.

Участие в профессиональных конкурсах, методических выставках

Районный (городской) уровень

№ п/п Название конкурса, выставки когда (месяц, год) достижение
1. Педагогическая выставка декабрь 2013-январь 2014 сертифікат
2.

Участь у предметних конкурсах

Конкурс "Бобер"

№ п/п Назва конкурсу Рік Кількість учасників Результат участі
1.
Бобер
2017-2018, 2-9 класи
50
6
2.
3.
4.

Достижения учеников

Районный (городской) уровень

№ п/п Название олимпиады, конкурса год количество участников результат участия
1. Конкурс "Бобер" 2017-2018 н.р. 6
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Профессиональная литература, которую изучает автор

Література
1. Гадяцький М.В., Хлєбнікова Т.В. Організація навчального процесу в сучасній школі. Харків. Ранок. Веста, 2003.
2. Колмыкова З.И. Проблемы диагностики умственного развития учащихся. - М.: Педагогика. 1975.
3. Кулько В.А. Цехмистрова Т.Д. Формирование у учащихся умений учиться. - М.: Просвещение, 1983.
4. Матюшин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М. Педагогика. 1972.
5. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. –К.: Рад. Школа, 1989.
6. Аристова А. Активность учения школьника, Просвещение. - М. 1968.
7. Болтівець С.І., Бугайова Н.М., Литовченко I.В., Максименко С.Д.,Чепа М.А., Діти в Інтернеті: Як навчити дітей безпеці у віртуальному світі. Посібник для батьків. Київстар. З думкою про Вас.. – К.: Видавництво: тов «Видавничий будинок “Аванпост-Прим”, 2010
8. Кочарян А.Б., Гущина Н.І. «Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі». - Київ, 2011
9. Лапчик М.П. и др. Методика преподавания информатики: Учеб. пособие для студ. пед. вузов / М.П.Лапчик, И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер; Под общей ред. М.П. Лапчика. - М.: Издательсский центр "Академия", 2001
10. Малева А.А., Малев В.В. Практикум по методике преподавания інформатики. - Воронеж: ВГПУ, 2006. - 148 с.
11. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия). – М.: МПСИ, 2002
12. Биков В.Ю., Жук Ю.О. Класифікація засобів навчання / В.Ю. Биков, Ю.О. Жук // Інформаційні технології і засоби навчання : Зб. наук. праць / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атака, 2005. - С. 39-60
13. Зубаль Н. Психологічні показники особистісно зорієнтованого уроку / Н.Зубаль // Відкритий урок, №21-24, 2005.
14. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. Посіб.: У 4 ч./ За ред. акад.. М.І. Жалдака. – К.: навчальна книга, 2003.
15. Овчарук О.В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти // Компетентнісний підхід в освіті: світовий досвід та українські перспективи / Бібліотека освітньої політики [під заг. ред. О. В. Овчарук]. – К. : «К.І.С.», 2004. – С. 6–15.
16. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання / О.Пометун О., Пироженко Л. – К.: А. С. К. –2004.– 192с.
17. Присяжнюк Н.І. Інтегровані уроки / Н.І. Присяжнюк // Початкова школа. – 1996. – № 8. – С. 27–31.
18. Селевко Г.К. Проектуємо комп’ютерний урок / Г.К. Селевко // Відкритий урок. ¬ 2006.¬ №3-4.
19. Чернікова Л.А. Сучасний урок інформатики та його проектування, Запоріжжя «Акцент», 2012
20. Шакотько В.В. Методика використання ІКТ у початковій школі. – К.: ТОВ Редакція «Комп’ютер», 2008. – 128 c.