Презентація "Уявлення про звичайні дроби"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск
     Тема

"Уявлення про звичайнi дроби"

     Автор розробки

Воронцова Світлана Петрівна.

     Навчальний заклад

КЗ «ЗСЗШІ №1» ЗОР

     Дидактичний матеріал

Презентація: http://www.docme.ru/doc/900759/vorontsova-sp.-5-uyavlennya-pro-zvichajnі-drobidocme.ru/nkM4

     Мета

Підвищення якості засвоєння навчального матеріалу з теми «Уявлення про звичайні дроби», зробити цей процес цікавим, захоплюючим, яскравим і різноманітним; ефективно вирішити проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для учнів. Допомагати учням самостійно аналізувати і виправляти допущені помилки, коригувати свою діяльність завдяки наявності зворотного зв'язку, в результаті чого удосконалити навички самоконтролю.

     Актуальність проблеми

В умовах реформування освіти актуальним є забезпечення належного рівня математичної підготовки підростаючого покоління.

Математика дає широкі можливості для розвитку особистості: розвитку логічного мислення, просторових уявлень і уяви, алгоритмічної культури, формування вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, обґрунтовувати твердження, моделювати ситуації.

Визначаючи завдання математики, необхідно враховувати потреби учнів у математичній підготовці відповідно до того, яке місце вона займе в майбутній трудовій діяльності.

Вивчення математики у 5 класі здійснюється з переважанням індуктивних міркувань в основному на наочно-інтуїтивному рівні із залученням практичного досвіду учнів і прикладів з довкілля.

В основу побудови змісту й організації процесу навчання математики в 5 класі покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмету є сформовані певні ключові та предметні компетентності у дітей із порушеннями опорно-рухового апарату.(З НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ 5-9 (10) КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ.- К.:МОН УКРАЇНИ, 2014.)


     Особливості ознайомлення учнів з дробами 

Дроби мають широке застосування в повсякденному житті. Це зумовлює потребу у викладанні уявлень про дроби.

Формування поняття про дроби проводити по трьох основних етапах:

1. Спочатку учні засвоюють фактичне роздроблення (ділення) різноманітних конкретних предметів на рівні (“частки”), коли кожен предмет виступає як ціла одиниця; вони утворюють різні частини цих предметів (половину, чверть і т.д.), а із частин – дроби (одна друга, одна сьома, три п’ятих). Тут знаходить своє вираження життєвий досвід самих дітей, що і створює надійну основу для успішної роботи по засвоєнню цієї теми.

2. Потім цю ж роботу учні проробляють уже на моделях, кресленнях (малюнки, геометричні фігури). Ділення предметів, яке приводить до появи дробового числа, наочне усвідомлення дробового запису, означення знаменника, чисельника дробу.

3. Учні оперують дробами, вчаться читати і записувати дроби.

     Література

1. НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 5-9 (10) КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ.- К.:МОН УКРАЇНИ, 2014.

2. Мерзляк А.Г. Математика: підручник для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів – Харків: Гімназія, 2013.

3. Шевченко И.Н. Методика преподавания арифметики в V-VI классах. – М.: АПН РСФСР, 1961. – С. 80-95.

4. Маркова І.С. Інтерактивні технології на уроках математики. – Х.: «Основа», 2008 р.