Презентація "Розв`язування задач на рух методом математичного моделювання"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації без письмового дозволу автора. Дозволяється, з метою навчання, використовувати елементи розробки з обов'язковим посиланням на дану сторінку.

Яценко сертифікат 166.jpg

Тема

Розв’язування задач на рух методом математичного моделювання

Автор розробки

Яценко Валентина Олександрівна, вчитель математики

Навчальний заклад

Запорізька загальноосвітня школа I-III ст. №23

Дидактичний матеріал

Презентація: Розв’язування задач на рух методом математичного моделювання

Актуальність проблеми

Одна з основних цілей навчання математики,передбачених Програмою є «формування у учнів математичних знань як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві на основі ознайомлення школярів з ідеями і методами математики як універсальної мови науки і техніки, ефективного засобу моделювання і дослідження процесів і явищ навколишньої дійсності». (З Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5 – 12 класи. Міністерство освіти і науки України. Київ 2005 р.)

Аналіз результатів моніторингових досліджень рівня математичної компетентності учнів 6-7 класів вказує, що не на належному рівні сформовані вміння розв’язування сюжетних задач. Невміння проаналізувати умову задачі, встановити співвідношення між окремими елементами сюжетної області, скористатись алгоритмом розв’язування задачі, на підставі якого скласти рівняння або вираз, правильно вибрати метод розв’язання приводить до помилок на різних етапах розв’язування задачі.

Моделювання як засіб пізнання та дослідження застосовується у шкільному навчанні з молодших класів при вивченні предметів природничого циклу, праці, творчості. З переходом учнів до основної школи настає час ознайомлення їх з математичним моделюванням як прийомом діяльності при дослідженні реальних об’єктів і процесів та при розв’язуванні задач прикладного характеру.

Метою перших кроків вчителя в цьому напрямі є прищепити учням навички математичного моделювання, навчити послідовно виконувати всі його етапи, показати його застосування до розв’язування прикладних задач.

Основні підходи до формування вмінь математичного моделювання у учнів 6-7 класів

Розв’язування задач здійснюється за спрощеною евристичною схемою діяльності математичного моделювання, яка складається з послідовності наступних етапів:

• формування умови задачі у вигляді малюнка, схеми, діючої моделі;

• визначення співвідношень між елементами предметної області та відображення їх у вигляді схем, таблиць, формул;

• створення математичної моделі задачі (послідовність арифметичних дій, числовий вираз, рівняння, нерівність, системи рівнянь, нерівностей, функція);

• вибір методу перетворення, розв’язування створеної математичної моделі та реалізація цього методу;

• аналіз одержаних результатів.

Рекомендую навіть при розв’язуванні простих задач використовувати математичне моделювання. Такий підхід підготує учнів до розв’язування більш складних задач. Текстові задачі на рух об’єктів – один з важливих і складних розділів математики. Для подолання труднощів існує єдиний шлях – достатнє вивчення теорії та наявність практики з розглядання різних типів задач.

Запропонований матеріал – це презентація робіт учнів 7 класів, які вивчають математику в групі допрофільної підготовки з метою подальшого поглибленого вивчення математики. Розв’язуючи задачі на рух, учні намагались визначити основні типи задач, розробити алгоритми їх розв’язання, скласти схеми та таблиці, які в значній мірі допомагають краще зрозуміти зміст задачі, скласти її математичну модель. По кожному типу задач зроблено добірки для самостійної, домашньої роботи.

В кожній групі учнів визначились теоретики, які досліджували тип задачі в загальних параметрах, і практики, які підбирали конкретні задачі до відповідного типу.

Використання методу математичного моделювання при розв’язуванні основних типів задач на:

• рух одного об’єкта;

• рух двох об’єктів в одному напрямку;

• рух двох об’єктів в протилежних напрямках;

• зустрічний рух двох об’єктів;

• рух на воді за течією та проти течії.

Література

1. Інтерактивні технології на уроках математики. Уклад. І.С. Маркова – Х.:Вид. група «Основа», 2008 р.

2. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов Б.А. Формирование мотивации учения. М. 1993

3. Математичне моделювання при розв’язуванні задач. С.Великодний, Математика в школі, №9, 2005 р.

4. Метод розв’язування задач на рух. М. Вайнтрауб, Математика в школі, №6, 2001 р.

5. Розв’язування задач на рух., С. Білий, Математика в школі, №4, 2009 р.

6. Г.П. Бевз, В.Г. Бевз. Алгебра. Підручник для 7 класу. – Київ, «Зодіак - ЕКО», 2007 р.

7. Г. Возняк, О. Возняк. Тестові завдання. Алгебра, - Тернопіль. Вид. «Підручники і посібники», 2008 р.

8. А.Г. Мерзляк та ін.. Алгебра. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання. – Харків, «Гімназія», 2008 р.

9. О.С. Істер. Дидактичні матеріали. 7 клас. – Кам’янець-Подільський, «Абетка», 2003 р.