Сертифікація матеріалів, розміщених на порталі ЗапоВікі

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Поняття сертифіката та сертифікації

 • Сертифікація – процес перевірки, рецензування та схвалення на науково-методичній раді ЗОІППО матеріалів, розміщених на порталі ЗапоВікі.
 • Сертифікації підлягають будь-які авторські розробки педагогічних працівників Запорізької області:
  • Конспект уроку;
  • Сценарії заходів;
  • Навчальні проекти;
  • Відеоролики та ін.
 • Сертифікат (далі - «Сертифікат ЗапоВікі») – електронний документ, що підтверджує розміщення педагогічним працівником авторського матеріалу на Запорізькому порталі ЗапоВікі(http://zw.ciit.zp.ua).
 • Сертифікація матеріалів на порталі ЗапоВікі виконується у відповідності до чинного положення «Про каталог електронних освітніх ресурсів Запорізької області» (п.6).

Використання сертифікату

 • «Сертифікат ЗапоВікі» є повноцінним документом для подання адміністрації навчального закладу, до атестаційної комісії та органів управління освіти і інших установ.
 • «Сертифікат ЗапоВікі» може виступати в ряді доказів, що підтверджують авторство на представлений матеріал.
 • «Сертифікат ЗапоВікі» є підтвердженням наявності у педагогічного працівника е-публікації.

Порядок дій для проходження сертифікації:

Правила та терміни проходження сертифікації визначені у відповідності до чинного положення «Про каталог електронних освітніх ресурсів Запорізької області».

 • Розмістити авторський матеріал на Запорізькому порталі ЗапоВікі (http://zw.ciit.zp.ua) з дотриманням вимог (див.п.5):
  • на власній Вікі-сторінці
  • в розділі «Проекти розробок для сертифікації»
  • в розділі «Статті на порталі ЗапоВікі»
 • Заповнити е-заявку у терміни:
  • І період: 01 грудня – 31 січня
  • ІІ період: 01 квітня – 31 серпня

Матеріали, надані раніше або пізніше визначеного терміну, будуть розглядатись лише у вказані терміни.

Е-заявка для надання ресурсу до КЕОР
 • Модератор каталогу (співробітник ЗОІППО) організовує збір, систематизацію та розсилку е-заяв до відповідних кафедр та центрів ЗОІППО у терміни:
  • І період: 01 лютого – 03 лютого
  • ІІ період: 01вересня – 03 вересня
 • Співробітники ЗОІППО, які координують навчальні предмети рецензують надані матеріали у терміни:
  • І період: 04 лютого – 28 лютого
  • ІІ період: 04 вересня – 28 вересня

Рецензії надаються координатору каталогу в друкованому вигляді за підписом співробітника ЗОІППО.

 • Координатор каталогу надає подання на схвалення матеріалів до науково-методичної ради ЗОІППО у терміни:
  • І період: 01 березня – 05 березня
  • ІІ період: 01 жовтня – 05 жовтня
 • Схвалення матеріалів відбувається на науково-методичній раді ЗОІППО (згідно плану роботи НМР).
 • Модератор розміщує матеріали у каталозі електронних освітніх ресурсів на порталі ЗапоВікі (згідно рішення науково-методичної ради ЗОІППО та відповідного наказу ЗОІППО), присвоює відповідний номер та надає е-сертифікат у терміни:
  • І період: протягом березня
  • ІІ період: протягом жовтня

Видача сертифікату:

 • «Сертифікат ЗапоВікі» видається в електронному вигляді та розміщується адміністрацією порталу ЗапоВікі на відповідній сторінці матеріалу.
 • «Сертифікат ЗапоВікі» має порядковий номер, який вноситься у відповідний реєстр. База реєстру ведеться співробітником Кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті КЗ«ЗОІППО» ЗОР, який відповідає за даний напрям роботи.

Правила оформлення матеріалів:

