Рефлексія Irene Steshenko

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Рефлексія (від лат. Reflexio - звернення назад) - розумовий процес, спрямований на самопізнання, аналіз своїх емоцій і почуттів, станів, здібностей, поведінки.

Як писати рефлексію:

  • Перегляньте Основні запитання та головні ідеї, які були розглянуті в Модулі, або прочитайте Стислий огляд Модуля та подумайте про ідеї та матеріали, що ви створили, які можна використовувати під час викладання чи планування для того, щоб покращити процес навчання учнів.
  • Натисніть кнопку "Править" навпроти необхідного Модуля
  • Запишіть свої думки та враження від навчання за цим модулем. Напишіть про інші висновки, ключові ідеї, нові інструменти та засоби, які допомагають навчатися, використовуючи ІКТ, запитання, які у вас виникли, та те, що вас турбує або цікавить. Обміркуйте, яким чином знання, які ви отримали в цьому модулі, можуть вплинути на ваше викладання та навчання ваших учнів. Запишіть, що видалося вам найцікавішим, найпростішим, а що було складним і не зрозумілим.

Підказки:

  • Цей модуль допоміг мені обдумати власні цілі навчання на цьому тренінгу, а саме…
  • Цей модуль допоміг мені проаналізувати переваги використання методу проектів у навчальному процесі, а саме…
  • Цей модуль допоміг мені з’ясувати, як можна використати навчальні дослідження в проектах та зрозуміти призначення Основних запитань проекту, а саме…
  • Цей модуль допоміг мені уточнити Основні запитання проекту та обдумати оцінювання учнів в проекті, а саме…

Модуль 1

У першому модулі ми познайомилися зі створенням вікі-візітки на ЗапоВікі. Особливих труднощів у мене робота на сторінці не виникли, оскільки моя візитка була вже створена. Було цікаво попрацювати над зміною структури візитки.
Окрім створення вікі-візиток нами було опрацьовано навчальний матеріал про метод проектів. Цей модуль допоміг мені проаналізувати переваги використання методу проектів у навчальному процесі, а саме наскільки є необхідним даний метод проектів для розвитку інформаційної культури - розвиток навичок пошуку, обробки, збору та презентації матеріалів. На початковому етапі модулю головними аспектами виділяються постановка цілей та питань проекту.
Було створено власний блог.

Модуль 2

Під час роботи у даному модулі мною було створено буклет про метод проектів. Завдяки створенню буклета я продовжила своє знайомство з методом проекту, який мене націлює на діяльність та роботу на найближчий час. Робота над буклетом виявилася надзвичайно цікавою та пізнавальною, хоча виникли деякі труднощі в оформленні, оскільки виконувалася мною уперше.
Також були визначені план вивчення теми та план її реалізації.

Модуль 3

У цьому модулі я дізналася про план вивчення теми проекту, спробувала його скласти за шаблоном.
Були також розглянуті такі поняття, як ключове питання, тематичні питання та змістовні питання, спробували правильно їх сформулювати, що викликало у мене труднощі, оскільки важко було скласти питання так, щоб зміствоні розкривали та доповнювали тематичні. Найважчим було оформити ключове питання яке повинне містити значуще підґрунтя для розвитку даного проекту, тобто мотивувати учнів на участь у даному проекті. За допомогою тренерів ця проблема була подолена.

Модуль 4

Цей модуль пропонував нам створити презентацію учителя у програмі Power Point,яка б розкривала саму сутність навчального проекту та його хід. Сама робота в програмі особливих труднощів не викликала, оскільки давно перестала бути новою. Але робота на розкриттям самого змісту проекту була кропіткою, оскільки вимагала детеального покрокового опису ходу проекту, і це було для мене найважче - знайти ті важелі, які б могли якнайкраще вплинути на мотивацію дітей в участі проекту.

Модуль 5

Була ознайомлена з поняттями "авторського права" та інтерент-безпека.
Навчилася працювати над спільними документами Micrisift Office, що надають можливість користуватися звичними для нас програмами Microsoft онлайн.

Модуль 6

Працювали над мережевим опитувальником "Google-форми". Цей інструментарій дуже необхідний для для проведення он-лайн досліджень, опитувань, створення предметних тестів, налаштовування автоматичної перевірки відповідей та роботи зі статистичними даними. Працювати було легко, оскільки я вже мала досвід використання Googl-форм.

Модуль 7

Знайомилися з платформою "інтерактивний холст" на linoit, padlet. Це - інтерактивні онлайн дошки для спільного використання учнями. Це - сервіси, що дозволяють розміщувати стікери з необхідними записами, фото або малюнками, відео та посилання на різні документи.
Вважаю, що це надзвичайно важливі ресурси, оскільки тим самим, можна, наприклад, привернути увагу і цікавість учнів не тільки до навчального проекту, а й до будь-якої теми з предмету. Я і сама з задоволенням залучилася до створення стікерів до навчалнього проекту. ;))

Модуль 8

Цей модуль допоміг мені обдумати оцінювання учнів в проекті. При оцінюванні я враховувала учнівську діяльність, діяльноість групи та ставлення учня виконаної роботи. Задля цього мною були розроблені інструменти оцінювання: "Мій календар діяльності", Картка взаємооцінювання роботи учнів в групі та картка рефлексії. Головним для вчителя є те, що оцінювання має бути розроблене на самому початку проекту, щоб кожний учень розумів на якому етапі він допускається помилки. Роль цього інструментарію оцінювання - відслідкувати роботу кожного учня в проекті, що надає можливість проаналізувати, з чим саме в учня виникають проблеми (невміння працювати в команді, знаходженні потрібної інформації, обробці та подачі інформації).

Модуль 9

Навчалися створювати таблицю З-Х-Д таблицю, що є формою контролю та оцінювання учнів у ході виконання навчального проекту (необхіда річ - показує, що учень знав, хоче дізнатися та дізнався на різних етапах роботи над проектом).
Почали працювати над створенням навчальних матеріалів - інтерактивних вправ за дпомогою QR-кодів та Kahoot. Робота захопила, вважаю доцільним використовувати ці сайти для створення інтерактивних завдань для своїх учнів, бо саме те, що цікавить сучасне покоління найбільше (мобільні пристрої) може стати стимулом для зацікавленості до вивчення іноземної мови.

Модуль 10

Продовжили працювати над створенням інтерактивних вправ. В цьому модулі - за допомогою сервіса learningapps. Завдання було для мене хоч і цікавим, але досить легким, оскільки з цим сервісом працювала вже раніше.
Спробували скласти онлайн-кросворди (завдання також було знайомим, отже не склало труднощів)
Дуже зацікавив ресурс, за допомогою якого складено пазл, на мою думку, для дітей буде надзвичайно захоплюючим такий вид діяльностіна урокці.

Модуль 11

Завдання останнього модулю - захист проектів (сірий та білий опоненти)