Портфоліо проекту "Храм Птаха"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Прудивус Ганна Сергіївна

Назва проекту

Ggg 11 12.jpg

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія України, всесвітня історія (інтегрований курс)

Вік учнів, клас

11 років, 6 клас

Стислий опис проекту

Мій проект орієнтований на вивчення теми "Стародавній Єгипет" в інтегрованому курсі "Історія України, всесвітня історія" в 6 класі.Він передбачає індивідуальну та групову діяльність учнів. В ході роботи учні планують свою роботу, знайомляться з різними видами джерел, працюють з матеріалами з історії . Результати роботи учні представляють у вигляді групової презентації, вікі-сторінки, блогу, індивідуально створюють буклети. Отримають дозвіл батьків на користування Інтернетом.

Питання проекту

Ключове питання

Чи правда, що все на світі боїться часу, а час боїться пірамід?

Тематичні питання

 1. Яку роль Ніл відіграв у розвитку Єгипту?
 2. Як культ фараона вплинув на розвиток мистецтва?
 3. В чому неповторність культури Єгипту?

Змістові питання

 1. Де розташований Єгипет?
 2. Хто дав сучасну назву країні?
 3. Що таке іригаційна система?
 4. Що таке влада?
 5. Хто такий фараон?
 6. Як він управляв державою?
 7. Як єгиптяни зображували,за своїми звичаями, постаті фараонів?
 8. Що таке культова споруда?
 9. Що таке піраміда?
 10. Яка висота найвищої піраміди?
 11. Яким був сонячний календар єгиптян?
 12. Які науки досягли розвитку в Єгипті?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

Учні повинні:

 • називати хронологічні межі держави в Стародавньому Єгипті,основні періоди історії,спорудження пірамід;
 • визначати особливості впливу природно-географічних умов на розвиток єгипетської цивілізації;
 • дослідити культ фараона в Єгипті;
 • застосовувати та пояснювати на прикладах поняття "держава", "цивілізація", "фараон", "папірус";
 • описувати особливості повсякденного та духовного життя, культуристародавніх єгиптян, життя і діяльність історичних постатей;
 • характеризувати особливості розвитку Єгипту в різні періоди його історії;
 • оцінювати внесок єгипетської цивілізації у світову культуру;
 • вміти знаходити та критично оцінювати інформацію із Інтернета;
 • вміти співпрацювати з однокласниками;
 • вміти захистити свою роботу.

Діяльність вчителя

Підготовка до проведення проекту

Вчитель вибирає тему відповідно до державного стандарту та навчальних програм;

- визначає ключове та основні питання проекту;

- створює буклет про метод проектів, щоб залучити учнів і батьків до участі в ньому;

- продумує форми роботи дітей;

- створює дидактичні матеріали;

- створює ознайомчу презентацію;

- розробляє критерії оцінювання учнівських робіт;

- проводить опитування з послідуючою діаграмою;

- актуалізація знань учнів

І етап

1) Вчитель з допомогою буклету та презентації ознайомлює учнів з методом проекту, розкриває цілі і завдання проекту;

2) об’єднує в групи дітей;

3) кожна група отримує установчі завдання.

ІІ етап

1) Вчитель відстежує роботу учнів над проектом;

2) надає індивідуальні консультації;

3) надає групов консультації.

ІІІ етап

1) Підготовка матеріально-технічної бази;

2) створює ситуацію успіху.

3) рефлексія за результатами проекту

Діяльність учнів

Підготовка до проведення проекту

Учні беруть участь в анкетуванні.

І етап

1) Учні ознайомлюються з цілями і завданнями проекту;

2) обговорення ключового питання;

3) об’єднуються в групи;

4) розподіляють між собою обов’язки;

5) планують свою діяльність;

6) ознайомлюються з критеріями оцінювання блогу, презентації,вікі-статті, буклету.

ІІ етап

1) Пошук джерел інформації;

2) кожна група досліджує різні аспекти проекту;

3) працюють з дидактичними матеріалам;

4) навчаються правильно оформляти бібліографічні списки джерел;

5) свою роботу створюють у вигляді блогу, презентації, вікі-статті;

6) кожен учень індивідуально готує буклет ;

7) самооцінювання та взаємооцінка робіт учнів;

8) коригування робіт.

ІІІ етап

1) Презентація своїх робіт;

2) рефлексія.

Оцінювання

Оцінювання відбувається відповідно графіка:

І. На початку проекта Визначаємо навчальні потреби учнів з допомогою вхідної анкети про початковий стан знань учнів та асоціативного куща опитування

ІІ. В середині проекту Спонукаєм учнів до самоспрямування у навчанні та співпраці

 • планування роботи та графік роботи у проекті
 • форми з критеріями оцінювання учнівських робіт (буклету, презентації,блогу, вікі-статті)
 • форми оцінювання сформованості навичок 21 ст. (вміння слухати, працювати у команді, презентувати свою роботу)
 • форми взаємооцінювання та форма відгуку від однокласників

Відслідковуєм прогрес в навчанні учнів

Перевіряєм розуміння учнями особливостей власного мислення та спонукання їх до самопізнання тести щодо визначення індивідуальних особливостей (тип вищої нервової діяльності,тип темпераменту, домінування правої або лівої півкулі мозку)

ІІІ. В кінці проекту проводимо підсумкове оцінювання, перевіряєм рівень здобутих учнями знань та отриманих навичок

Корисні ресурси

Інші документи

Щоденник навчання "Шлях до зірки Інтел"