 • Стаття на ЗапоВікі
  • стаття починається з назви та відомостей про автора (авторів);
  • назва статті повна та відображає зміст;
  • обсяг статті не менше 800 символів;
  • якщо в статті використано матеріали з інших видань або з Інтернету, обов’язково повинно бути посилання на використану літературу або відповідні сайти;
  • малюнки повинні бути форматів png, gif, jpg, jpeg, за обсягом не більше 2Мб;
  • всі малюнки повинні мати підпис, а в списках джерел необхідно вказати сайти, з яких вони були взяті;
  • стаття повинна бути написана в науково-популярному стилі;
  • матеріал повинен бути відформатований та структурований.
 • Правила створення назв статей на ЗапоВікі:
  • Назви статей задаються в називному відмінку в однині.
  • Перше слово назви пишеться з прописної букви.
  • Не можна в назвах писати замість букви«ё» букву «е».
  • Не можна писати одну статтю про двох людей.Одна стаття – одна людина.
  • В назвах статей, де використовується дефіс, не ставиться пропуск між словом та дефісом.
  • Статті про людей записуються в такому порядку: прізвище, ім’я, по-батькові. Наприклад: «Пушкін Олександр Сергійович».Якщо є вірогідність, що таких людей (з однаковим ПІП) може бути двоє та більше,то пишеться ще професія, а потім роки життя. Наприклад: «Іванов Сергій Петрович, лікар», «Іванов Сергій Петрович, лікар, 1949-1980».
  • Для того, щоб вказати в якому районі(області) знаходиться об’єкт, ім’я статті повинно записуватись в такому порядку: об’єкт (район/область).
  • Не можна писати одну статтю про два поняття, терміни тощо.
  • В назвах статей необхідно дотримуватись звичайного порядку слів.
  • Назви вулиць, проспектів, площ тощо,необхідно писати з великої літери за загальним правилом написання географічних назва та використовувати уточнення до якого міста відноситься об’єкт.
  • Назви музичних творів називаються згідно загальновживаному правилу. Якщо існує більш ніж одного твору з такою назвою,необхідно вказувати прізвище композитора в дужках.
 • Мультимедійна презентація

Для розміщення мультимедійної презентації створюється окрема сторінка на порталі ЗапоВікі, в якій повинно бути:

  • назва презентації та відомостей про автора (авторів);
  • стисла анотація: назва уроку, назва програми, тема презентації, мета, предмет, клас,практична значущість, список використаних джерел;
  • посилання на мультимедійну презентацію.
 • Мультимедійна презентація повинна відповідати вимогам:
  • Титульний слайд: назва, автор (автори);
  • Останній слайд: список використаних джерел
  • Тезисне викладення матеріалу;
  • Фотографії якісні та доповнюють зміст презентації;
  • В презентації присутні схеми, таблиці, діаграми тощо.
 • Конспект уроку
  • конспект починається з назви та відомостей про автора(авторів);
  • назва конспекту починається зі слів «Конспект уроку»,далі вказується повна тема;
  • назва конспекту повна та відображає зміст;
  • повинно бути вказано: назву предмета, клас, тему, мету уроку, домашнє завдання та джерела, з яких узято цитати та завдання(формулювати тему й мету уроку слід з урахуванням дидактичної спрямованості,відповідно до знань та навичок, вікових особливостей учнів та згідно до програмних вимог);
  • обсяг не менше 800 символів;
  • якщо в конспекті використано матеріали з інших видань або з Інтернету, обов’язково повинно бути посилання на використану літературу або відповідні сайти;
  • малюнки повинні бути форматів: png, gif, jpg, jpeg, за обсягом не більше 2Мб;
  • всі малюнки повинні мати підпис, а в списках джерел необхідно вказати сайти з яких вони були взяті;
  • матеріал повинен бути відформатований та структурований;
  • до розгляду приймаються конспекти уроків, які мотивують і надихають дітей на отримання знань, а не просто відповідають програмним вимогам.
 • Навчальний проект за програмою Intel® Навчання для майбутнього

Для розміщення навчального проекту за програмою Intel®Навчання для майбутнього створюється окрема сторінка на порталі ЗапоВікі, на якій повинно бути зазначено:

  • Автор проекту (посилання на візитку автора)
  • Назва проекту
  • Ключове питання
  • Тематичні питання
  • Змістові питання
  • Стислий опис навчального проекту
  • Навчальні предмети
  • Класи
  • Державні освітні стандарти та навчальні програми
  • Навчальні цілі та очікувані результати навчання
  • Діяльність учнів (Чітка схема всього навчального циклу)
  • Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту
  • Вхідні знання та навички (Знання та навички, які учні повинні мати перед початком роботи, необхідні для виконання навчальних завдань проекту)
  • Матеріали та ресурси
  • Учнівські роботи
  • Фотоальбом
  • Методичні матеріали
  • Дидактичні матеріали
  • Друкованіматеріали
  • Додаткове приладдя та витратні матеріали
  • Ресурси Інтернету
  • Оцінювання знань та вмінь учнів
 • Розробка квесту

Для розміщення розробки квесту створюється окрема сторінка (назва сторінки: Розробка квесту "назва") на порталі ЗапоВікі, в якій повинно бути зазначено:

