Проект "Інклюзивна освіта Запорізької області"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Інклюзивна освіта – гнучка індивідуалізована система навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем проживання. Навчання відбувається за індивідуальними навчальними планами та забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним супроводом. Інклюзивна освіта передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства. Навчання в інклюзивних навчальних закладах є корисним як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для дітей з типовим рівнем розвитку, членів родин та суспільства в цілому.

Нормативна база

Інтернет-ресурси з інклюзивної освіти

Карта інклюзивних класів ЗНЗ

Карта інклюзивних класів ЗНЗ

Навчання

2016

2017

2018

Творчі групи

Навчальні заклади

Матеріали з інклюзивної освіти

Інформація про інклюзивно-ресурсні Центри

Матеріали для тренінгів

Документація

Пам'ятки

Презентації

Наукові статті

Посібники

Мультфільми

Дистанційні тренінги

BYM online:

EdEra: