Портфоліо проекту Фурсової Т.А. з теми "Краса землі моєї"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Фурсова Татяна

Фурсова Тетяна Анатоліївна

Регіон: Україна, м.Запоріжжя

Місце роботи: Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 72 з поглибленим вивченням хімії та біології

Посада: вчитель початкових класів та інформатики

Контакти:

e-mail - tatyanika77@gmail

Назва проекту

Краса Землі моєї

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: Природознавство

Вік учнів, клас

5 клас (середня школа)

Стислий опис проекту

Наша Земля – велична планета. Кругозір людей розширюється пізнаючи красу природи. А різноманіття рослин, тварин та інших живих організмів немає меж. Прагнення людини пізнавати, розпізнавати навколишній світ зростає з кожним роком життя. В школі школярі мають можливість знайомитися з чудовим світом природи, вивчаючи предмет «Природознавство».

Використано розділ з навчальної програми: Земля – планета сонячної системи.

Під час проектної діяльності заплановано такі види діяльності для школярів:

- називає: умови життя на планеті Земля; чинники середовища; основні середовища життя; джерела забруднення навколишнього середовища; наслідки забруднення навколишнього середовища;

- наводить приклади: впливу людини на природу і природи на людину;

- пояснює: зв’язок грибів, бактерій, рослин, тварин у природі; роль рослин, тварин, грибів, бактерій у екосистемах; зв’язок людини з природою; зміни в природі, що викликані природними чинниками і діяльністю людини; призначення Червоної книги;

- розпізнає найпоширеніші рослини і тварини своєї місцевості; отруйні рослини, гриби, тварини своєї місцевості; - уміє визначати назви рослин, тварин, грибів за допомогою атласів-визначників;

- висловлює судження щодо необхідності охорони природи і раціонального використання природних ресурсів;

- виявляє бережливе ставлення до природи;

- дотримується екологічних норм поведінки у природі.

В результаті проектної діяльності заплановано:

1. Проаналізувати відомості про птахів, рослини і тварин, занесених до Червоної книги.

2. Проаналізувати та навести приклади царств природи.

3. Дослідити різноманітність живої природи, класифікувати їх і привести наочні приклади.

4. Проаналізувати інформацію з різних джерел про різноманітність рослинного і тваринного світу

5. Проаналізувати інформацію про нанесення людиною шкоди природі. Привести приклади.

6. Написати розповідь-роздум "Що буде, якщо людство не буде дбайливо ставитися до природи Землі?".

7. Розробити правила поведінкина природі.

8. Подготувати еко-листівки чи стінгазети "Збережемо красу Землі нашої", "Красата Землі моєї" .

Питання проекту

Ключове питання

Чи можливо відчути красу серцем?

Тематичні питання

 • Які фактори вплинули на розвиток різноманіття в природі?
 • Яке значення природи в житті людини?
 • Як змінилася природа під впливом діяльності людини?
 • Для чого і навіщо нам бережно відноситися до краси природи?

Змістові питання

 • Що таке природа?
 • Що ми знаємо про рослинність та природу світу?
 • Як рослини та тварини пристосовуються до різноманітних умов певної екологічної ніші?
 • Яких заходів вживають для охорони природи?
 • Яких правил певедінки до природи маємо дотримуватися?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

Навчальні цілі:

 • формування у дітей знанні про природу;
 • пояснює зв’язок тварин, рослин у природі;
 • розпізнає найпоширеніші рослини і тварини, які нас оточують;
 • виховання бережливого усвідомленого відношення до природи;
 • дотримується правил поведінки у природі.

Очікувані результати:

 • навчаться розпізнавати найпоширеніші рослини і тварини, спільні та відмінні риси;
 • сформують уявлення про бережливе ставлення до природи;
 • застосовуватимуть отримані знання для збереження природи;
 • сформують розуміння того, що Червона книга - це основний документ, до якого заносять тварин та рослин, якіпідлягають загрозі зникнення;
 • навчаться виділяти шкідливі фактори, які впливають природу;
 • ознайомляться з правилами поведінки в природі;
 • розвиватимуть вміння спостерігати та робити висновки;
 • презентують свою роботу перед учнями.

Діяльність вчителя

Опис підготовчого етапу:

 1. Проаналізувати, згідно тематики проекту, цілі Державного стандарти та навчальної програми
 2. Сформувати навчальні цілі та питання проекту: ключове, тематичні та змістовні
 3. Сформувати дослідницькі завдання до проекту, з урахуванням особливостей кожного учасника в проекті
 4. Формування різних матеріалів для аналізу знань, вмінь та потреб учнів
 5. підготовка презентації вчителя, для демонстрації основних питань проекту та дослідницьких завдань
 6. Заповнення планів вивчення та впровадження теми
 7. Формування критеріїв оцінювання, які якомога найкраще описуватимуть зроблену учнем роботи.
 8. Розробка різних видів інструментарію для реалізації формуючого оцінювання

Опис роботи над проектом:

 1. Демонстрація перед учнями презентації вчителя
 2. Формування учнів в групи, з урахування стилів навчання
 3. Постановка перед групами завдання для дослідження.
 4. Створення, разом з учнями, графіку консультацій та роботи між членами групи
 5. Створення графіку оцінювання роботи
 6. Використання, розробленими вчителем, різних документів для допомоги учнів з особливими потребами або обдарованих.
 7. Згідно графіку, проведення консультацій та відслідковування їх діяльності.
 8. Спільна робота над блогом

Опис підсумкового етапу роботи над проектом:

 1. Оцінювання учнівських робіт, з урахуванням всіх видів діяльності
 2. Обговорення отриманих результатів проекту
 3. Підготовка до захисту проекту

