Створення електронних ресурсів для викладання предмета «Українське ділове мовлення» шляхом залучення веб-сервісів

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор статті

Катруша Валентина Анатоліївна

Навчальний заклад

Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю»

Тема статті

Створення електронних ресурсів для викладання предмета «Українське ділове мовлення» шляхом залучення веб-сервісів

Мета статті

Ознайомити читача зі створенням електронних ресурсів для використання на уроках з українського ділового мовлення шляхом залучення веб-сервісів

В останні роки все більшої популярності набувають так звані хмарні технології або хмарні обчислення (англ. Сloudcomputing). Цей термін набувширокого вжитку в світі інформаційних технологій з початку 2008 року.Хмарні технології – це технології, що надають користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як веб-сервісу.

Протягом останніх років інтерес до використання хмарних технологій зростає, доцільність використання веб-сервісів задекларовано також на державному рівні, зокрема, уСтратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2013–2020 рр. [1]

Питання впровадження хмарних технологій у навчальний процесв своїх роботах висвітлювали дослідники В. Бикова, О. Спіріна, М. Жалдак, Л. Калінін, В. Монахова, Т. Пушкарьова, О. Співаковський, Т. Червякова та ін.

За допомогою хмарних технологій створюються електронні освітні ресурс (далі - ЕОР). До них належать: електронний документ, електронне видання, електронний аналог друкованого видання, електронні дидактичні демонстраційні матеріали (презентації, схеми, відео- й аудіо записи тощо), інформаційна система, депозитарій електронних ресурсів, комп'ютерний тест, електронний словник, електронний довідник, електронна бібліотека цифрових об'єктів, електронний навчальний посібник, електронний підручник, електронні методичні матеріали, курс дистанційного навчання, електронний лабораторний практикум тощо [5].

Використання ЕОР дають змогу урізноманітнити навчальний процес, активізувати пізнавальну діяльність учнів на уроках, підвищити їх зацікавленість до предметівпрофесійно-теоретичної підготовки кваліфікованих робітників.

Досвід педагогічної роботи в училищі свідчить, що до найбільш оптимальних веб-сервісів, що використовуються під час викладання предмета «Українське ділове мовлення», можемо віднести такі:

• Веб-сервіс Storyjumper – це інструмент для створення віртуальних книг. Сервіс дозволяє легко формувати титульні сторінки, додавати текст, завантажувати креслення або фотографії для ілюстрації історії, ще можна користуватися кліпартами з галереї Storyjumper. Цей електронний ресурс дає можливість не лише привернути увагу учнів до вивчення матеріалу, а й самим створити схожі віртуальні книжки з тієї, чи іншої теми, що й допомагає швидше засвоїти матеріал. До прикладу, саме на основі цього сервісу було створено віртуальну книгу з теми «Класифікація документів».

• Веб-сервіс Хмари слів як метод візуалізації застосовується з метою привернення уваги до об’єкта і змушують зосередитись на матеріалі. Їх можна використовувати для виділення ключових слів у тексті, вибіркової роботи, роботи із деформованим текстом, тощо. Такі хмари слів можна зробити за допомогою ресурсів worditout, tagul.com, jasondavies.com/wordcloud/.

• Веб-сервіс Calendarum.ru зручний для створення візитних карток, календарів, конвертів. Досить легко обрати будь-який шаблон, додати необхідні матеріали і зберегти. Даний сервіс застосовується під час вивчення теми «Ділове спілкування. Оформлення візитної картки». Учні швидко включаються в роботу, легко й зацікавлено виконують завдання з оформлення візитної картки, швидше засвоюють новий матеріал.

• Завдяки веб-сервісу Сoggle.it можна створити Карту знань, яка допомагаєу створенні схем, графіків тощо. Карта знань активує увагу учнів, дає змогу лаконічно, у доступній формі подати максимум інформації. Перевагами ЕОР,створених на основі хмарних технологій є те, що вони не потребують обов'язкового дублювання у паперовому варіанті; при розробленні ЕОР можуть використовуватись довільні інструментальні програмно-технічні та апаратні засоби за умов дотримання вимог щодо створення і використання об'єктів авторського права і суміжних прав; зберігання, поширення, забезпечення доступу до ЕОР та їх описів здійснюється за допомогою їх тиражування на фізичних носіях інформації, а також шляхом їх розміщення в електронних депозитаріях, які надають вільний (у технічному та правовому відношенні) доступ до ЕОР усім учасникам навчально-виховного процесу, а також на інших локальних і мережевих інформаційних ресурсах; ЕОР розміщені в локальній мережі вищого навчального закладу, в мережі Інтернет та на електронних носіях дозволяють забезпечити здобувачів освіти необхідною інформацією, підвищують рівень та якість освітніх послуг. Таким чином, слід зауважити, що хмарні сервіси надають широкі можливості для створення різних навчальних ситуацій в яких учні можуть освоювати і відпрацьовувати навички необхідні у сьогоденні. А, саме:

• інформаційна грамотність – вміння шукати інформацію, розпізнавати та вибирати найнеобхідніше;

• мультимедійна грамотність – здатність розпізнавати і використовувати різні типи медіаресурсів як у роботі так, і в навчанні;

• організаційна грамотність – здатність планувати свій час так, щоб встигнути, все що заплановано;

• комунікативна грамотність – це навички ефективного спілкування та співробітництва.

Вони характеризуються мобільністю, доступністю, прозорістю, створені на основі інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечують сучасний, інноваційний зміст освітнього процесу.

Список використаних джерел:

1. Указ Президента України № 926/2010 від 30.09.10 р. «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» // Офіційний вісник Президента України. 2010 – № 27 – С. 17.

2. Наказ Міністерства освіти і науки України №629 від 21.05.2014 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Хмарні сервіси в освіті» на базі загальноосвітніх навчальних закладів України» //http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2385-

3. Сабліна М.А. Можливості використання хмарних технологійв освітній та соціальній сферах //http://elibrary.kubg.edu.ua/4116/1/M_Sablina_OD_7_IS.pdf

4. Хміль Н. А. Формування професійної готовностімайбутніх педагогів до застосування хмарнихтехнологій у навчально-виховному процесі –потреба сучасності / Н. А. Хміль // НаучныетрудыSWorld. – Вып. 2 (39). Том 11. – Иваново : Научный мир, 2015. – С. 33–36.

5. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1598