Публикации Гуры С.П.

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Методичні рекомендації

 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо вивчення курсів духовно-морального спрямування в навчально-виховних закладах Запорізької області у 2011/12 н. р.
 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо вивчення курсів духовно-морального спрямування в навчально-виховних закладах Запорізької області у 2012/13 н. р.
 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо вивчення курсів духовно-морального спрямування в навчально-виховних закладах Запорізької області у 2013/14 н. р.
 4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо вивчення курсів духовно-морального спрямування в навчально-виховних закладах Запорізької області у 2014/15 н. р.
 5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо вивчення курсів духовно-морального спрямування в навчально-виховних закладах Запорізької області у 2015/16 н. р.
 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо викладання курсів духовно-морального спрямування в навчально-виховних закладах Запорізької області у 2017/18 н. р.
 7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо викладання курсів духовно-морального спрямування в навчально-виховних закладах Запорізької області у 2018/19 н. р.
 8. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо викладання курсів духовно-морального спрямування у закладах освіти Запорізької області у 2019/20 н. р.
 9. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо викладання курсів духовно-морального спрямування у закладах освіти Запорізької області у 2020/21 н. р.
 10. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо викладання курсів духовно-морального спрямування у закладах освіти Запорізької області у 2021/22 н. р.
 11. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо викладання предмету "Захист України" у 2021/22 н. р.
 12. Методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Захист України» у закладах освіти Запорізької області в 2022/2023 навчальному році
 13. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо реалізації ДСБСО за освітньою галуззю «Соціальна та здоров’язбережувальна» (соціальний напрям) у 2022/23 н. р.

Статті, тези

Друковані видання

Книга Стефанюк и Гура gsp..jpg Стефанюк С.К., Гура С.П. Cпаситель світу 10 12 12 gsp.jpg Стефанюк Гура Лекции 2015.jpg
Cтефанюк С.К., Гура С.П. Християнська педагогіка: основи етично-морального виховання / За заг. ред. С.К.Стефанюк. - Х. : Кроссроуд, 2010. - 332 с. Cтефанюк С.К., Гура С.П. Спаситель світу: християнська педагогіка та світові релігії. Вип. 1, книга № 3. Навчально-методичний посібник / За заг. ред. С.К.Стефанюк. - Х. : Кроссроуд, 2010. - 208 с. Cтефанюк С.К., Гура С.П. Лекцiї з основ християнської етики : духовне виховання на християнських засадах : навчально-методичний посiбник / C.К.Cтефанюк, С.П.Гура ; за заг. ред. С.К.Стефанюк. - Запорiжжя : Кругозiр, 2015. - 412 с.
0 4f0af 56a2c169 XXL.png 0 4f0af 56a2c169 XXL.png 0 4f0af 56a2c169 XXL.png
Праця орiєнтує сучасну людину до розумiння основ релiгiйної культури, яка має у своєму арсеналi достатньо духовних iдеалiв завдяки орiєнтацiї на красиве й корисне, що на рiвнi заповiдей Божих стимулює до доброчинного саморозвитку. У посiбнику мiстяться науково-практичнi засади рiзнобiчних пiдходiв до осмислення християнської педагогiки. Посібник адресується вчителю, студентові, батькам, просвітянину, викладачам християнської педагогіки, керівникам недільних шкіл, слухачам післядипломної освіти. Поданий курс лекцiйного матерiалу сприятиме формуванню християнського свiтогляду, пiзнанню християнської моралы як основи духовного поступу сучасної людини, закрiплюватиме знання iз сумiжних дисциплiн: "Релiгiєзнавство", "Етика, естетика", "Iсторiя української культури", "Християнська педагогiка", "Соцiальна педагогiка", "Козацька педагогiка