Діяльність учнів

Блог "Краса Землі моєї. Спільна робота учнів ЗСШ №72"

Опис підготовчого етапу:

 1. Перегляд презентації вчителя
 2. Обговорення основних навчальних цілей та питань проекту
 3. Пояснення очікуваних результаті в проекті та форми їх представлення

Опис етапу реалізації:

 1. Формування групи
 2. Отримання завдання для дослідження
 3. Розуміння в якій формі необхідно представити результат
 4. Поділ між членами групи завдання на частини, для його спільного виконання
 5. Ознайомитися з графіком консультацій та роботи
 6. Ознайомитися з критеріями оцінювання
 7. Проаналізувати різні джерела інформації, опрацювати матеріал
 8. Провести дослідження
 9. Оформити результат дослідження
 10. Розмістити результат дослідження на блозі

Опис заключного етапу:

 1. Провести взаємооцінювання роботи членів вгрупі
 2. Провести самооцінку власної діяльності
 3. Закінчити роботу зі сторінкою на блозі
 4. Підготуватися до захисту проекту

Запланований спосіб взаємодії груп:

- спільна робота над блогом, оформлення сторінки з результатами діяльності;

- підготовка до захисту проекту, розподіл ролей для доповіді

- до захисту проекту, переглянути на блозі роботи інших груп; оцінити роботу за формою 3-2-1

В результаті проектної діяльності заплановано:

 • Проаналізувати відомості про птахів, рослини і тварин, занесених до Червоної книги.
 • Проаналізувати та навести приклади царств природи.
 • Дослідити різноманітність живої природи, класифікувати їх і привести наочні приклади.
 • Проаналізувати інформацію з різних джерел про різноманітність рослинного і тваринного світу
 • Проаналізувати інформацію про нанесення людиною шкоди природі. Привести приклади.
 • Написати розповідь-роздум "Що буде, якщо людство не буде дбайливо ставитися до природи Землі?".
 • Розробити правила поведінкина природі.
 • Подготувати еко-листівки чи стінгазети "Збережемо красу Землі нашої", "Красата Землі моєї" .

Оцінювання

До початку виконання учнями проекту вчитель знайомить учнів з презентацією вчителя, в якій висвітлює основні питання та завдання проекту. Учні формуються в групи в залежності від індивідуальних особливостей. Для перевірки первинних знань та бажання дізнатися нового, вчитель пропонує розпочати працювати з ЗХД - таблицею. Учні заповнюють стовпчики Знаю та Хочу знати. під час проектної діяльності, учням пропонується заповнювати лист оцінювання своєї покрокової діяльності. Для розуміння, що природа це багатство Землі, учні працюють з організаційною діаграмою. В даній діаграмі необхідно виділити шкідливий вплив на природу. Одночасно оголошується та затверджується графік консультацій. Під час оформлення результатів, розроблені картки - інструкції,до яких учні звертаються в разі потреби. Одночасно вчитель створює Блог для спільної роботи між групами. Кожна група має можливість поступово оформлювати власну сторінку - звіт. Запланована така форма взаємодії для презентування власної роботи над проектом. Одночасно на блозі,вчитель пропонує попрацювати з інтерактивними вправами “Розпізнайка”. Дані вправи орієнтовані на розпізнання учнями найпоширеніших рослин і тварин. Наприкінці роботи над проектом учням пропонується попрацювати з Гугл-опитуванням та заповнити Аркуш рефлексії. Закінчують працювати з ЗХД -таблицею. Проводять взаємооцінювання роботи в групі, використовуючи запропоновану вчителем форму 3 - 2 -1 (задати 3 запитання, дати 2 коментарі, запропонувати одну ідею). Перед захистом проекту, завдання кожної групи,яке отримали на початку проекту, оцінюється вчителем з використанням Критеріїв оцінювання. Перед захистом завершують працювати з блогом. Підсумкова оцінку кожен учень отримує з урахуванням всієї діяльності над проектом.

Корисні ресурси

 1. Екологічна енциклопедія / За ред. Дедю І. – К., 1998.
 2. Людина і довкілля / За ред. Коваленка Р.В. – К., 1994.
 3. Щедренко М.Г. Пора схаменутися! – Львів, 2000.
 4. Рідна природа [Електронний ресурс] // Методичний портал на українській мові – Режим доступу до ресурсу: http://ukrref.com.ua/?id=NDI5.
 5. Природа і ми [Електронний ресурс] // UKRREFERAT.COM – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=31961&pg=0.
 6. Неземна краса Землі: дивовижні витвори природи Більше читайте тут: http://tsn.ua/foto/nezemna-krasa-zemli-divovizhni-vitvori-prirodi.html [Електронний ресурс] // ТСН. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://tsn.ua/foto/nezemna-krasa-zemli-divovizhni-vitvori-prirodi.html.
 7. Значення тварин у природі та житті людини [Електронний ресурс] // Экология и здоровье – Режим доступу до ресурсу: http://childflora.org.ua/?page_id=182.
 8. Рослинний світ – складова частина природи [Електронний ресурс] // Школяр України – Режим доступу до ресурсу: http://shkolyar.in.ua/roslynnyy-svit7.
 9. Гетьман А. П. Рослинний світ як об'єкт правової охорони та використання [Електронний ресурс] / А. П. Гетьман, М.В. Шульга // Электронная библиотека Князева. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ebk.net.ua/Book/law/getman_ekopu/part13/1301.htm.
 10. Тваринний світ [Електронний ресурс] // Ukrmap. Украинские учебники – Режим доступу до ресурсу: http://ukrmap.su/uk-g8/881.html.

Інші документи

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, вчителі інформатики-друга освіта, березень 2015