Розробка уроку з алгебри 8 клас з теми: "Розв'язування нерівностей з однією змінною"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації без письмового дозволу автора. Дозволяється, з метою навчання, використовувати елементи розробки з обов'язковим посиланням на дану сторінку.

Франко.jpg

Розробка уроку вчителя математики Франко Тетяни Василівни

Кушугумського навчального виховного комплексу "школи І-ІІІ ступенів-гімназії"Інтелект",Запорізького району, Запорізької області

Тема уроку: Розв’язування нерівностей з однією змінною

Мета уроку: Вдосконалювати та поглиблювати вміння та навички розв'язувати основні нерівності з однією змінною, продовжувати формування вмінь працювати за алгоритмом. Розвивати логічне мислення, уважність, вміння працювати самостійно, розвивати комунікативну та інформаційну компетентність учнів. Виховувати інтерес до математики.

IMG 0894.JPG

''Математика учит преодолевать трудности

и исправлять собственные ошибки.

Рене Декарт''


Хід уроку:

І. Актуалізація опорних знань.

IMG 0958.JPG

- Дайте означення нерівності зі змінною.

- Що називають розв’язком нерівності?

- Що означає розв’язати нерівність?

- Які нерівності називають рівносильними?

- Які властивості мають нерівності зі змінними?

- Як читають, називають і зображують проміжок, який є множиною розв’язків нерівностей виду: х>а; х˂а; х≤а; х≥а?

ІІ.

1.Клас розбивається на дві групи. Перша група працює за комп’ютерами (тести), а друга працює в парах.

Розв’яжіть нерівність.

а) 4+11х>7+12х;

б) 3-5(2х+4)≤7-2х. (самоперевірка)

Тести:

1. Якщо х >2, у>14, то а) х+у˂16; б) х+у>16; в) х+у≤16; г) х+у≥16.

2. Якщо х >2, у>14, то а) ху˂28; б)ху≥28; в) ху>28; г) ху≤28.

3. Яке з наведених чисел задовольняє нерівності 2х-5>0? а) 0; б)-1; в) 3; г) 2.

4. Яке з наведених чисел задовольняє нерівності 4х+1≤13? а) 3; б)6; в) 4; г) 12.

5. Який з наведених проміжків задовольняє нерівність х˂4? а)(-∞;4]; б)(4;∞); в)[4;∞); г)(-∞ ;4).

6. Який з наведених проміжків задовольняє нерівність х≥-1? а)[-1;∞); б) (-1;∞); в)(-∞;-1); г) (-∞ ;-1].

7. Яке ціле число належить проміжку [-2,5;-2,3]? а)-2; б) -3; в) 0; г) такого числа не існує.

8. Назвіть нерівність, яка рівносильна нерівності 1-2х>7? а) х>-3; б) х˂-3; в) х>3; г) х˂3.

9. Яке ціле число належить проміжку (-1;1)? а) -1; б) 1; в) 0; г) такого числа не існує.

10. Яке ціле число не належить проміжку [-1;1]? а) 2; б) -1; в) 1; г) 0.

11. Яке найбільше ціле значення х задовольняє нерівності 4+12х≥7+13х? а)-2; б)-1; в)0; г)-3.

12. Яке найменше ціле значення х задовольняє нерівності ІхІ˂7? а) 7; б)-7; в)-6; г)6.


IMG 0921.JPG


2. Групи помінялися місцями. Друга група працює за комп’ютерами, а перша колективно з поясненням біля дошки розв’язує приклад.

Знайдіть найменший цілий розв’язок нерівності:

Слайд1.JPG


3. Розв’язати нерівність та проаналізувати відповідь.

а) (х+1)² ≤ х²+2х-3 б) (х-2)²˂ х²-4х+9

4. Фізкульт хвилинка.

Щоб не важко нам було промінь будувати,

На уроці математики нерівність розв’язати.

Зараз станемо рівненько, з рук все покладем

І фізкульт-математичну хвилинку розпочнем.


Разом пяточки поставте,

Опустили очі вниз,

Руки в сторони розставте:

Ось вам, друзі, вісь абсцис.


Щоб зібралися з думками,

На уроці не дрімали

Носа кінчиком ми з вами

Намалюєм інтервали.


Розім’яли ручки, ніжки,

Дали м’язам відпочити

Знову сядем, візьмем книжки

Будем алгебру ми вчити!


4. Знайди помилку.

5. Самостійна робота.

І варіант

Р.А. Розв’яжіть нерівність

а) 19-х≥5+6х

б) 9-2(5+3х)˂4(1-2х)

Р.Б. а) (х+3)²>х²+7х

б) Скільки цілих від’ємних розв’язків має нерівність?

Слайд2.JPG
ІІ варіант

Р.А. Розв’яжіть нерівність

а) 3х-13≥7х+3

б) 5(х+3)-3(1-х)>1-3х

Р.Б. а) х(х+4)˂(х+3)²

б) Скільки натуральних розв’язків має нерівність?

Слайд3.JPG


6. Домашнє завдання.

7. Рефлексія.

Презентація до уроку з теми: "Розв'язування нерівностей з однією змінною"