Професійна бібліотечка бібліотекаря закладів освіти

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Видання ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського

Монографії

 • Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України [Електронний ресурс] : колективна монографія / [авт. кол.: Л. О. Біла, Л. М. Бондар, О. Б. Бондарчук та ін. ; наук. ред.: Л. М. Заліток, І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2016. – 176 с. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/02/organizatsia_i_metodika_2016.pdf, вільний. – Назва з екрана.

Практичні посібники

 • Науково-інформаційна діяльність провідних освітянських бібліотек України [Електронний ресурс] : практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [авт.: Зозуля С. М., Зайченко Н. І., Горак В. В., Рабаданова Л. В., Самчук Л. І., Букшина Т. Ф., Вербова В. В., Горбенко Н. А., Кропочева Н. М., Лога Т. В., Демида Є. Ф. ; наук. ред. Зозуля С. М. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. Редько-Шпак Л. В. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2016. – 287 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 14). – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/01/Naukovo-informatsijna_dialnist_2016.pdf, вільний. – Назва з екрана.
 • Предметизація документів з питань освіти, педагогіки, психології [Електронний ресурс] : практ. посіб. / уклад.: І. Г. Лобановська, Н. Є. Зоріна ; наук. ред. І. Г. Лобановська // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського. Вип. 4. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу : зб. наук. пр. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ]. – Вінниця, 2014. – С. 401-531. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/Predmetyzacia_doc.pdf, вільний. – Назва з екрана.
 • Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи [Електронний ресурс] : практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [авт. кол.: Л. М. Бондар, Т. В. Добко, І. Г. Лобановська, О. Є. Матвійчук, І. І. Хемчян та ін. ; наук. ред.: Т. В. Добко, О. Є. Матвійчук, І. Г. Лобановська, І. І. Хемчян]. – Київ, 2019. – 359 c. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек”; вип. 21). – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/Modern_school_library_2019.pdf, вільний. – Назва з екрана.
 • Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Електронний ресурс] : практ. посіб. / [уклад.: І. Г. Лобановська, О. Г. Помчалова, І. С. Хибник ; наук. ред. І. Г. Лобановська] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2010. – 64 с. – (Шкільна бібліотека плюс ; № 1/2, січень) (Сер. “На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 6). – До 10-річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/Uprovad_DSTU-7.1-2006.pdf, вільний. – Назва з екрана.

Науково-методичні рекомендації

 • Формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] : наук.-метод. рек. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. А. І. Рубан ; наук. консультант Я. О. Чепуренко ; наук. ред.: П. І. Рогова, В. І. Лутовинова ; рецензент Є. А. Медведєва ; літ. ред. Л. І. Стельмах ; відп. за вип. І. І. Хемчян. – Київ, 2005. – 117 с. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/Formuv_inf_kult_uchniv.pdf, вільний. – Назва з екрана.

Висвітлено теоретико-методичні основи формування інформаційної культури учнів, визначено роль та місце бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів у цьому процесі, сформульовано основні, найважливіші принципи побудови програми занять курсу „Основи інформаційної культури” для учнів 1-11 (12) класів, запропоновано структуру і зміст курсу. Науково-методичні рекомендації розраховані на бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів, а також інших фахівців, які забезпечують інформаційну підготовку учнів.

Методичні рекомендації

 • Індексування документів ключовими словами [Електронний ресурс] : метод. рек. / [уклад.: І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Нілан-ЛТД, 2011. – 53 с. – (Серія “На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 9). –т Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/Index_doc_kluch_slov.pdf, вільний. – Назва з екрана.
 • Освітянська бібліотека в сучасній системі соціокультурних комунікацій [Електронний ресурс] : методичні рекомендації / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.-упоряд.: Глазунова С. М., Ніколаєнко Я. М., Сошинська Я. Є. ; наук. ред.: Добко Т. В., Пономаренко Л. О.]. – Київ, 2019. – 74 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 22). – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Educational_Library_in_the_Socio-Cultural_Communications_2019.pdf, вільний. – Назва з екрана.

Методичні рекомендації розкривають зміст, функції, напрями і форми соціокультурної діяльності освітянських бібліотек як важливого чинника якісних соціокультурних зрушень в Україні у контексті розвитку світового культурно-освітнього середовища. Використання рекомендацій у бібліотечній роботі сприятиме розвитку соціокультурної діяльності освітянських бібліотек та їхньому включенню в культурну комунікацію у національному інформаційному просторі.

 • Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи [Електронний ресурс] : методичні рекомендації / [авт.: І. І. Хемчян, Л. М. Бондар, Т. В. Добко, А. І. Рубан ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, Т. В. Добко] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2017. – 103 c. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 16). – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/patriotic_education_method_recommend_2017.pdf, вільний. – Назва з екрана.
 • Перевірка бібліотечних фондів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. М. Доркену ; наук. ред. І. Г. Лобановська ; рецензенти: Л. В. Савенкова, Т. Ф. Букшина ; літ. ред.: С. М. Зозуля, І. П. Білоцерківець]. – К., 2012. – 28 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 11). – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Perevirka_bib_fondiv_2012.pdf, вільний. – Назва з екрана.

Методичні рекомендації розроблено з метою надання практичної допомоги бібліотечним працівникам мережі освітянських бібліотек МОНмолодьспорту і НАПН України для виконання комплексу заходів, спрямованих на перевірку бібліотечних фондів. У посібнику висвітлено завдання, основні етапи, види і способи перевірок та оформлення результатів, які розглядаються як складові традиційного методу збереження фонду в бібліотечному технологічному процесі та виконують контролюючу функцію обліку фонду в бібліотеках.

 • Створення інформаційного ресурсу з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства й інформаційної діяльності в традиційній та електронній формах в освітянських бібліотеках [Електронний ресурс] : (метод. рек.) / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. І. Рубан ; наук. консультант, наук. ред. П. І. Рогова ; відп. за вип. І. І. Хемчян]. – Київ, 2013. – 51 с. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/stvor_inf_res.pdf, вільний. – Назва з екрана.
 • Традиційні каталоги наукових бібліотек освітянської галузі. Організація, ведення й редагування [Електронний ресурс] : метод. рек. / [уклад.: Лобановська І. Г., Гаврилюк Р. П., Помчалова О. Г., Дубова Л. Г., Іванова Н. С., Гузняєва І. А., Коваленко С. Г. ; за заг. ред. Лобановської І. Г.] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2006. – 166 с. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/Tradic_katalogy.pdf, вільний. – Назва з екрана.

інструктивно-методичні рекомендації

 • Формування та зберігання фонду рідкісних та цінних видань в освітянських бібліотеках МОНмолодьспорту України та НАПН України [Електронний ресурс] : інструктивно-методичні рекомендації / НАПН України Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Мацібора Н. Г., Бондарчук О. Б., Палійчук Р. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; літ. ред. Зозуля С. М.]. – Київ, 2011. – 48 с. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/Formuvania_fondy_metod_rek.pdf, вільний. – Назва з екрана.

Інструктивно-методичні рекомендації розроблено з метою надання практичної допомоги у виконанні комплексу заходів, спрямованих на забезпечення довготривалого зберігання бібліотечних фондів, зокрема, роботу з рідкісними і цінними виданнями у мережі освітянських бібліотеках МОНмолодьспорту України та НАПН України. Висвітлено досвід роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського; запропоновано зразки інструктивно-управлінських документів щодо роботи з рідкісними і цінними виданнями.

Інструктивно-методичні рекомендації адресовано бібліотекарям освітянської мережі, які працюють з фондами рідкісних і цінних видань.

Довідники

 1. Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, І. І. Хемчян; наук. ред. І. І. Хемчян ; від. за вип. Л. О. Біла]. – Київ : [б. в.], 2017. – 103 c. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/707051/1/Довідник_2017.pdf, вільний.

