Портфоліо проекту "Час збирати каміння"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Кравець Тетяна Іванівна

Назва проекту

Час збирати каміння

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика, інформатика, хімія, ,біологія, математика

Вік учнів, клас

14-15 років, 9 клас

Стислий опис проекту

Проект «Час збирати каміння» для учнів 9 класів розрахований приблизно на 3 тижні. Тема навчальної програми «Атомне ядро. Ядерна енергетика». За бажанням учні об΄єднуються в групи: «Журналісти», «Фізики», «Екологи». У проекті учні ознайомляться з перевагами та недоліками, перспективами розвитку атомної енергетики; використанням термоядерного синтезу; доцільністі використання атомної енергетики та її вплив на екологію, ефективність методів захисту від впливу радіоактивного випромінювання. Учасники проекту поділяться своїми знахідками та відкриттями, проведуть дослідження впливу радіації на організм людини.

Питання проекту

Ключове питання

Добро чи зло?

Тематичні питання

  • Ядерній енергії – так чи ні?
  • Велич здобутків людства чи кінець світу?
  • Життя і радіація?

Змістові питання

• Історія виникнення ядерної енергетики.

• Чому виникла необхідність використання ядерного палива?

• Які сфери використання ядерного палива?

• Атомні електростанції, їх переваги та недоліки.

• Екологічні проблеми ядерної енергетики.

• Доцільність використання атомної енергетики та її вплив на екологію;

• Ефективність методів захисту від впливу радіоактивного випромінювання.


План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Навчальна мета проекту:

• Поглибити та розширити знання учнів про сутність сучасних поглядів про будову атома та ядра;

• Пояснити механізм ланцюгових ядерних реакцій;

• Розглянути принцип дії ядерного реактора та будову АЕС;

• Ознайомитися з перевагами та недоліками, перспективами розвитку атомної енергетики; доцільністі використання атомної енергетики та її вплив на екологію, ефективність методів захисту від впливу радіоактивного випромінювання.

Розвиваюча мета проекту:

• Розвивати уміння застосувати досягнення фізики для раціонального природокористування та запобігання їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і організм людини;

• Розвивати здатність приймати незалежні продумані рішення;

• Стимулювати самостійну творчу пізнавальну діяльність.

Виховна мета проекту:

• Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем;

• Розуміння принципу побудови медіа повідомлень, того, для яких цілей та із застосуванням яких інструментів та за яких умов вони зроблені, їх характеристик.

Діяльність вчителя

Буклет "Метод проектів"

Презентація вчителя

• Знайомить учнів з особливостями методу проектів.

• Отримує дозвіл від батьків на використання і публікацію робіт учнів в Інтернеті.

• .Знайомить з темою , ключовим питанням проекту.

• Проводить анкетування для з`ясування рівня підготовки (володіння комп`ютерними програмами, знаннями з фізики, біології, хімії).

• Знайомить з Законом про авторське право, з правилами оформлення використаних джерел, про безпечну поведінку в Інтернеті.

• Демонструє презентацію для тісного знайомства з метою навчального проекту.

• Поділяє учнів на групи, розподіляючи обов`язки інженера, журналіста і еколога.

• Оголошує кожній групі завдання, над яким вони будуть працювати.

• Наголошує про дотримання правил техніки безпеки під час проведення дослідів.

• Оголошує графік проведення консультацій,захисту питань проекту.

Діяльність учнів

Презентація учнів

Учні класу за бажанням утворюють декілька груп, які отримують певні дослідницькі завдання:

Група 1 (ФІЗИКИ)

Проаналізувати принцип роботи АЕС, дослідити переваги та недоліки ядерної енергії.

Група 2 (ЖУРНАЛІСТИ)

Розробити соціальний опитувальник для виявлення думки учнів 9 – 11 класів щодо свого ставлення до розвитку ядерної енергетики.

Група 3 (ЕКОЛОГИ)

Провести дослідження на виявлення радіаційного фону в приміщенні, щодо безпечності та скласти звіт на основі отриманих даних та прояву радіації на організм людини.

Етапи проекту:

  • занурення в проект;
  • планування роботи;
  • пошуково-інформаційна діяльність;
  • результати та висновки;
  • захист проекту;
  • оцінювання процесу й результатів роботи.

Оцінювання

Анкетування з теми "Ядерна енергетика"

ЗХД таблиця

Радіальна діаграма

Критерії оцінюваня учнівської роботи

Документ фасилітатора

Шаблон презентації для учня

Інструкція роботи з дозиметром

Інструкція роботи на комп'ютері

Корисні ресурси

Державний стандарт повної загальної середньої освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2013)

Навички 21 століття

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. Астрономія. 7-12 класи». 7-9. Перун. Лист МОН від 23.12.2004 № 1/11-6611

Фізика. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. В.Д.Сиротюк. К.: Зодіак-ЕКО,2009-208с

Фізика. Тестові контрольні роботи. Забігайло І.І. 9. Просвіта. Лист ІІТЗ від 06.01.2011 № 1.4/18-Г-10

Зошит для лабораторних робіт. Мозель О.О., Александрова Л.П. 9. Літера ЛТД. Лист ІІТЗО від 23.06. 2011 № 1.4/18-Г-436

Вікіпедія

Фізичний енциклопедичний словник

Цікаве із світу науки

Физика в анимациях

Інші документи

Лист прохання

Дозвіл на публікацію

Список використаних джерел

Памятка для батьків. Діти в Інтернеті