  • Автор (посилання на візитку автора)
  • Клас:
  • Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети:
  • Вік учнів, клас:
  • Термін проведення:
  • Необхідне обладнання/матеріали/ресурси:
  • Місце квесту в навчальному процесі:
  • Адреса квесту: (якщо проводився веб-квест)
  • Попередня підготовка до проведення:
  • Мета квесту:
  • Завдання квесту:
  • Хід квесту: (детальний опис квесту)
  • Отримані результати:
  • Висновки:
  • Список використаних джерел
  • Додатки (Таблиця результатів діяльності учнів; Критерії оцінювання; Інші матеріали).
 • Конспект гурткового заняття
  • конспект починається з назви та інформації про автора(авторів) – це має бути титульна сторінка, оформлена з відомостями про заклад освіти та тип його підпорядкування;
  • назва конспекту починається зі слів «Конспект заняття гуртка», далі вказується напрям роботи гуртка, повна тема заняття;
  • у відомостях до заняття повинно бути вказано: напрям позашкільної освіти; назву програми, за якою працює даний гурток; вік дітей, тип, тема й мета заняття, обладнання; домашнє завдання (за потреби);
  • обсяг конспекту має бути не менше 3 сторінок формату А-4;
  • якщо в конспекті використано матеріали з інших видань або з Інтернету, обов’язково повинно бути посилання на використану літературу або відповідні сайти;
  • якщо є малюнки, вони повинні бути форматів: png, gif,jpg, jpeg, обсягом не більше 2Мб;
  • всі малюнки повинні мати підпис, а в списках джерел необхідно вказати сайти з яких вони були взяті (окрім ваших власних фото);
  • матеріал повинен бути відформатований та структурований (орієнтація-книжна, поля-1.5 см, вирівнювання по ширині).

Дотримання закону України «Про авторське право і суміжні права»

 • Всі матеріали, які подаються на сертифікацію, повинні відповідати:
  • закону України «Про авторське право і суміжні права»;
  • правилам роботи на Запорізькому порталі ЗапоВікі.
 • Подаючи заявку на сертифікацію матеріалу автор(и) підтверджує (ють), своє авторство та несуть повну відповідальність за зміст.
 • Адміністрація ЗапоВікі ,Кафедра інформатики та інформаційних технологій, а також співробітники КЗ «ЗОІППО» ЗОР не несуть відповідальності за порушення автором Закону України про авторське право.
 • Всі розробки повинні мати список використаних джерел, оформлені відповідно до чинних державних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
 • Для оформлення Інтернет-джерел рекомендовано використовувати опис:
Автор Назва статті [Електронний ресурс] / Автор (автори) // Назва сайту : [сайт]. – Режим доступу: url-адреса статті, вільний. – Назва з екрану.

Наприклад: Вишнякова С.М. Профессиональное образование: ключевые понятия, термины, актуальная лексика [Электронный ресурс]/ С.М. Вишнякова // Национальная энциклопедическая служба : [сайт]. – 
Режим доступа: http://didacts.ru/dictionary/1057, свободный. – Название с экрана.
 • Помилковим є посилання на сайти: http://www.yandex.ua/, http://www.yandex.ua/, http://www.rambler.ru/, http://uk.wikipedia.org таінші, у зв’язку з тим, що вони є пошуковими системами, які допомагають розшукувати інформацію, але самі не є джерелом інформації.
 • Рекомендуємо для оформлення джерел інформації використовувати сайт: http://vak.in.ua/
 • Для перевірки плагіату та унікальності тексту можна використовувати такі ресурси:

Відмова від прийняття заявки

 • Адміністрація ЗапоВікі, залишає за собою право відхиляти заявки. Заявка буде відхилена в наступних випадках:
  • матеріал не оформлений згідно правил роботи на порталі ЗапоВікі;
  • інформація у статті порушує закон України "Про авторське право";
  • стаття містить безглузду або малозмістовну інформацію;
  • у статті відсутній список використаних джерел;
  • за підсумками експертизи;
  • вказані неповні або помилкові дані.

Анулювання сертифікату

 • Адміністрація КЗ «ЗОІППО» ЗОР залишає за собою право анулювати «Сертифікат ЗапоВікі» після його присвоєння у випадках, коли учасник, що отримав сертифікат, буде викритий у порушенні законодавства про авторське право та суміжні права.
 • Відповідний запис про ануляцію вноситься до реєстру, матеріал видаляється з порталу ЗапоВікі.

Зміни до положення

 • Адміністрація порталу ЗапоВікі, Кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті, залишають за собою право доповнювати/змінювати пункти даного положення.
 • Інформація про зміни в положенні буде розміщена на Запорізькому порталі ЗапоВікі.

Як створювати сторінку для розробки

 • Переходите на сторінку своєї візитки або на даній сторінці в розділі "Проект розробки для сертифікації" (для цього необхідно зареєструватись на порталі та зайти до системи під своїм логіном та паролем)
 • Натискаєте кнопку "Правити"
 • Створюєте нове посилання на майбутню сторінку розробки.
  • Увага! Назва сторінки повинна бути повною, без скорочень. Наприклад, Розробка конспекту уроку "Апаратне забезпечення" для учнів 10 класів
  • Допомога: Правила роботи на порталі ЗапоВікі
 • Оформлюєте сторінку

Архів сертифікованих матеріалів