Бібліографічні покажчики, списки

 1. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ [Електронний ресурс] : рекомендаційний бібліографічний список / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України ; упоряд.: Самчук Л. І., Вербова В. В. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/Academic_Integrity_Bibliographic_List_2017.pdf, вільний.
 2. Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к закл. заг. серед., проф.- техн., вищої освіти. Вип. 4 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: А. І. Рубан, І. І. Хемчян ; наук. консультант Т. В. Добко ; бібліогр. ред. А. І. Рубан]. – Київ : [б. в.], 2019. – 503 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 23). – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/Biblioteka-navchalnogo-zakladu_vyp.4.pdf, вільний. – Назва з екрана.
 3. Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., вищ. навч. закл. І–ІV р. а. Вип. 3 / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. І. Рубан ; наук. Консультант П. І. Рогова ; наук. ред. Л. О. Пономаренко ; відп. за вип. І. І. Хемчян] // Шкіл. бібл.-інформ. Центр : ШБІЦ – пов. вид. : електрон. дод. до журн. – Електрон. дані. – 2015 – № 6. – 1 електрон. опт. Диск (CD ROM). – Систем. вимоги: Microsoft Office Word 2000 і вище або OpenOffice.org 3.0 і вище. – Назва з етикетки. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/bibl_navch_zakl.pdf, вільний. – Назва з екрана.
 4. Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., вищ. навч. закл. І-ІV р. а. Вип. 2 / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Рубан А. І., Кучеря Т. Е. ; наук. ред. Лобановська І. Г. ; наук. консультант Рогова П. І.]. – К., 2009. – 100 с. – (Сер. «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 5) (Шкільна бібліотека плюс ; № 17/18 (147/148), вересень). – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/bibl_navch_zakl_v_kontekst.pdf, вільний. – Назва з екрана.
 5. Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства [Електронний ресурс]  : бібліогр. покажч. для б-к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., вищих навч. закл. І–ІІ р. а. / АПН України, ДНПБ України, УБА. Секція освіт. б-к ; [упоряд. А. І. Рубан ; наук. консультанти: П. І. Рогова, К. Т. Селіверстова ; відп. за вип. І. І. Хемчян ; ред. Є. К. Бабич ; рецензент А. О. Малько]. – К. : [б. в.], 2003. – 87 с. – (На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек ; вип. 1). – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/bibl_navch_zakl_v_kontekst_1.pdf, вільний. – Назва з екрана.
 6. Жовтень єднає шкільні бібліотеки [Електронний ресурс] : (метод.-бібліогр. матеріали до відзначення Міжнар. місячника шк. б-к) / Валентина Здановська. – [Б. м. : б. в.], 2014. – 12 с. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/Zhovt_ednae.pdf, вільний. – Назва з екрана.
 7. Книга і читання – важливі чинники у вихованні духовних цінностей учнів [Електронний ресурс] : рекомендаційний список літератури до Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек – 2016 / уклад. А. І. Рубан ; ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України. – Київ : [б.в.], 2016. – 6 с. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/Knyga_i_chitania_Perelik_2016.pdf, вільний. – Назва з екрана.
 8. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів в умовах Нової української школи : анотований рекомендаційний бібліографічний список / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України
 9. Патріотичне виховання в бібліотеках [Електронний ресурс] : рекомендаційний бібліографічний список / уклад.: Алла Іванівна Рубан, Ірина Іванівна Хемчян ; наук. ред. Тетяна Василівна Добко ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2017. – 44 с. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/06/Patriotic_education_in_libraries.pdf, вільний. – Назва з екрана.
 10. Читачецентризм як сутність бібліотечної роботи [Електронний ресурс] : [бібліографічний огляд видань з фонду кабінету бібліотекознавства ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України] / уклад. А. І. Рубан ; ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України. – Київ : [б.в.], 2016. – 34 с. – Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/Chytachotsentrizm_Perelik_2016.pdf, вільний. – Назва з екрана.

Роботи дітей

 1. З Україною в серці : зб. поезій / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Хемчян І. І., Біла Л. О., Рубан А. І.]. – Київ : Фенікс, 2016. – 256 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/11/With_Ukraine_in_the_heart.pdf, вільний.

Видання Національної бібліотеки України для дітей

Проєкт "Електронна бібліотека методичних та бібліографічних матеріалів" за посиланням: http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=7332

Мета проєкту "Електронна бібліотека методичних та бібліографічних матеріалів" — надати можливість широкому загалу бібліотечних та педагогічних працівників ознайомитися з доробком фахівців НБУ для дітей, а з 2016 р. і з виданнями спеціалістів обласних бібліотек для дітей та, при необхідності, завантажити матеріали для подальшої роботи.

Приклади

 • Інноваційні форми фахового зростання бібліотечного персоналу [Електронний ресурс] : інформаційно-методичний лист / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Т. М. Кузілова. – Київ, 2020. – 16 с. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/mbm/Book/View/506#page/1/mode/2up, вільний. – Назва з екрана.
 • Пам’ятні літературні дати 2021 року [Електронний ресурс] : інформаційно-довідковий матеріал / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Л. М. Ільченко. – Київ, 2020. – 32 с. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/mbm/Book/View/519#page/4/mode/2up, вільний. – Назва з екрана.
 • Письменники та художники — лауреати Міжнародної премії імені Г. К. Андерсена [Електронний ресурс] : інформаційнийі список / Нац. секція Міжнар. ради з дитячої та юнацької книги (UAIBBY) ; уклад. Н. А. Хльобас. – Київ, 2020. – 54 с. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/mbm/Book/View/518#page/2/mode/2up, вільний. – Назва з екрана.
 • Сучасна українська книга в читанні дітей [Електронний ресурс] : програма та методики досліджень / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. О. Б. Петренко. – Київ, 2020. – 12 с. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/mbm/Book/View/516#page/4/mode/2up, вільний. – Назва з екрана.


Методичні та бібліографічні матеріали видані Національною бібліотекою України для дітей, знаходиться за посиланням: http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=3834

Інші публікації

 • Родионова И. П. Курс начинающего библиотекаря [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Родионова Ирина Петровна // Публичные библиотеки. Пути взаимодействия. Вып. 13 : сборник лучших работ / Третий всероссийский конкурс для муниципальных библиотек «Современные тенденции в обслуживании читателей. Непрерывное образование библиотекарей». – Режим доступа: http://www.publiclibrary.ru/librarians/issue/sbornik13-2.htm, свободный. – Заголовок с экрана.

Книги

Бібліотечні дослідження

 • Крейденко B. C. Библиотечные исследования : учеб.-метод. пособие / B. C. Крейденко. – М. : Рус. шк. библ. ассоциация, 2007. – 352 с. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря ; сер. 1, вып. 1). – Тоже [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cutt.ly/gybLe6B, свободный. – Заголовок с экрана.

Читання, психологія читання

Випуск журналу присвячено інноваційній діяльності бібліотек закладів загальної середньої та позашкільної освіти, підвищенню престижу бібліотечної професії, поширенню досвіду роботи з популяризації книги, формуванню інформаційної, бібліотечно-бібліографічної та читацької культури учнів.

 • Иванова Г. А. Психология чтения школьников : учебно-методическое пособие для педагогов-библиотекарей / Г. А. Иванова, И. И. Тихомирова. – Москва : РШБА, 2016. – 328 с. – (В помощь педагогу-библиотекарю) (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : сер. 1 ; вып. 4) (Приложение к журналу "Школьная библиотека").

Читать онлайн фрагмент: https://cutt.ly/CunvO5k

 • Кашкаров А. П. Детское чтение: пособие для отцов / А. П.Кашкаров. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2010. - _ с. – (Серия "Библиотекарь и время" ; вып. 123).

Читать онлайн фрагмент: https://cutt.ly/1unN3lj

 • Пеннак Даниэль. Как роман : эссе / Даниэль Пеннак ; пер с франц. Н. Д. Шаховская. – Москва : Самокат, 2011. – 160 с.

Читать онлайн: http://loveread.ec/read_book.php?id=22669&p=1

 • Родари Джанни. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй / Родари Джанни. – Москва : Прогресс, 1990. – 192 с.

Читать онлайн: http://booksonline.com.ua/view.php?book=141783

 • Рубакин Николай Александрович : хрестоматия / авт.-сост. В. А. Бородина, С. М. Бородин. – Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 2014. – 441 с. : ил. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря: приложение к журналу «Школьная библиотека» ; серия 1, вып. 1/2).

Читать онлайн фрагмент: https://www.litmir.me/br/?b=608922 або https://cutt.ly/AunlUq3

 • Тихомирова И. И. Школа творческого чтения : методическое пособие / И. И. Тихомирова. – Москва : ВЦХТ, 2003. –160 с. – (Серия «Я вхожу в мир искусств» ; вып. 6).

Читать онлайн: https://docs.google.com/file/d/0BznaAsli8jYNZ1ZQdzM2aWR6UUE/edit?pli=1

Тематична література: COVID-19

 • Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19 [Електронний ресурс] : інтернет-посібник / за наук. ред. В. Г. Кременя ; [координатор інтернет-посібника В. В. Рибалка ; колектив авторів]. – Київ : Юрка Любченка, 2020. – 243 с. – Режим доступу: https://cutt.ly/myml3mL, вільний. – Назва з екрана.

Періодичні видання

 • Школьная библиотека. Професійний інформаційно-методичний журнал. Архів номерів http://rusla.ru/sl/arhive/

Публикації бібліотекарів області

Статті

Методичні рекомендації, поради

Презентації